Kestävä kehitys

AIHEALUEET

Kestävä kehitys

Maapallon tulee kestää sukupolvilta seuraaville. Jokainen voi vaikuttaa siihen, millaiseen kuntoon planeetta jäljiltämme jää. Kestävä kehitys jakaantuu kolmeen alueeseen: ekologiseen, taloudelliseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.

Kestävä kehitys tarkoittaa maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa muutosta, jolla turvataan sekä nykyisten että tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen periaatteen mukaan ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa. Luonnon kestokyvyllä on rajansa.

Maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi liikakansoittuminen ja ilmastonmuutos. Kestävämpään kehitykseen tulee pyrkiä myös valtioiden tasolla. Suomi on menestynyt kansainvälisissä kestävän kehityksen vertailuissa hyvin. Tämä vaatii kuitenkin yhteisiä talkoita niin kunta- , työpaikka- kuin yksilötasollakin.

Jokainen voi vaikuttaa omalta osaltaan, ja keinoja on lukuisia. Tuhlailevan elämäntavan sijaan kannattaa vähentää kulutusta: miksi ostaa uutta, jos vanha vielä toimii? Elektroniikka sekä vaate- ja sisustusmuoti vaihtuvat koko ajan, jokaisessa muotivillityksessä ei tarvitse olla mukana. Itselle tarpeettomat tavarat kannattaa laittaa kaatopaikan sijasta kiertoon, sillä yhden roska voi olla toisen aarre. Tavaroita kannattaa kierrättää ja lainailla kavereiden kanssa ja myydä kirpputoreilla. Kekseliäisyyttä käyttämällä vanhastakin saa uutta, kun tuunaa vaikkapa vanhoista farkuista uuden laukun. Hajonneet pienet tavarat taipuvat näppärissä sormissa koruiksi.

Kestävä kehitys on paitsi luonnosta, myös toisista ihmisistä huolehtimista. Sosiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa kansalaiset pystyvät vaikuttamaan heitä koskevaan päätöksentekoon ja ovat turvassa syrjäytymiseltä. Hyvinvoinnin edellytysten, kuten riittävän ravinnon ja terveydenhuollon, on oltava taattuja nyt ja tulevaisuudessa.

Yhden ihmisen ei ole kuitenkaan tarkoitus kantaa harteillaan vastuuta koko maailman pelastamisesta. Tekemällä oman osansa ja pieniä tekoja arjessa on esimerkkinä muille. Jokainen voi esimerkiksi vähentää omaa ruokahävikkiään tai lähteä toimimaan yhdessä toisten kanssa. Esimerkiksi Kirkon ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker toimii globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta rauhaa, ihmisoikeuksia ja luontoa koskevissa asioissa.

 

Päivitetty 23.1.2019

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load