Kestävä kehitys

AIHEALUEET

Maapallon tulee kestää sukupolvilta seuraaville

Jokainen voi vaikuttaa siihen, millaiseen kuntoon planeetta jäljiltämme jää. Kestävä kehitys jakaantuu kolmeen alueeseen: ekologiseen, taloudelliseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.

Kestävä kehitys tarkoittaa maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa muutosta, jolla turvataan sekä nykyisten että tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen periaatteen mukaan ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa. Luonnon kestokyvyllä on rajansa.

Maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi liikakansoittuminen ja ilmastonmuutos.

Lue lisää kestävästä kehityksestä (Ympäristöministeriö)

Yhden ihmisen ei ole tarkoitus kantaa vastuuta koko maailman pelastamisesta

Kestävämpään kehitykseen tulee pyrkiä valtioiden tasolla. Suomi on menestynyt kansainvälisissä kestävän kehityksen vertailuissa hyvin. Tämä vaatii kuitenkin yhteisiä talkoita niin kunta- , työpaikka- kuin yksilötasollakin.

Esimerkiksi Kirkon ulkomaanavun nuorisoverkosto Changemaker toimii globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta rauhaa, ihmisoikeuksia ja luontoa koskevissa asioissa.

Lue lisää Changemakerin vaikuttamistoiminnasta (changemaker.fi)

Kierrätys on tavaroiden ja materiaalien uusiokäyttöä

Kierrätyksen tarkoituksena on säästää luontoa, sillä uusien tavaroiden tuottaminen markkinoille kuluttaa energiaa ja raaka-aineita.

Lue lisää jätteiden lajittelusta (Kiertokaari.fi)

Elektroniikka sekä vaate- ja sisustusmuoti vaihtuvat koko ajan. Itselle tarpeettomat tavarat kannattaa laittaa kaatopaikan sijasta kiertoon, sillä yhden roska voi olla toisen aarre. Tavaroita kannattaa kierrättää ja lainailla kavereiden kanssa ja myydä kirpputoreilla.

Kirpputorit Oulussa

Kierrätyskeskus (Ouka.fi)

Kekseliäisyyttä käyttämällä vanhasta saa tehtyä jotain uutta, Vanhoista farkuista voi tehdä esimerkiksi uuden laukun ja pienistä rikkoutuneista tavaroista koruja.

Kestävä kehitys on luonnosta ja toisista ihmisistä huolehtimista

Sosiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa kansalaiset pystyvät vaikuttamaan heitä koskevaan päätöksentekoon ja ovat turvassa syrjäytymiseltä. Hyvinvoinnin edellytysten, kuten riittävän ravinnon ja terveydenhuollon, on oltava taattuja nyt ja tulevaisuudessa.

Suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailman suurimpia

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ilmastokuormaa, joka syntyy tuotteen, toiminnan tai palvelun takia. Ilmastokuormitus lisää kasvihuonekaasuja ja aiheuttaa ilmastonmuutosta. Jokainen kuluttajan tekemä päätös on laskettavissa sen mukaan, paljonko päästöjä siitä syntyy.

Lähes kaikelle toiminnalle on laskettavissa hiilijalanjälki. Esimerkiksi ruoka, sähkölasku ja liikkuminen tuottavat päästöjä. Hiilijalanjälki ilmoitetaan kilogrammoina. Ekologinen jalanjälki taas ilmoitetaan pinta-alana: montako maapalloa tarvittaisiin, jos kaikki eläisivät kuten minä?

Arvioi henkilökohtaisen kulutuksen ilmastovaikutuksia (ilmastolaskuri.fi)

Laske oma ilmastovaikutuksesi (Ilmastodieetti.fi)

Ympäristönsuojelun tarkoituksena on estää ympäristön saastuminen ja säilyttää hyvä ympäristön tila

Suojelutyötä voivat tehdä kaikki. Myös kunnilla ja valtiolla on velvollisuus huolehtia ympäristön tilasta esimerkiksi lainsäädännöllä. Jokainen haluaa elää puhtaassa ympäristössä, joka alkaa heti omalta kotiportaalta. Siihen eivät kuulu maassa lojuvat roskat, rikotut pullot tai ojaan hylätyt rikkinäiset polkupyörät. Tärkeintä on huolehtia siitä, ettei omilla toimillaan aiheuta ympäristön roskaantumista.

Lue lisää ympäristönsuojelulaista (finlex.fi)

Ympäristönsuojeluun liittyviä liikkeitä:

Roska päivässä -liike (Roskapäivässä.net)

Plogging, eli roskajuoksu, yhdistää liikunnan ja roskien keräämisen (Siivouspäivä.com)

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load