Ympäristö ja kuluttaminen

AIHEALUEET

Ympäristön kuntoon ja hyvinvointiin voi vaikuttaa pienillä teoilla

Turvallinen, siisti ja huolehdittu asuinalue ja ympäristö vaikuttavat asukkaiden mielialaan ja alueen viihtyvyyteen. Ympäristöstä huolehtiminen on jokapäiväisiä pieniä tekoja, lainsäädäntöä ja oikeanlaisia valintoja. Yhteinen ympäristö ja sen tulevaisuus on jokaisen yhteinen asia.

Kaksi nuorta pyöräilee kadulla. Edellä menevä keulii polkupyörällä. Taustalla näkyy Toripolliisi-patsas, rakennuksia ja savuavia tehtaiden piippuja.

Kuvitus: Jenni Alasimi

 

Lähes jokainen teko tai toiminta vaikuttaa luontoon ja kuluttaa sitä. Kaikki luonnonvarat eivät ole itsestään uusiutuvia. Ympäristöstä on pidettävä huolta, jotta luonnon antimista ja sen tarjoamista elämyksistä voidaan nauttia vielä sukupolvien ajan.

Esimerkkejä pienistä teoista, joita voi tehdä ympäristön hyväksi:

  • Roskien kerääminen
  • Ympäristöystävällisten valintojen tekeminen kaupassa
  • Joukkoliikenteen käyttäminen ja pyöräily
  • Ympäristöystävällisen ruoan valitseminen
  • Jätteiden lajitteleminen

Huolimaton jätteiden lajittelu kuormittaa ympäristöä ja voi olla uhka ihmisten ja eläinten terveydelle. Vaarallinen jäte, kuten lääkkeet, akut ja paristot, eivät kuulu luontoon, vaan ne tulee toimittaa asianmukaisiin keräyspisteisiin.

Arjen valinnat

Omilla pienillä valinnoilla ja toiminnalla on merkitystä ympäristöön. Yksittäinen ihminen voi vaikuttaa asioihin esimerkiksi ostopäätöksillään. Kuluttajat ohjaavat markkinoita, ja kaupat tarjoavat sellaista tavaraa, jota ostetaan paljon. Valitsemalla eettisesti kestäviä ja ympäristöä säästäviä tuotteita voi omalta osaltaan huolehtia maapallon hyvinvoinnista.

Miten omaa arkea ja kulutusta voi arvioida?

Kirppikset Oulussa

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan mahdollisuutta  käyttää luontoa maksutta riippumatta siitä, kuka on alueen omistaja. Oikeudet tuovat mukanaan vastuun. Jokamiehenoikeudella liikkuva ei saa aiheuttaa häiriötä tai haittaa luonnolle, eläimille tai toisille ihmisille.

Mitä kaikkea luonnossa saa tehdä?

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys tarkoittaa maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa muutosta, jolla turvataan sekä nykyisten että tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuudet.

Miten elämisen mahdollisuudet varmistetaan?

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load