Työnteko alaikäisenä

AIHEALUEET

Töitä voi hakea ensimmäisen kerran samana vuonna, kun täyttää 14 vuotta

14-vuotias tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä voi tehdä kevyitä töitä tilapäisesti tai korkeintaan puolet koulun loma-ajasta. Työ ei saa vahingoittaa nuoren terveyttä ja kehitystä eikä haitata koulunkäyntiä. Työntekoon tarvitaan huoltajan lupa. Kuluvan kalenterivuoden aikana 13 vuotta täyttävä ja tätä nuorempi voi tehdä työtä vain työsuojeluviranomaisen myöntämällä poikkeusluvalla.

14-vuotiaan ja samana vuonna 14 vuotta täyttävän 13-vuotiaan työpäivä saa olla enintään 7 tuntia, eikä ylitöitä saa tehdä. Alaikäisten töiden tekemistä iltaisin on rajoitettu ja yötyö on kokonaan kielletty.

Katso videolta vinkit työntekoon nuorena (youtube.com)

Lue lisää kesätöistä

Lue lisää nuorelle sopivista kevyistä töistä (tem.fi)

Tutustu työelämään ja tienaa (kunkoululoppuu.fi)

Vakituiseen työsuhteeseen voidaan palkata 15 vuotta täyttänyt, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa

15 vuotta täyttäneen työajan kesto voi olla sama kuin täysi-ikäisten. Myös ylitöiden tekeminen on sallittua tietyin rajoituksin.

Lue lisää nuorten työntekijöiden työajoista (työsuojelu.fi)

Laki nuorista työntekijöistä (Finlex.fi)

Luettelo nuorille sopivista kevyistä töistä (Finlex.fi)

Alle 18-vuotiasta työntekijää koskevia ohjeita ja säännöksiä (työsuojelu.fi)

Jokaisen uuden työntekijän oikeuksiin kuuluu saada perehdytys työhön

Perehdytyksessä uudelle työntekijälle selvitetään, miten laitteita ja työvälineitä käytetään ja minkälaisia suojavarustuksia on käytettävä. Perehdytyksessä tulee myös kertoa työpaikan säännöt ja ohjeet sekä turvallisuuskäytännöt.

Nuorella työntekijällä on oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä. Alle 18-vuotiaita palkatessaan työnantajan täytyy kiinnittää erityishuomiota siihen, minkälaista työtä nuorella voi teettää.

Esimerkkiluettelo nuorille työntekijöille vaarallisista töistä (Finlex.fi)

Asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (Finlex.fi)

Ennen työsuhteen aloittamista kannattaa tutustua työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin

Työsopimuksen solmimisesta ja päättämisestä, lomaoikeudesta, sairauspoissaoloista sekä mm. ongelmatilanteissa toimimisesta on hyvä tietää jo etukäteen.

Lue lisää työsopimuksesta (työsuojelu.fi)

Lue lisää palkasta (työsuojelu.fi)

15–17-vuotiaat oululaiset nuoret saavat käyttöönsä Oulun kaupungin kesätyösetelin

Kesätyöseteli auttaa nuorta pääsemään kesätöihin kahdeksi viikoksi johonkin yritykseen tai yhdistykseen.

Lue lisää kesätyösetelistä (ouka.fi)

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load