Yrittäjyys

AIHEALUEET

Yrittäjyys

Yrittäjä on työssäkäyvä ihminen, joka luo itselleen työpaikan ja työllistää mahdollisesti jonkun muunkin. Yrittäjä voi päättää itse, miten, missä ja milloin tekee työtänsä – tietenkin asiakkaiden tarpeet ja aikataulut huomioiden. Vapauden lisäksi yrittäjällä on myös suuri vastuu, sillä hän vaikuttaa omalla toiminnallaan suoraan palkkaansa enemmän kuin palkkatyöläinen. Työn tulokset – hyvät ja huonot – koituvat suoraan itselle ja näkyvät arkipäivän elämässä.

Melkeinpä kuka tahansa taustasta riippumatta voi ryhtyä yrittäjäksi. Yrittäjäksi päädytään useita eri reittejä: toinen on aina tiennyt perustavansa oman yrityksen tai jatkavansa vanhempiensa yrityksen pyörittämistä, toinen päätyy yrittäjäksi sattumien kautta. Tärkeintä on hyvä liikeidea ja osaaminen jossakin asiassa. Osaaminen on voinut karttua opiskeluiden, työelämän tai vaikkapa harrastuksen parissa. Hyvä yritys mahdollistaa yrittäjän toimeentulon.

Yrittäjäksi haluavalla tulee olla talous kunnossa. Yrityksen aloitukseen saattaa kulua paljonkin rahaa riippuen alasta. Yleensä tulee hankkia ainakin toimitilat ja tarvittava laitteisto.

Hallittu riskinottokyky on yrittäjälle tarpeen, samoin kyky laatia suunnitelmia ja toimia täsmällisesti ja luotettavasti. Omasta yrityksestä haaveilevan kannattaa olla yhteydessä esimerkiksi oman alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskukseen) ja Uusyrityskeskukseen. Useilla paikkakunnilla järjestetään myös koulutuksia yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta. Ideaa voi kehitellä myös erilaisissa yrityshautomoissa.

Yrittäjyyttä on monenlaista. On esimerkiksi osa-aikayrittäjyyttä, jolloin yritystä pyöritetään palkkatyön tai opiskelun ohessa. Yrityksen voi perustaa myös palkkatöiden välissä, eli toimia jonkin aikaa yrittäjänä ja palata sitten toisen palvelukseen. Yrittäjä voi olla sosiaalinen ihmisten kanssa toimija, kuten konsultti. Joku voi haluta puurtaa yksin, esimerkiksi tehdä käsitöitä kotonaan. Tärkeintä on, että yrittäjä löytää alan, joka sopii hänen luonteeseensa ja taitoihinsa.

Lue lisää yrittäjyydestä:

Nuori yrittäjäksi (TE-palvelut)
Oletko valmis yrittäjäksi? (Suomen Yrittäjät)
Nuorelle yrittäjälle (Nuori Yrittäjyys)
Minustako yrittäjä? (Suomen Yrittäjät)

Apua aloittamiseen

Yrittäjyys alkaa ideasta ja sen kehittämisestä kohti toimivaa yritystä. Matkalla ideasta yritykseksi pitää alkuperäistä ideaa kehittää ja muokata vastaamaan todellisuutta. Yrityksen perustaminen hallitusti vaatii toki idean lisäksi muutakin, kuten realistisen liiketoimintasuunnitelman ja rahoitussuunnitelman.

Yrityksen perustamiseen on tarjolla monenlaisia neuvontapalveluita. Eri palvelut tarjoavat apua yritystä perustavalle tai pidemmälle ehtineelle yrittäjälle. Tukipalveluita on saatavilla koko yrityksen elinkaaren ajan.

* Työ- ja elinkeinotoimistosta voit hakea starttirahaa yrityksen perustamiseen.
* TE-toimisto järjestää myös yrittäjyysinfoja ja yrittäjyyskoulutusta, joista saat tietoa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston verkkopalvelusta.
* BusinessOulu tarjoaa monenlaisia palveluita alkavalle yrittäjälle. Yritystoimintaidea riittää yhteydenottoon. BusinessOulun Yrityspalvelut avustaa muun muassa liikeidean ja -riskin arvioinnissa, liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten laskelmien laadinnassa, starttirahakysymyksissä, rahoituksen ja tukien hakemisessa, lupa-asioissa, toimitilojen haussa, yrityksen perustamisasiakirjojen laadinnassa, yrityksen rekisteröinnissä ja taloushallinnon järjestämisessä sekä yritystoiminnassa tarvittavien vakuutusten hankinnassa.
* ELY-keskus tarjoaa monenlaisia palveluja myös alkavalle yrittäjälle. ELY-keskuksesta saat neuvontaa ja koulutuksia, voit hoitaa monenlaisia yrityksen perustamiseen liittyviä virallisia toimia ja hakea starttirahaa. ELY-keskuksesta voit hakea myös erilaista rahoitusta.
* Uusyrityskeskus tarjoaa aloitusvaiheen neuvontapalveluita. Voit hakea apua esimerkiksi yhtiömuodon valintaan, taloussuunnitteluun, liiketoimintasuunnitelman tekemiseen tai liikeidean kehittelyyn.
* ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelut tarjoaa asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita palveluita pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä.

 

Päivitetty 23.1.2019

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load