Työttömyys

AIHEALUEET

Työttömyys

Kun jäät työttömäksi, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon sähköisesti. Muistathan hakea myös työttömyysetuutta omasta työttömyyskassastasi tai Kelalta.

Työnhaun sähköinen aloittaminen on muuttunut kolmivaiheiseksi 1.7.2017 alkaen. Kannataa huolehtia tarkasti, että tekee kaikki kolme vaihetta määräajassa, muuten työnhaku katkeaa. Pelkkä ilmoittautuminen ei siis enää riitä. Asiakkaan pitää tehdä palvelutarvearviointi ilmoittautumista seuraavan kahden arkipäivän kuluessa ja laatia tai päivittää oma työllistymissuunnitelma seitsemän vuorokauden kuluessa. Kaikki kolme vaihetta tehdään Oma asiointi -palvelussa ja halutessaan yhdellä kertaa.  Lisää ohjeita löydät TE-toimiston verkkosivuilta.

Hae myös jatkuvasti töitä, sillä oma aktiivisuus palkitaan työnhaussa! Voit osallistua myös TE-toimiston järjestämiin valmennuksiin, työkokeiluun tai erilaisiin työnhakijoille suunnattuihin hankkeisiin. Näiden kaikkien tehtävänä on auttaa sinua työnhaussasi. Voit myös kehittää omaa osaamistasi esimerkiksi työvoimakoulutusten kautta.

Työttömyysaika kannattaa käyttää hyödyksi ja ottaa selvää omista mahdollisuuksista päästä työkokeiluun. Joissakin tapauksissa työttömänä on myös mahdollista osallistua täydentävään koulutukseen tai saada palkkatuettu työpaikka. 17–24-vuotiaat voivat lisäksi hakea nuorten työpajoille.

Työttömyys voi tuntua turhauttavalta ja kurjalta, mutta omalla aktiivisella toiminnalla työn saaminen helpottuu ja on varmempaa.

Jos jäät työttömäksi (TE-palvelut)
Nuorisotakuu Oulussa
Oulun kaupungin Työpörssin työkokeilupaikat

Työttömän tulot

Työttömäksi jäännin jälkeen tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi Työ- ja elinkeinotoimistoon. Kun ilmoittautumisen jälkeen on valmis ottamaan tarjottuja töitä vastaan, on mahdollista saada työttömyysetuutta. Korvaus voi olla joko ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea riippuen siitä, kuuluuko hakija työttömyyskassaan ja miten pitkään hän on ollut töissä ennen työttömyyttä.

Peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea maksaa Kela. Ansiosidonnaista päivärahaa maksaa työttömyyskassa. Työttömyyskassaan tulee itse liittyä jo työsuhteen aikana. Työttömyyskassojen yhteystiedot

Alle 25-vuotiaita ammattikouluttamattomia nuoria koskevat omat säädökset työmarkkinatuesta. Laki velvoittaa 18–24-vuotiasta, ilman ammatillista koulutusta olevaa nuorta hakemaan kevään yhteishaussa kahteen opiskelupaikkaan, jotta oikeus työmarkkinatukeen säilyisi. Koulutuksen tulee olla tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta.

Työttömyysaikana voi tehdä satunnaisia tai osa-aikatyöitä. Työstä saatu tulo sovitellaan työmarkkinatuen kanssa. Työ,arkkinatuki maksetaan 4 viikon välein. Työmarkkinatuki voidaan maksaa myös kalenterikuukausittain, jos osa-aikatyöstä maksetaan palkka kerran kuukaudessa.Työttömänä voi tienata enintään 300 euroa kuukaudessa ilman, että tulot vähentävät työttömyysturvan määrää. Työttömyysajan tulot pitää aina ilmoittaa Kelaan, vaikka tulot jäisivät alle 300 euron. Tuloraja on 300 euroa kuukauden aikana, mutta 279 euroa 4 viikon aikana. Tulorajan ylittävän työtulon kohdalla perussääntö on, että jokainen palkkana maksettu euro vähentää työmarkkinatukea 50 senttiä. Työtuloa ovat rahapalkka, palkkiot, verolliset kulukorvaukset, luontoisedut ja niin edelleen.

Lue lisää:

Työttömyysturva (TE-palvelut)
Työttömälle työnhakijalle (Kela)
Alle 25-vuotiaat ja työmarkkinatuki (Kela)
Työttömän omat tulot (Kela)

Pienituloiset voivat saada Kelalta yleistä asumistukea. Asumistukeen vaikuttavat mahdollisen avo- tai aviopuolison tulot.

Päivitetty 23.1.2019

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load