hibaby

Työnteko opiskelujen ohessa

AIHEALUEET

Työnteko opiskelujen ohessa

Työskentely opiskelujen ohella antaa paitsi lisätäytettä lompakkoon, myös arvokasta kokemusta työelämästä. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen mukaan työelämässä menestyvät parhaiten juuri ne ihmiset, jotka ovat suorittaneet opintonsa ripeästi ja tehneet opintojen ohella oman alan töitä. Vaikka juuri oman alan töitä ei pääsisikään tekemään, on kokemus työelämästä aina hyödyksi.

Opiskelijan päätehtävä on opiskelu. Tärkeää olisikin löytää sellainen työ, joka ei liiaksi hidasta tai haittaa opintojen etenemistä. Joustava työantaja ymmärtää myös opiskelujen tärkeyden ja kiireet. Jos työ alkaa haitata liiaksi opintoja, kannattaa omia työtuntejaan pyrkiä vähentämään. Kenenkään ei pidä uuvuttaa itseään liiallisilla kiireillä. Myös harrastuksille, riittävälle levolle ja ihmissuhteille on oltava aikaa.

Ohjeita ja vinkkejä työpaikan etsimiseen voit lukea Työnhausta -otsikon alta. Erityisesti henkilöstövuokrausfirmojen kautta voi saada osa-aikaisia töitä opintojen ohelle.

Monien alojen opintoihin kuuluu yksi tai useampi työharjoittelu. Työharjoittelun tarkoituksena on opiskeltavan alan käytännön töiden oppiminen työpaikalla ja opiskelijan tutustuminen työelämään. Työharjoittelun tarkoituksena on myös luoda suhteita opiskelijoiden ja heidän tulevaisuuden työnantajiensa välille. Työharjoittelupaikka saattaa poikia lisätöitä, jos työnantaja kokee harjoittelijan sopivaksi työntekijäksi. Useilla aloilla voi suorittaa myös lopputyön jossakin oman alan työpaikassa. Vaikka työharjoittelu ei vastaa palkallisia töitä, kannattaa harjoittelu suorittaa mahdollisimman hyvin ja ottaa oppimiskokemuksesta kaikki irti.

Korkeakouluopiskelija ja toisen asteen opintoja suorittava ovat oikeutettuja opintotukeen, joskin opintotuen ehdot ja määrät vaihtelevat opiskelijan iän ja koulutusasteen mukaan. Kelan sivuilta voi tarkistaa oikeutensa opintotukeen. Mikäli työskentelee opintojen ohella, tulot voivat vaikuttaa opintotuen suuruuteen. Kela saa verohallinnolta tiedon opintotuen saajien veronalaisista tuloista. Jos aihetta takaisinperintään on, Kela ilmoittaa asiasta. Mikäli opiskelija tietää jo etukäteen tulorajojen ylittyvän, ylimääräinen tuki kannattaa palauttaa vapaaehtoisesti. Tämä on takaisinperintää edullisempaa ja säästää kuluneet tukikuukaudet jatkokäyttöön.

Lue lisää:

Tulojen vaikutus opintotukeen (Kela)

 

Päivitetty 23.1.2019

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load