Työnteko alaikäisenä

AIHEALUEET

Työnteko alaikäisenä

Ensimmäisen kerran töitä voi hakea sinä vuonna, jonka aikana täyttää 14 vuotta. 14-vuotias tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä voi tehdä kevyitä töitä tilapäisesti tai korkeintaan puolet koulun loma-ajasta. Työ ei saa vahingoittaa nuoren terveyttä ja kehitystä eikä haitata koulunkäyntiä. Työntekoon tarvitaan huoltajan lupa. Kuluvan kalenterivuoden aikana 13 vuotta täyttävä ja tätä nuorempi voi tehdä työtä vain työsuojeluviranomaisen myöntämällä poikkeusluvalla. Vakituiseen työsuhteeseen voidaan palkata 15 vuotta täyttänyt, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.

Ohjeita ja vinkkejä työnhakuun voit lukea NettiNapista Työnhausta -otsikon alta. Lue kesätöiden hakemisesta Kesätyöt -osiosta. Kunkoululoppuu.fi -sivustolta löydät nuorille suunnattua tietoa työnhakuun ja työntekoon liittyen. Sivustolla kerrotaan muun muassa Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyöharjoittelumallista, jonka avulla 14 vuotta täyttävä nuori pystyy työllistymään kahden viikon ajaksi.

15–17-vuotiaat oululaiset nuoret saavat käyttöönsä Oulun kaupungin kesätyösetelin, joka auttaa nuorta pääsemään kesätöihin johonkin yritykseen tai yhdistykseen.

Lue lisää:

Laki nuorista työntekijöistä (Finlex)
Luettelo nuorille sopivista kevyistä töistä (Finlex)
Alle 18-vuotiasta työntekijää koskevia ohjeita ja säännöksiä (Työsuojeluhallinto)


Työajat

15 vuotta täyttäneen työajan kesto voi olla sama kuin täysi-ikäisten. Myös ylitöiden tekeminen on sallittua tietyin rajoituksin. 14-vuotiaan ja samana vuonna 14 vuotta täyttävän 13-vuotiaan työpäivä saa olla enintään 7 tuntia, eikä ylitöitä saa tehdä. Alaikäisten töiden tekemistä iltaisin on rajoitettu ja yötyö on kokonaan kielletty.

Nuorten työntekijöiden työajat (Työsuojeluhallinto)

Jokaisen uuden työntekijän oikeuksiin kuuluu saada perehdytys työhön. Perehdytyksessä uudelle työntekijälle selvitetään, miten laitteita ja työvälineitä käytetään ja minkälaisia suojavarustuksia on käytettävä. Perehdytyksessä tulee myös kertoa työpaikan säännöt ja ohjeet sekä turvallisuuskäytännöt. Nuorella työntekijällä on oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä. Alle 18-vuotiaita palkatessaan työnantajan täytyy kiinnittää erityishuomiota siihen, minkälaista työtä nuorella voi teettää.


Nuorille sopivia kevyitä töitä ovat:

* virvokkeiden, lippujen ja vastaavanlaisten tuotteiden myyntityö kilpailuissa, näyttelytilaisuuksissa tai samankaltaisissa tilaisuuksissa
* lähettityö sekä lehtien ja mainosten jako
* esiintymiset ja muu työskentely taide-, kulttuuri- ja vastaavissa tilaisuuksissa
* kirjoittaminen, toimittaminen, viestintä ja muu mediatyö
* kauppaliikkeissä tehtävät avustavat työt kuten näytteille asettelu ja hintojen merkitseminen, tavaroiden lajittelu ja pakkaus sekä myyntityö, ei kuitenkaan työ valintamyymälöiden kassoilla
* avustavat toimistotyöt
* puutarha- ja maataloustöissä istutus-, poiminta- ja aputyöt sekä vaarattomien kotieläinten ruokinta
* majoitus- ja ravitsemisliikkeissä tehtävät avustavat työt kuten kattaukseen liittyvät työt sekä annostelu- ja myyntityö
* teollisuudessa tehtävät pienehköt avustavat työt, joita tehtäessä tai joiden läheisyydessä ei käsitellä aineita tai välineitä, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä vaaraa tai haittaa
* varastotyössä ja vastaavassa tavaroiden vastaanotto, lajittelu, käsittely ja lähetys sekä merkintä- ja laskentatyö
* puhtaanapito- ja siivoustyössä huoneistojen, esimerkiksi toimistojen siivous siten, että työssä ei saa käsitellä aineita tai välineitä, jotka voivat aiheuttaa terveydellistä vaaraa tai haittaa
* muut vastaavat kevyet työt.

(Työsuojeluhallinto 2016)


Ennen työsuhteen aloittamista
kannattaa tutustua työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Työsopimuksen solmimisesta ja päättämisestä, lomaoikeudesta, sairauspoissaoloista sekä mm. ongelmatilanteissa toimimisesta on hyvä tietää jo etukäteen.

Lue lisää:

Esimerkkiluettelo nuorille työntekijöille vaarallisista töistä (Finlex)
Asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (Finlex)

 

Päivitetty 23.1.2019

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load