bodrum escort escort bodrum antalya escort escort antalya

Oikeudet ja velvollisuudet työpaikalla

AIHEALUEET

Oikeudet ja velvollisuudet työpaikalla

Jokaiseen työsuhteeseen kuuluu oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka sitovat niin työntekijää kuin työnantajaakin. Niiden avulla turvataan molempien oikeuksia ja onnistunutta työsuhdetta. Omista oikeuksista ja velvollisuuksista työpaikalla tulee aina ottaa selvää työnantajalta, alan työehtosopimuksista sekä tarvittaessa työ- ja elinkeinotoimistosta.

Työsopimus

Työsopimus on hyvä tehdä aina kirjallisena. Suullinenkin työsopimus on sitova, mutta sitä on vaikea todistaa. Yli 15-vuotias saa solmia ja purkaa työsopimuksen itse, nuoremmat tarvitsevat huoltajan suostumuksen. 15–17-vuotiaan nuoren huoltaja voi kuitenkin perustelluista syistä vaatia alaikäisen tekemän työsopimuksen purkamista.

Työsopimuksen tekemiseen liittyvät käytännöt vaihtelevat työpaikoittain. Suurilla yrityksillä ja kunnilla on yleensä valmiit sopimuspohjat, joihin työnantaja on kirjannut keskeiset tiedot. Jos työnantaja ei tarjoudu tekemään kirjallista työsopimusta, asia kannattaa ottaa itse puheeksi. Molempien osapuolten tulee saada työsopimuksesta omat kappaleensa.

Työsopimuksesta tulee ilmetä vähintään

* työnantajan ja työntekijän tiedot
* työehdot
* työtehtävät
* palkka ja muut edut
* työsuhteen muoto ja kesto (toistaiseksi voimassaoleva vai määräaikainen).

Jos työsopimusta ei tehdä kirjallisena, työnantajalla on velvollisuus antaa kirjallinen selvitys työnteon ehdoista ennen ensimmäisen palkkakauden päättymistä.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus kestää siihen asti, kunnes joko työntekijä tai -antaja irtisanoo sen irtisanomisaikaa noudattaen. Tällaisesta työsuhteesta käytetään yleensä nimitystä vakituinen työ. Määräaikainen työsuhde puolestaan on voimassa vain tietyn ajan tai kunnes sovittu työtehtävä on suoritettu.

Työelämän tilanteissa, joissa kokee tulleensa väärin kohdelluksi, tulee ottaa yhteyttä paikalliseen työsuojelupiiriin aluehallintovirastoon. Vastauksia askarruttaviin kysymyksiin ja neuvoja kesätöihin liittyen saa Kesäduunari-infosta. Maksuton infonumero palvelee touko–elokuussa numerossa 0800 179 279 (ma – pe klo 9 – 15).

Ohjeita työsopimuksen tekemiseen (Työsuojeluhallinto)
Työmarkkina-avain (Työmarkkinajärjestöt)
Esimerkkilomake työsopimuksesta (Työsuojelu)

 

Loma-ajat ja sairastuminen

Vuosilomaa koskevat määräykset on säädetty vuosilomalaissa. Tämän lisäksi työehtosopimuksissa voi olla tarkentavia määräyksiä vuosiloman ja sen ajalta maksettavan palkan tai korvauksen määräytymisestä. Lyhyissä työsuhteissa loman pitäminen ei välttämättä ole mahdollista, jolloin työnantaja maksaa lomakorvauksen. Työpaikan ja työnantajan käytännöistä lomapäivien ja –rahojen suhteen kannattaa ottaa selvää jo työsuhteen alussa.

Tietoa loman kertymisestä (Työsuojeluhallinto)
Työmarkkina-avain: työaika (Työmarkkinajärjestöt)

Töitä ei pidä koskaan tehdä sairaana. Työntekijällä on oikeus saada sairausajaltaan palkkaa, jos hän on sairauden tai tapaturman vuoksi kyvytön tekemään työtään. Sairausloma-ajan palkka vaihtelee työsuhteen keston ja alan työehtosopimuksen mukaisesti. Sairauslomasta ja sen kestosta määrää lääkäri, ja lääkärin kirjoittama sairauslomatodistus pitää toimittaa työpaikkaan tositteena sairaudesta. Oman alan sairausloma-asioista tulee ottaa selvää sekä työnantajalta että alan työehtosopimuksista.

Lue lisää:
Sairausajan palkka (Palkkaus.fi)
Sairausloma (Työelämään.fi)

 

Ylityöt

Ylitöistä sovitaan aina erikseen esimiehen kanssa. Ylitöitä ei saa tehdä ilman esimiehen lupaa, eikä esimies voi pakottaa työntekijää tekemään ylitöitä. Sallittujen ylityötuntien määrää on rajoitettu.

Ylityötä on yli 15-vuotiailla työntekijöillä kahdeksan tunnin työpäivän tai 40 tunnin viikkotyöajan ylitse menevä työ. Jos työaikaa on esimerkiksi kuusi tuntia päivässä, ylityöt ovat vasta vuorokausikohtaisen kahdeksan tunnin ylittävät työt.

Alle 15-vuotiaat eivät saa tehdä ylitöitä lainkaan. 14-vuotiaiden ja samana kalenterivuonna 14 täyttävien työaika koulujen loma-aikana on korkeintaan seitsemän tuntia vuorokaudessa tai 35 tuntia viikossa.

Vuorokausiylitöistä maksetaan ensimmäisiltä kahdelta tunnilta 50 prosentilla korotettua palkkaa ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettua palkkaa. Viikkoylitöistä maksetaan 50 prosentilla korotettua palkkaa. Ylityöt voidaan työnantajasta riippuen pitää myös palkallisena vapaana.
Lisätyö ja ylityö (Työsuojeluhallinto)

 

Verotus ja verokortti

Töitä varten tarvitaan verokortti. 16 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille verokortti tulee automaattisesti kotiin vuoden alussa. Opiskelijoille ja koululaisille, joiden tulot ovat aikaisemmin olleet vähäiset, lähetetään portaikkoverokortti, jossa veroprosentti kasvaa sitä mukaa, kun tuloja kertyy. Veroprosentti on 0, jos tulot ovat korkeintaan 1210 euroa vuodessa. Sen yli menevästä tienestistä maksetaan veroja.
Verotietoa nuorille (Verohallinto)

 

Päivitetty 23.1.2019

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load