Kun työsuhde päättyy

AIHEALUEET

Kun työsuhde päättyy

Määräaikainen työsuhde loppuu sopimuksessa määriteltynä ajankohtana. Työntekijä tai -antaja ei siis periaatteessa voi irtisanoa työsuhdetta ennen määräaikaa. Jos kuitenkin haluat irtisanoa työsuhteen ennen määräaikaa, yritä neuvotella asiasta työnantajan kanssa. Jos määräaikaiselle työsuhteelle ei ole määritelty loppumisaikaa (urakkatyö), työnantajan on ilmoitettava työn päättymisen ajankohta työntekijälle heti saatuaan sen tietoonsa. Koeajan aikana irtisanomisen ehdot voivat vaihdella työpaikkakohtaisesti. Omasta koeajastaan kannattaa ottaa selvää jo siinä vaiheessa, kun on sopimassa työsuhdetta.

Toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen voi päättää joko työntekijä tai työnantaja. Työntekijän ei tarvitse kertoa irtisanoutumiseensa erityistä syytä. Työnantajan sen sijaan täytyy perustella työntekijän irtisanominen. Perusteena voivat olla joko työntekijästä johtuvat, vakavat syyt tai yrityksen taloudelliset ja tuotannolliset vaikeudet.

Irtisanomisen perusteet vaikuttavat työttömyysetuuksiin, joten niihin kannattaa kiinnittää huomiota ja perätä oikeuksiaan. Laittomia potkuja ei tule suvaita.

Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa työnantaja saattaa joutua lomauttamaan työntekijöitä, koska ei kykene maksamaan palkkoja. Lomauttamisessa työnteko ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi. Työntekijän tulee saada tieto lomautuksesta 14 päivää ennen sen alkua. Lomautettavalle on annettava todistus, joka pitää näyttää työ- ja elinkeinotoimistossa työttömyyspäivärahan hakemista varten. Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa ei voida lomauttaa, ellei tämä ole lomautettavan sijainen.

Tietoa työsopimuksen päättämisestä (Työsuojeluhallinto)

Työantaja voi kuitenkin purkaa työsopimuksen eli antaa potkut välittömästi, jos hänellä on siihen erittäin painava syy. Tällöin puhutaan vakavasta rikkomuksesta, joka esimerkiksi vaarantaa muiden terveyden. Myös toistuvat sääntöjen ja sopimusten laiminlyönnit huomautuksista huolimatta ovat pätevä syy purkaa työsopimus.

Työsopimuksen purkaminen (Työsuojeluhallinto)

Jos työsuhteesi päättyy tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon heti ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi. Muista myös hakea työttömyysetuutta työttömyyskassastasi tai Kelasta.

Irtisanomisaika

Työntekijän ja työnantajan täytyy noudattaa irtisanomisaikaa irtisanoessaan toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Joillakin aloilla irtisanomisajoista ja -palkoista on sovittu erikseen työehtosopimuksessa, mutta laissa irtisanomisajasta on säädetty seuraavasti:

* Kun työntekijä irtisanoutuu, irtisanomisaika on alle viisi vuotta kestäneissä työsuhteissa 14 päivää. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työntekijällä on irtisanouduttuaankin velvollisuus työskennellä 14 päivän ajan ennen kuin voi lopettaa työt.
* Irtisanomisajalta saa palkkaa. Jos työntekijä irtisanoutuu irtisanomisaikaa noudattamatta, hän on velvollinen korvaamaan työnantajalle irtisanomisajan palkan. Yleensä irtisanomisasioista voi kuitenkin neuvotella työnantajan kanssa.
* Työnantajan puolelta irtisanomisaika on alle vuoden kestäneissä työsuhteissa 14 päivää ja yhdestä neljään vuotta kestäneissä työsuhteissa yksi kuukausi. Työnantajan tulee maksaa työntekijälle irtisanomisajan mukainen palkka. Työntekijällä on vastaavasti velvollisuus työskennellä irtisanomisaikana normaaliin tapaan, jos työnantaja niin tahtoo.

Tietoa irtisanomisajasta (Työsuojeluhallinto)

Työtodistus

Työntekijällä on oikeus saada kirjallinen työtodistus työsuhteestaan. Lain mukaan työnantajan on kyettävä antamaan työtodistus vielä kymmenen vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Jos työtodistus joutuu hukkaan, työnantajalta voi pyytää uuden, ellei työsuhteen päättymisestä ole kulunut kymmentä vuotta. Myös työkokeilu- tai työelämävalmennuspaikoista kannattaa pyytää työtodistus omaa ansioluetteloa varten.

Työtodistuksessa mainitaan ainakin

* työntekijän ja työnantajan nimi
* työtehtävät
* työssäoloaika.

Työntekijän luvalla työnantaja voi merkitä todistukseen arvion työntekijän työtaidoista ja syyn työsuhteen päättymiseen. Arvio voi olla lyhyt kuvaus taidoista tai pelkkä arvosana, kuten kiitettävä, hyvä tai tyydyttävä. Työnantajaa voi myös pyytää suosittelijaksi seuraavia töitä haettaessa.

Työtodistus on tärkeä asiakirja uutta työtä haettaessa ja työttömyysetuuksia määritettäessä. Työtodistukset kannattaa aina säilyttää huolellisesti ja ottaa niistä itselleen muutama kopio.

Tietoa työtodistuksesta (Työsuojeluhallinto)

 

Päivitetty 23.1.2019

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load