Sukupuolisuus

AIHEALUEET

Sukupuolisuus

Kokemus omasta sukupuolesta on moniulotteinen asia. Oman sukupuolen kokemisessa voi olla eroja. Sukupuoli määritellään useimmiten biologisista ominaisuuksista, jotka tekevät ihmisestä joko miehen tai naisen. Sukupuolisuus on kuitenkin paljon enemmän kuin biologisia kromosomeja ja anatomiaa. Kaikki ihmiset eivät koe olevansa selkeästi joko miehiä tai naisia. Sukupuoli-identiteetti ei välttämättä selity ihmisen fyysisillä ominaisuuksilla, vaan siihen liittyy myös ihmisen henkilökohtainen kokemus itsestään.

Käsitykset sukupuolesta ja sukupuolisuudesta voivat vaihdella eri kulttuureissa. Toisissa maissa ja kulttuureissa sukupuoliin sekä naisen ja miehen rooleihin voi kohdistua erilaisia ajatuksia, odotuksia ja oletuksia. Esimerkiksi käsitykset siitä, kumman sukupuolen tehtävä perheessä on hoitaa kotia ja lapsia, voivat vaihdella eri kulttuureissa hyvinkin paljon.

Suomessa on tällä hetkellä juridisesti kaksi sukupuolta, nainen ja mies. Juridisella sukupuolella tarkoitetaan esimerkiksi passiin tehtävää sukupuolimerkintää. Sukupuoli-identiteetti on kuitenkin henkilön oma kokemus itsestään ja omasta sukupuolestaan, eikä siihen välttämättä vaikuta passimerkinnät tai ulkoapäin tulevat odotukset.

Lue lisää:

Lisää sukupuolisuudesta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
Sukupuoli (Seta)
Itsemäärittely ja normit (Seta)
Tyttöjen talo Oulu
Poikien talo Oulu
Oulun SETA ry

 

Päivitetty 23.1.2019

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load