Seksuaalisuus

AIHEALUEET

Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä koko elinkaaren ajan. Seksuaalisuuteen sisältyy muun muassa sukupuolisuus, seksuaalinen suuntautuminen, henkilökohtainen sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen kehitys ja suvun jatkaminen. Jokaisella on henkilökohtaisia tapoja ja tottumuksia ilmaista sekä kokea omaa seksuaalisuuttaan. Seksuaalisuutta voi ilmaista ja kokea eri tavoilla, kuten asenteilla, arvoilla ja uskomuksilla.

Seksuaalisuus ja seksuaalinen suuntautuminen ovat moninaisia asioita, joita ei ole välttämättä helppoa selittää toisille. Seksuaalinen suuntautuminen ilmenee useimmiten siinä, mihin sukupuoleen tuntee vetovoimaa eroottisesti tai tunnetasolla. Jotkut tuntevat vetoa eri sukupuoleen, jotkut samaan sukupuoleen, toiset taas molempiin. Jotkut eivät välttämättä halua luokitella omaa seksuaalisuuttaan ja kiinnostuksiaan mihinkään lokeroihin tai nimityksiin.

Seksuaalista suuntautumista voi määritellä vain jokainen omalla kohdallaan. Ihmisen henkilökohtainen seksuaalinen suuntautuminen tai se, keneen hän tuntee vetoa, ei vaikuta siihen, millainen hän on ystävänä, perheenjäsenenä, opiskelukaverina ja työtoverina. Seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä tai pilkkaaminen ei ole koskaan hyväksyttävää.

Lue lisää:

Seksuaalinen suuntautuminen (Seta)
Sukupuoli (Seta)
Sukupuoli (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

 

Päivitetty 23.1.2019

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load