hibaby

Seksuaalioikeudet

AIHEALUEET

Seksuaalioikeudet

Seksuaalisuus on olennainen osa jokaista ihmistä. Seksuaalisuus on jokaisen henkilökohtainen asia, eikä toisen seksuaalisuutta saa loukata missään tilanteessa. Jokaisella on oikeus määrätä, suojella ja toteuttaa itse omaa seksuaalisuuttaan vahingoittamatta muita.

Henkilökohtainen koskemattomuus on jokaisen ihmisen perusoikeus. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan. Seksuaalinen väkivalta – eli toisen ihmisen koskettelu, seksi tai muu seksuaalinen toiminta ilman toisen osapuolen lupaa tai hyväksyntää – on aina rikos, josta tulee ilmoittaa poliisille.

Jokaista ihmistä ikään, sukupuoleen, kansalaisuuteen tai kulttuuriin katsomatta koskevat samat seksuaalioikeudet. (Ihmisoikeudet.net)

Seksuaalioikeuksiin kuuluvat:

* Oikeus tasa-arvoon ja elämään vapaana kaikesta syrjimisen muodoista
* Oikeus vapaaseen ja aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen
* Oikeus elämään, vapauteen, turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen
* Oikeus yksityisyyteen ja luottamuksellisiin terveyspalveluihin
* Itsemääräämisoikeus ja oikeus sen tunnustamiseen lain edessä
* Oikeus ajattelun- ja sananvapauteen
* Oikeus terveyteen sekä oikeus hyötyä lääketieteen kehittymisestä
* Oikeus tietoon ja koulutukseen
* Oikeus päättää naimisiinmenosta ja lasten hankinnasta
* Oikeus vaatia näiden oikeuksien toteutumista

Lue lisää:

Seksuaalioikeudet (Väestöliitto)
HURMA -lehti (Väestöliitto)
Seksuaalioikeudet Suomessa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

 

Päivitetty 23.1.2019

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load