Työnteko opiskelun ohessa

AIHEALUEET

Työskentely opiskelujen ohessa tuo lisätuloja ja arvokasta kokemusta työelämästä

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen mukaan työelämässä menestyvät parhaiten juuri ne ihmiset, jotka ovat suorittaneet opintonsa ripeästi ja tehneet opiskelun ohella oman alan töitä. Kokemus työelämästä on hyödyksi, vaikka työ ei olisikaan oman alan työtä.

Opiskelijan päätehtävä on opiskelu

Tärkeää on löytää työ, joka ei hidasta tai haittaa opintojen etenemistä. Joustava työnantaja ymmärtää myös opiskelujen tärkeyden ja kiireet. Jos työ alkaa haitata liiaksi opintoja, kannattaa omia työtuntejaan vähentää.

Kenenkään ei pidä uuvuttaa itseään liiallisilla kiireillä. Myös harrastuksille, riittävälle levolle ja ihmissuhteille on oltava aikaa.

Työharjoittelun tarkoituksena on käytännön työn oppiminen ja työelämään tutustuminen

Monien alojen opintoihin kuuluu yksi tai useampi työharjoittelu. Työharjoittelun tarkoituksena on myös luoda suhteita opiskelijoiden ja heidän tulevaisuuden työnantajiensa välille. Työharjoittelupaikka saattaa poikia lisätöitä, jos työnantaja kokee harjoittelijan sopivaksi työntekijäksi.

Useilla aloilla lopputyön voi suorittaa oman alan työpaikassa. Vaikka työharjoittelu ei vastaa palkallisia töitä, kannattaa harjoittelu suorittaa mahdollisimman hyvin ja ottaa oppimiskokemuksesta kaikki irti.

Korkeakouluopiskelija ja toisen asteen opintoja suorittava ovat yleensä oikeutettuja opintotukeen. Kelan sivuilta voi tarkistaa oikeutensa opintotukeen.

Kuka voi saada opintotukea (Kela.fi)

Tulot voivat vaikuttaa opintotuen suuruuteen

Kela saa verohallinnolta tiedon opintotuen saajien veronalaisista tuloista. Kela ilmoittaa, jos tuloja on ollut liikaa. Jos opiskelija tietää jo etukäteen tulorajojen ylittyvän, ylimääräinen tuki kannattaa palauttaa itse. Tuen palauttaminen on edullisempaa kuin takaisinperintä, ja tukikuukauden voi käyttää uudelleen myöhemmin.

Lue, kuinka tulot vaikuttavat opintotukeen (Kela.fi)

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load