Kelan tuet

AIHEALUEET

Kelan tuet

Jos omat rahat eivät riitä kattamaan normaalielämän peruskuluja, kannattaa selvittää oikeudet mahdollisiin tukiin. Suomessa on mahdollista saada tukea esimerkiksi opiskeluun, lapsiperheelle, vakavasti sairastuneelle tai työttömäksi jääneelle.

Osa tuista on automaattisia, osa perustuu tarveharkinnalle. Esimerkiksi lapsilisä maksetaan automaattisesti alaikäisestä lapsesta tuen hakemisen jälkeen, kun taas toimeentulotuki myönnetään vain, jos todetaan, ettei hakijan oma varallisuus riitä kattamaan välttämättömiä jokapäiväisiä menoja. Kelan myöntämä toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto. Sitä voi saada vasta, kun kaikki muut tukimuodot on haettu ja tarkistettu.

Asumiskuluihin voi saada apua Kelasta. Tuen saamiseen vaikuttavat muun muassa asunnossa asuvien lukumäärä, tulot, menot, omaisuus ja asunnon koko sekä muut asiat. Asumistukea tai -lisää voivat saada pienituloiset, työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja varusmiesten puolisot ja lapset.

Kun on tullut hyväksytyksi oppilaitokseen ja suunnitelmana on opiskella päätoimisesti, opiskeluun voi saada opintotukea. Opintojen rahallisella tukemisella taataan jokaisen mahdollisuus saada koulutusta riippumatta perhetaustasta tai varallisuudesta.

Päätoiminen opiskelija on yleensä oikeutettu opintorahaan, asumislisään ja valtion takaamaan opintolainaan. Työssä olevat aikuiset voivat hakea esimerkiksi aikuiskoulutustukea. Opiskelua tukevat myös monet säätiöt ja järjestöt apurahoin ja stipendein. Työttömät voivat tietyin edellytyksin opiskella työmarkkinatuella. Tästä vaihtoehdosta saa lisätietoja omasta TE-toimistosta. Lue lisää opiskelijan taloudesta.

Työttömänä kannattaa selvittää nopeasti, mihin tukiin on oikeutettu. Työttömyysturvan edellytyksenä on, että työtön on työmarkkinoiden käytettävissä ja ottaa vastaan tarjottua työtä. Työttömyysturvaa haetaan heti sen jälkeen, kun on ilmoittauduttu työnhakijaksi Työ- ja elinkeinotoimistoon. Tukinimikkeitä ovat työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Kela auttaa selvittämään, mihin tukeen työtön on oikeutettu.

Viimesijainen toimeentuloturvan muoto on toimeentulotuki. Tukea saa yleensä vain kuukaudeksi kerrallaan, ja sitä maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa ja varansa. Tuen on tarkoitus olla väliaikaista ja parantaa niiden asemaa, jotka ovat yhteiskunnassa kaikista heikoimmassa asemassa.

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Perustoimeentulotukea voi hakea Kelan verkkopalvelussa tai paperisella lomakkeella. Myös tarvittavat liitteet voi toimittaa joko sähköisesti tai paperisena. Oulun kaupungin toimipisteet eivät ota vastaan Kelaan osoitettuja hakemuksia tai liitteitä, vaan ne pitää toimittaa suoraan Kelaan. Tukea on mahdollista hakea myös suullisesti. Silloin tulee ottaa yhteyttä Kelan puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen.

Kela käsittelee hakemukset seitsemän arkipäivän sisällä, mikäli hakemus ei ole puutteellinen. Kannattaa siis huolehtia kaikki tarvittavat liitteet mukaan hakemukseen! Jos Kela arvioi hakemuksen kiireelliseksi, tuki maksetaan samana tai seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki haetaan kunnasta. Oulun kaupungin sosiaalipalveluista voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea. Ensin tulee kuitenkin hakea päätös perustoimeentulotuesta Kelasta. Kelan hakemuksessa voi ilmoittaa, että hakee täydentävää tai ehkäisevää tukea kunnalta. Kelaa voi pyytää siirtämään hakemuksen kuntaan. Jos on jo saanut myönteisen perustoimeentulotukipäätöksen Kelasta, täydentävää tai ehkäisevää tukea voi hakea suoraan kunnasta.

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load