Tulot ja menot

AIHEALUEET

Taloudenhallinnassa on tärkeintä se, että menot ovat pienemmät kuin tulot

Kun tulot ovat suurempia kuin menot, rahaa voi laittaa säästöön yllättävien menojen varalle tai vaikka lomareissua varten. Yllättäviä menoja voivat olla esimerkiksi pyykkikoneen rikkoutuminen tai lemmikin eläinlääkärikulut.

Vinkkejä säästämiseen

Tuloiksi lasketaan kaikki raha, joka tienataan työnteolla tai saadaan etuutena esimerkiksi Kelalta

Alaikäisenä ei välttämättä ole vielä tuloja ollenkaan, sillä alle 18-vuotias kuuluu samaan talouteen vanhempiensa kanssa. Vanhemmat ovat elatusvelvollisia lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Lapsilisä maksetaan vanhemmille, mutta heidän kanssaan voi neuvotella, voiko lapsilisän tai osan siitä saada omaan käyttöön. Kelan lapsilisää maksetaan kuukausittain 17 ikävuoteen asti.

Lue lisää Kelan tuista

Suurin tulonlähde on useimmiten työstä saatu palkka

Alaikäisenä töitä voi tehdä tietyin rajoituksin koulujen loma-aikoina, iltaisin ja viikonloppuisin. Kun oppivelvollisuus on suoritettu, kokopäivätöiden aloittaminen on mahdollista.

Lue lisää työnteosta

Rahan ansaitseminen alaikäisenä

15 vuotta täyttänyt saa avata omatoimisesti pankkitilin ja hallita itse ansaitsemiaan rahoja

Jos alaikäinen 15 vuotta täyttänyt tallettaa ja nostaa vain omia rahojaan, hän voi avata ja allekirjoittaa tilin itsenäisesti. Alle 18-vuotiaana ei voi tehdä yksin ostoksia, joiden arvo on suuri. Vanhemmilla on oikeus puuttua lapsensa suurempiin ostoksiin sekä vaatia tehtyjen kauppojen purkamista. Velaksi voi ostaa itsenäisesti vasta 18 vuotta täytettyään.

Lue lisää tärkeistä ikärajoista

Eniten rahaa menee välttämättömiin kuluihin

Suurimman menoerän muodostaa yleensä asuminen ja siihen liittyvät kulut. Välttämättömiä menoeriä ovat esimerkiksi vakuutukset, vaatteet, puhelin ja liikkuminen paikasta toiseen. Myös ruoka ja muut säännölliset menot lohkaisevat suuren osan tuloista. Omaan kotiin muuttaminen vaatii alkuun rahaa myös huonekaluihin ja kodinkoneisiin sekä mahdolliseen vuokravakuuteen.

Lue lisää omillaan asumisesta

Mitä asuminen maksaa?

Harvalla nuorella on rahaa tuhlattavaksi asti, joten euroja täytyy laskea, jotta ne riittävät. Melkein kaikissa menoissa on mahdollisuus valita erihintaisten vaihtoehtojen välillä. Hintoja kannattaa vertailla ja pohtia, mitkä hankinnat ovat oikeasti itselle tarpeellisia ja välttämättömiä. Raha-asioista ja hankinnoista kannattaa keskustella vanhempien kanssa.

Monet yritykset ja palvelut myöntävät alennuksia nuorille, opiskelijoille ja työttömille. Monet julkiset palvelut ovat täysin ilmaisia. Alennuksista ja muista etuuksista kannattaa ottaa selvää ja hyödyntää niitä.

 

Lue lisää:

Apua oman talouden suunnitteluun (muntalous.fi)

Testaa oman taloutesi tilanne (martat.fi)

Apua oman talouden hallintaan (penno.fi)

Tietoa eri tukimuodoista elämän eri tilanteissa (kela.fi)

Apua oman talouden suunnitteluun  (kkv.fi)

Taloudesta huolehtiminen (nuortenelämä.fi)

¨

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load