Tulot ja menot

AIHEALUEET

Tulot ja menot

Tuloiksi lasketaan kaikki raha, joka tienataan työnteolla tai saadaan etuutena esimerkiksi Kelalta. Alaikäisenä ei välttämättä ole vielä tuloja ollenkaan, sillä alle 18-vuotias kuuluu samaan talouteen vanhempiensa kanssa. Vanhemmat ovat elatusvelvollisia lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Kelan lapsilisää maksetaan kuukausittain 17 ikävuoteen asti. Lapsilisä maksetaan vanhemmille, mutta heidän kanssaan voi neuvotella, voiko lapsilisän tai osan siitä saada omaan käyttöön.

Suurin tulonlähde on useimmiten työstä saatu palkka. Alaikäisenä töitä voi tehdä tietyin rajoituksin koulujen loma-aikoina, iltaisin ja viikonloppuisin. Kun oppivelvollisuus on suoritettu, kokopäivätöiden aloittaminen on mahdollista.

15 vuotta täyttänyt saa avata omatoimisesti pankkitilin ja hallita itse ansaitsemiaan rahoja. Jos alaikäinen 15 vuotta täyttänyt tallettaa ja nostaa vain omia rahojaan, hän voi avata ja allekirjoittaa tilin itsenäisesti. Alle 18-vuotiaana ei voi tehdä yksin ostoksia, joiden arvo on suuri. Vanhemmilla on oikeus puuttua lapsensa suurempiin ostoksiin sekä vaatia tehtyjen kauppojen purkamista. Velaksi voi ostaa itsenäisesti vasta 18 vuotta täytettyään.

Suurimman menoerän muodostaa yleensä asuminen ja siihen liittyvät kulut. Myös ruoka ja muut säännölliset menot lohkaisevat suuren osan tuloista. Välttämättömiä menoeriä ovat esimerkiksi vakuutukset, vaatteet, puhelin ja liikkuminen paikasta toiseen. Omaan kotiin muuttaminen vaatii myös alkuun jonkin verran rahaa esimerkiksi huonekaluihin ja kodinkoneisiin sekä mahdolliseen vuokravakuuteen.

Harvalla nuorella on rahaa tuhlattavaksi asti, joten euroja täytyy laskea, jotta ne riittävät. Melkein kaikissa menoissa on mahdollisuus valita erihintaisten vaihtoehtojen välillä. Hintoja kannattaa vertailla ja pohtia, mitkä hankinnat ovat oikeasti itselle tarpeellisia ja välttämättömiä. Raha-asioista ja hankinnoista kannattaa keskustella vanhempien kanssa.

Monet yritykset ja palvelut myöntävät alennuksia nuorille, opiskelijoille ja työttömille. Monet julkiset palvelut ovat täysin ilmaisia. Alennuksista ja muista etuuksista kannattaa ottaa selvää ja hyödyntää niitä.

Testaa oman taloutesi tilanne (Marttaliitto)
Omat rahat  Apua oman talouden suunnitteluun (Mun talous -hanke)
Penno Apua oman talouden hallintaan (Takuu-Säätiö/RAY)
Tietoa eri tukimuodoista elämän eri tilanteissa (Kela)
Apua oman talouden suunnitteluun  (Kilpailu- ja kuluttajavirasto)
Taloudesta huolehtiminen (Nuortenelämä.fi)

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load