Velkaantuminen

AIHEALUEET

Velkaantuminen

Velka voi syntyä usealla eri tavalla. Tavanomaisin tapa velan syntymiselle on sen sopiminen, eli henkilö itse ottaa velkaa. Sovitusta velasta puhutaan useimmiten lainana. Esimerkiksi asunnon ostoon voidaan ottaa asuntolainaa tai aloitettuja opintoja voidaan rahoittaa opintolainalla.

Huolimatta siitä, miten velka on tullut, se pitää aina maksaa. Jos velan maksusta ei huolehdi, se voidaan periä takaisin pakolla. Velan takaisinperinnästä aiheutuu aina kuluja, joista velanottaja joutuu vastaamaan.

Pikalaina ja muut helposti saatavat kulutusluotot voivat tuntua houkuttelevalta ja helpolta vaihtoehdolta saada rahaa nopeasti. Jokaiseen lainaan ja velanottoon liittyy kuitenkin ehtoja, ja takaisinmaksusta voi kertyä suuriakin summia korkoa. Jatkuva lainojen ja velkojen ottaminen voi johtaa nopeasti velkakierteeseen, josta on hankala päästä omin avuin kuiville. Myös osamaksusopimuksia tehdessä kannattaa käyttää harkintaa. Useista pienemmistä osamaksuista voi huomaamatta kertyä suuriakin kuukausittaisia maksueriä. Velkakierteeseen ja maksuvaikeuksiin tulee aina hakea apua ja asiasta kertoa läheisille tuen saamiseksi.

Takuu-Säätiön neuvonta velkaantumisissa
Kuluttajaliiton velkaopas
Kunnallinen talous- ja velkaneuvonta Oulussa
Miten hoidan velkojani? (Porttivapauteen.fi)

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load