Kelan tuet

AIHEALUEET

Kelasta voi saada tukea esimerkiksi opiskeluun, lapsiperheelle, tai jos sairastuu vakavasti tai jää työttömäksi

Jos omat rahat eivät riitä kattamaan normaalielämän peruskuluja, kannattaa selvittää oikeudet mahdollisiin tukiin. Osa tuista on automaattisia ja osa perustuu tarveharkinnalle.

Esimerkiksi lapsilisä maksetaan automaattisesti alaikäisestä lapsesta tuen hakemisen jälkeen, kun taas toimeentulotuki myönnetään vain, jos todetaan, ettei hakijan oma varallisuus riitä kattamaan välttämättömiä jokapäiväisiä menoja. Kelan myöntämä toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto. Sitä voi saada vasta, kun kaikki muut tukimuodot on haettu ja tarkistettu.

Asumiskuluihin voi saada apua Kelasta

Asumisen tukiin vaikuttavat asunnossa asuvien lukumäärä, tulot, menot, omaisuus ja asunnon koko sekä muut menot. Asumistukea tai -lisää voivat saada pienituloiset, työttömät, eläkeläiset, opiskelijat ja varusmiesten puolisot ja lapset.

Lue lisää asumisen tuista (Kela.fi)

Opiskelija voi saada opintotukea ja opintolainaa

Kun on tullut hyväksytyksi oppilaitokseen ja suunnitelmana on opiskella päätoimisesti, opiskeluun voi saada opintotukea. Opintojen rahallisella tukemisella taataan jokaisen mahdollisuus saada koulutusta riippumatta perhetaustasta tai varallisuudesta.

Lue lisää opintotuesta (Kela.fi)

Päätoiminen opiskelija on yleensä oikeutettu opintorahaan, asumistukeen ja valtion takaamaan opintolainaan. Työssä olevat aikuiset voivat hakea esimerkiksi aikuiskoulutustukea. Opiskelua tukevat myös monet säätiöt ja järjestöt apurahoin ja stipendein. Työttömät voivat tietyin edellytyksin opiskella työmarkkinatuella.

Työttömällä voi olla mahdollista opiskella työmarkkinatuella (TE-palvelut)

Aikuiskoulutustuki työssä oleville (työllisyysrahasto.fi)

Lue lisää opiskelijan taloudesta

Työttömänä kannattaa selvittää nopeasti, mihin tukiin on oikeutettu

Työttömyysturvan edellytyksenä on, että työtön on työmarkkinoiden käytettävissä ja ottaa vastaan tarjottua työtä. Työttömyysturvaa voi hakea heti sen jälkeen, kun on ilmoittautunut työnhakijaksi Työ- ja elinkeinotoimistoon. Tukinimikkeitä ovat työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Kela auttaa selvittämään, mihin tukeen työtön on oikeutettu.

Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen (TE-palvelut.fi)

Työttömän tuet (Kela.fi)

Viimesijainen toimeentuloturvan muoto on toimeentulotuki

Toimeentulotukea voi saada silloin, kun oma varallisuus, tulot ja muut tuet eivät riitä elämiseen. Toimeentulotukea saa yleensä vain kuukaudeksi kerrallaan. Tuen on tarkoitus olla väliaikaista ja parantaa niiden asemaa, jotka ovat yhteiskunnassa kaikista heikoimmassa asemassa.

Lue lisää toimeentulotuesta (stm.fi)

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta

Perustoimeentulotukea voi hakea Kelan verkkopalvelussa tai paperisella lomakkeella. Myös tarvittavat liitteet voi toimittaa joko sähköisesti tai paperisena. Tukea on mahdollista hakea myös suullisesti. Silloin tulee ottaa yhteyttä Kelan puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen.

Perustoimeentulotuen pikaopas (Kela.fi)

Lue, miten teet hyvän toimeentulotukihakemuksen (elämässä.fi)

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki haetaan kunnasta

Oulun kaupungin sosiaalipalveluista voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joihin ei voi saada perustoimeentulotukea. Ensin pitää hakea perustoimeentulotukea Kelasta. 

Kelan hakemuksessa voi ilmoittaa, että hakee täydentävää tai ehkäisevää tukea kunnalta. Kelaa voi pyytää siirtämään hakemuksen kuntaan. Jos on jo saanut myönteisen perustoimeentulotukipäätöksen Kelasta, täydentävää tai ehkäisevää tukea voi hakea suoraan kunnasta.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki (ouka.fi)

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load