Usein kysytyt kysymykset

AIHEALUEET

Usein kysytyt kysymykset

Mistä tietää, että on riippuvainen?

Riippuvuus liittyy ihmisen tarpeeseen saada kokea mielihyvää. Tämän tarpeen kokeminen ja tyydyttäminen onkin ihmiselle hyvin luontaista ja tärkeää. Jokin tunne tai toiminta aiheuttaa välittäjäaineiden vapautumisen aivoissa, minkä seurauksena ihminen kokee mielihyvää. Tästä syntyy myös halu toistaa toimintaa, josta mielihyvän tunne syntyi. Mielihyvän tunteen voi saada aikaiseksi esimerkiksi syöminen, juominen, hoivaaminen, päihteet ja seksi. Mielihyvähakuisuus ja riippuvuus ohjaavat ihmisen käyttäytymistä.

Riippuvuus voi kehittyä kenelle tahansa, ja se on aina monen tekijän summa. Vaikka riippuvuuteen sairastuminen onkin yksilöllistä, sen kehittymiseen vaikuttavat myös sosiaalinen ympäristö, yhteiskunnan tekijät sekä ympäristön asenteet ja mallit.

Voidaan sanoa, että riippuvuus on yksilöllistä ja jokaisella riippuvaisella omanlaistaan. Riippuvuuteen kuitenkin liittyy joitakin ominaispiirteitä, joiden avulla riippuvuuden voi tunnistaa. Riippuvuudelle on tyypillistä, että riippuvuuden aiheuttajasta on tullut tärkein asia. Tällöin riippuvuus vie tilaa muilta elämänalueilta ja jopa syrjäyttää ne, esimerkiksi riippuvuuden vuoksi opiskeleminen tai työnteko kärsivät. Riippuvuuden tunnistaa usein myös sen pakonomaisuudesta. Ihmisellä on pakottava tarve ajatella, käyttää tai tehdä sitä toimintaa, mikä aiheuttaa riippuvuutta. Kaikki toiminta usein myös tähtää siihen, että mielihyvän tunne saadaan tyydytettyä. Riippuvuuteen kuuluu myös elämänhallinnan katoaminen niin osittain kuin kokonaankin, eli se, ettei ihminen esimerkiksi kykene hoitamaan joitakin tai kaikkia velvollisuuksiaan.

Lisätietoa riippuvuudesta saa esimerkiksi terveydenhuollon palveluista tai internetistä, esimerkiksi seuraavilta sivustoilta:

Irti Huumeista ry
Nuortennetti (MLL)
Päihdelinkki (A-klinikkasäätiö)

 

Mikä on sopivaa alkoholin käyttöä?

Alkoholin riskirajat on määritelty miehillä maksimissaan 7 annokseen ja naisilla enintään 5 annokseen päivässä. Miehillä alkoholinkäytön riskirajaksi on määritelty 24 annosta ja naisilla 16 annosta viikossa. Yhdellä alkoholiannoksella tarkoitetaan määrää, joka sisältää alkoholia 12 grammaa. Yksi annos on esimerkiksi viinilasi (12 cl), pieni keskiolut- tai siideripullo (33 cl), annos väkevää viiniä (8 cl) tai annos viinaa (4 cl).

Juomisen rajat liittyvät olennaisesti tilanteisiin, joissa alkoholia nautiskellaan. Raskaana olevien tai autoilijoiden ei kannata edes miettiä: nollatoleranssi on ainut oikea vaihtoehto. Alkoholi vaikuttaa eri tavalla eri ihmisiin. Jotkut sietävät alkoholia paremmin kuin toiset. Se, mikä määrä meille itse kullekin on liikaa, riippuu monesta eri tekijästä, mm. sukupuolesta, ruumiinrakenteesta, kehon painosta ja iästä. Naiset tulevat yleensä helpommin humalaan kuin miehet.

Voit testata alkoholinkäyttösi osoitteessa: Alkoholin käytön riskit – AUDIT (Päihdelinkki)

 

Onko kannabiksen käyttäminen laitonta?

Kannabis on luokiteltu huumausaineeksi. Suomessa huumausaineen käyttämisen lisäksi sen tuotanto, valmistus, tuonti Suomen alueelle, vienti Suomen alueelta, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely ja hallussapito on kiellettyä. Jo pienenkin kannabismäärän käsittely voidaan katsoa huumausaineen käyttörikokseksi.

 

Kaverini on käyttänyt kannabista ja se huolettaa minua. Kenelle voin kertoa siitä?

Oletko kertonut kaverillisesi olevasi huolissaan hänestä? Kannabiksen käyttäminen on laitonta, minkä lisäksi se aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Sinun ei kuitenkaan tarvitse ottaa vastuuta kaverisi kannabiksen käytöstä, vaan voit kertoa huolestasi jollekin luotettavalle aikuiselle, esimerkiksi omille vanhemmillesi, kaverisi vanhemmille, opettajalle tai terveydenhoitajalle.

 

Onko tupakointi vaarallista ja kuinka nopeasti siihen voi jäädä riippuvaiseksi?

Tupakoinnilla on useita vakavia vaikutuksia, jotka vaikuttavat laaja-alaisesti lähes kaikkiin ihmisen elintoimintoihin. Tupakkatuotteissa ihmisen terveyttä vahingoittavat erityisesti tupakkatuotteiden nikotiini, häkä ja tupakan viljelyssä käytetyt kasvitauti- ja tuholaismyrkyt. Tupakoinnin aiheuttamista terveyshaitoista voit lukea lisää: Tupakkakoulutus (UEF).

Tupakkariippuvuutta pidetään usein tapariippuvuutena, jossa tupakointi liitetään johonkin tiettyyn tapahtumaan, esimerkiksi sosiaalisiin tilanteisiin. Tosiasiassa tupakointiriippuvuus kuitenkin koostuu niin fyysisestä, psyykkisestä kuin sosiaalisestakin riippuvuudesta. Nikotiiniriippuvuus kehittyy usein jo muutaman viikon käytön jälkeen, mutta joillakin käyttäjillä riippuvuus voi alkaa jo ensimmäisistä tai yksittäisistä käyttökerroista.

Vaikka riippuvuuden kehittyminen on aina yksilöllistä, tupakointi aiheuttaa riippuvuutta varsin nopeasti. Tupakan aiheuttamat erilaiset vaikutukset vahvistavat toisiaan, ja niiden myötä myös riippuvuuden kehitys vahvistuu. Nikotiini aiheuttaa välittömiä positiivisia vaikutuksia ihmisen keskushermostossa, mikä myös vahvistaa riippuvuuden kehittymistä.

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus ovat sairauksia, joihin tulee suhtautua vakavasti. Tupakoinnin lopettamiseen ja nikotiiniriippuvuuteen on mahdollista saada apua kouluterveydenhoitajalta ja omalta terveysasemalta. Lisäksi apua on saatavilla runsaasti internetistä esimerkiksi seuraavilta sivustoilta:

Fressis (Syöpäjärjestöt)
Stumppi (Hengitysliitto)
Eroon tupakasta (Pfizer)

 

Saako Suomessa käyttää nuuskaa?

Nuuska on tupakkajauhetta, joka käytetään suussa kosteana pussina tai möykkynä tai kuivana nenään vetämällä. Suomen laissa on määrätty, että nuuskan maahantuominen, myynti ja luovuttaminen on kiellettyä. Myös nuuskan kaikenlainen vastaanottaminen, esimerkiksi tilaamalla Internetistä, on kiellettyä. Nuuskaa voi tuoda Suomeen matkustajatuontina, eli ulkomailta palaava henkilö voi tuoda nuuskaa omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä enintään 30 kappaletta 50 gramman nuuskarasioita.

Suomessa kaikki tupakointikiellot koskevat myös nuuskaa, koska laissa tupakoinnilla tarkoitetaan kaikkea tupakkatuotteen käyttämistä. Lain mukaan alle 18-vuotiaiden tupakkatuotteiden hallussapito ja maahantuonti on kielletty. Alle 18-vuotiaalla ei siis saa olla hallussaan nuuskaa. Lisäksi laissa on säädetty, että tupakkatuotteiden käyttö on kielletty muun muassa perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten alueilla.

Lisää tietoa nuuskasta, sen haitoista ja sitä koskevista säädöksistä voi lukea esimerkiksi seuraavilta sivustoilta:

Nuuska (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL)
Stumppi (Hengitysliitto)
Tupakkatuotteet (Hyvä elämä – ilman syöpä)
Tupakkatuotteiden tuonti ulkomailta

 

Mitä tarkoittaa sekakäyttö?

Sekakäytöllä tarkoitetaan useiden eri päihteiden yhtäaikaista käyttöä. Sekakäyttöä on esimerkiksi alkoholin ja lääkkeiden tai alkoholin ja laittomien huumeiden käyttäminen yhtä aikaa. Alkoholi laskee estoja, minkä vuoksi kynnys käyttää huumaavia aineita tai lääkkeitä samanaikaisesti laskee. Osa lääkkeistä voi aiheuttaa väärinkäytettynä riippuvuutta hyvinkin nopeasti.

Kun useita päihteitä käytetään yhtäaikaisesti, käyttöön liittyvät haitat lisääntyvät. Sekakäytön vaikutukset voivat olla hyvinkin ennalta-arvaamattomia ja päihtymistila erittäin voimakas. Riski joutua onnettomuuteen kasvaa. Sekakäytöstä voi myös seurata myrkytys tai jopa kuolema.

On erittäin hankala arvioida, millaisia yhteisvaikutuksia päihteistä syntyy.  Useiden päihteiden samanaikainen käyttö ja annostelu on arpapeliä, koska esimerkiksi huumeiden puhtaus vaihtelee, ja jopa hyvinkin pienten annosten yhteisvaikutus voi olla hengenvaarallinen.

Sekakäytöstä voi lukea lisää sivustoilta:

Nuortenlinkki (A-klinikkasäätiö)
Päihdelinkki (A-klinikkasäätiö)

 

Voiko alle 18-vuotias ostaa/käyttää nikotiinipurukumia?

Nikotiinipurukumin ostaminen on kielletty alle 18-vuotiailta – kuten on muidenkin nikotiinituotteiden. Alle 18-vuotias voi kuitenkin saada nikotiinipurukumia lääkärin määräyksestä.

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load