Päihteistä säädetään laissa

AIHEALUEET

Laki määrittää ikärajat laillisille päihteille, alkoholille ja tupakalle

Laki määrittää ikärajat laillisille päihteille, alkoholille ja tupakka- ja nikotiinituotteille, myös sähkösavukkeille. Alkoholia tai tupakkatuotteita ostavan henkilön täytyy olla 18 vuotta täyttänyt. Vahvoja alkoholijuomia ostavan alaikäraja on 20 vuotta. Näiden tuotteiden luovuttaminen tai myyminen alle 18-vuotiaalle on lain mukaan kiellettyä. Täysi-ikäinen voi ulkomailta tullessaan tuoda nuuskaa yhden kilon, mutta vain omaan käyttöönsä. Nuuskan myyminen tai lahjoittaminen on kielletty. Eri maissa lait ovat erilaisia. Suomen rajojen ulkopuolella saattaa olla laillisesti ostettavissa tupakkaa muistuttavia tai sen kaltaisia tuotteita, joita ei Suomen lain mukaan saa tuoda Suomeen.

Tutustu Suomen tupakkalakiin täällä (Finlex.fi)

Tutustu Suomen alkoholilakiin täällä (Finlex.fi)

Miten liiallinen alkoholin käyttö tai huumeiden käyttö voi vaikuttaa ajo-oikeuteen?

Videolla poliisi kertoo, miten alkoholin, huumeiden tai muiden päihdyttävien aineiden käyttö voi vaikuttaa ajo-oikeuteen. EU-direktiivi kieltää antamasta ajokorttia henkilölle, joka käyttää säännöllisesti keskushermostoon vaikuttavia aineita. Poliisi voi määrätä toimittamaan päihdelääkärin lausunnon ja pitempiaikaisen seurannan ennen ajo-oikeuden myöntämistä tai palauttamista.

Katso video päihteiden käytön mahdollisista vaikutuksista ajo-oikeuteen (Youtube.com)

Mitä voi seurata laittomasta nuuskan maahantuonnista ja välittämisestä?

Videolla poliisi kertoo nuuskaan liittyvästä lainsäädännöstä. Täysi-ikäinen saa tuoda ulkomailta nuuskaa vain yhden kilon omaan käyttöönsä. Liian suuren määrän tuomisesta tai nuuskan välittämisestä eteenpäin voi seurata rangaistus. Ylimääräisen nuuskan tuomisesta voi joutua maksamaan huomattaviakin jälkiveroja, riippuen tuodusta määrästä.

Katso video nuuskan laittoman maahantuonnin ja välittämisen seurauksista (Youtube.com)

Mitä tapahtuu, jos nuorella on hallussaan tai hän on käyttänyt kannabista?

Videolla haastateltava poliisi kertoo kannabikseen liittyvästä lainsäädännöstä sekä miten poliisi toimii kohdatessaan kannabista hallussaan pitävän nuoren. Kannabiksen hallussapito ja käyttö ovat kiellettyjä ja niistä voi seurata rangaistus. Alaikäisen ensikertalaisen kohdalla voi seuraamuksena olla puhuttelu ilman syytettä, jos kannabiksen määrä on vähäinen. Myös käytön lopettamiseen tarjotaan apua.

Katso video mitä voi seurata kannabiksen käytöstä tai hallussapidosta (Youtube.com)

Lain mukaan huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty

Käyttörikos on lievin huumausainerikos, joka voi tulla esim. kannabiksen käytöstä tai pienen määrän hallussapidosta. Yleisesti siitä seuraa sakkorangaistus. Enimmillään siitä voi saada kuusi kuukautta vankeutta, mutta niin tapahtuu harvoin.

Huumausainerikos seuraa kannabiksen kasvattamisesta, maahantuonnista tai antamisesta ilmaiseksi kaverille. Yleisesti siitä seuraa hieman kovempi sakkorangaistus, kuin käyttörikoksesta. Enimmillään siitä voi saada kaksi vuotta vankeutta, mutta niin tapahtuu harvoin.

Tutustu Suomen huumausainelakiin täällä (Finlex.fi)

Poliisiasiain tietojärjestelmään (PATJA) jää merkintä aina kaikista huumerikoksista

  • Tiedot poistuvat tietojärjestelmästä 1-20 vuodessa, riippuen teon vakavuudesta
  • Esimerkiksi kannabiksen käyttörikos näkyy noin viisi vuotta
  • Merkintä näkyy asioidessa poliisin palveluissa, esim. lupa-asioissa.
  • Lisäksi merkintä näkyy suojelupoliisin turvallisuusselvityksissä.

Rikosrekisteriin tulee merkintä silloin, jos henkilö tuomitaan muuhun rangaistukseen kuin sakkoon

Esimerkiksi ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitseminen johtaa rikosrekisterimerkintään. Merkintä näkyy rikosrekisteriotteessa, jos sellainen täytyy hankkia.

Jos hakee esimerkiksi alaikäisten kanssa tehtävään työhön, työnantaja tilaa hakijasta rikosrekisteriotteen.  Siinä näkyy huumausainemerkintä, jos henkilö on saanut huumerikoksesta ehdotonta tai ehdollista vankeutta. Sakot eivät siinä näy.

Huumeiden käytöstä ensi kertaa kiinni jääneille alaikäisille nuorille voidaan järjestää poliisin ja sosiaalityöntekijän toimesta puhuttelutilaisuus. Tilaisuuteen kutsutaan yleensä myös huoltaja. Puhuttelun jälkeen tehdään useimmiten syyttämättäjättämispäätös, mutta PATJAan merkintä tulee silloinkin.

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load