Tietoa eri huumeista

AIHEALUEET

Tietoa eri huumeista

Amfetamiini lisää valppautta, jännitystä ja hyvän olon tunnetta. Vaikutus saattaa kestää useita tunteja ja aiheuttaen myös ylienergisyyttä, itsevarmuuden tuntemuksia sekä seksuaalisuuden ja voimakkuuden tunteita. Ei-toivottuja vaikutuksia ovat esimerkiksi sekavuus, aisti- ja vainoharhat. Käytös voi muuttua aggressiiviseksi ja levottomaksi, ja pitkäaikaisella käytöllä voi olla vaikutuksia koko persoonallisuuteen.

Ekstaasi (MDMA) luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Se piristää, antaa voimakasta hyvänolontunnetta sekä lisää fyysistä suorituskykyä ja itsevarmuutta. Vaikutus kestää 4-6 tuntia. Ekstaasi voi aiheuttaa liikehäiriöitä, lihaskramppeja ja ruokahaluttomuutta. Lisäksi se nostaa verenpainetta ja pulssia ja aiheuttaa lämmönsäätely häiriöitä. Käyttöön liittyy myös kohonnut ahdistuksen ja paniikkikohtauksen riski. Pitkäaikainen käyttö lisää sydäninfarktin ja aivoverenvuodon sekä pysyvän aivovaurion riskiä.Ekstaasi on yhdistetty Euroopassa useisiin äkillisiin kuolemantapauksiin. Kuolemat ovat johtuneet joko MDMA:sta tai jostain muusta tablettien sisältämästä ainesosasta.

Heroiini kuuluu opiaattien ryhmään ja vaikuttaa keskushermostossa lamauttavasti. Käytännössä tämä voi tarkoittaa jopa hengityksen lamaantumista. Vaikutuksena on mielihyvän tunnetta ja uneliaisuutta – mutta myös pahoinvointia. Heroiinin yliannostuksesta seuraa elintoimintojen lamaantuminen ja syvä tajuttomuus eli kooma tai kuolema. Korkein oikeus on linjannut heroiinin erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.

Kokaiini stimuloi eli kiihottaa keskushermostoa. Se imeytyy verenkiertoon kaikilta limakalvoilta ja on luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Sen vaikutuksena on mm. mielihyvän tunnetta, energisyyttä ja hilpeyttä. Vaikutukset voivat olla myös päinvastaisia aiheuttaen pelokkuutta ja vetäytyvyyttä. Kokaiini nostaa verenpainetta ja pulssia ja voi aiheuttaa kiihtymistä, vapinaa, lihaskouristuksia ja erilaisia aivoperäisiä kohtauksia, jopa tajuttomuuden ja äkkikuoleman. Erityisesti alkoholin kanssa kokaiinista tulee vaikutuksiltaan arvaamaton.

Kannabis on yleisnimitys erilaisille hamppukasveista saataville valmisteille. Marihuana on valmistettu kasvin kuivatuista kukista, lehdistä ja varsiosista, kun taas hasis on valmistettu pihkasta. Kannabis pysyy elimistössä pitkään, ja sen poistumisaika voi olla jopa viikkoja. Sillä on sekä piristäviä että lamauttavia vaikutuksia, ja se huonontaa esimerkiksi ajokykyä. Kannabis tekee ihmisestä joko sosiaalisen tai sisäänpäin kääntyneen ja voi voimistaa aistikokemuksia. Suuret annokset voivat aiheuttaa ahdistusta, vainoharhoja, paniikkimaisia tiloja ja sekavuutta. Nuorena aloitettu käyttö heikentää oppimiskykyä ja älyllistä suoriutumista. Vaikka joissakin maissa kannabis on laillinen päihde, tulee muistaa, ettei turvallista huumausainetta ole olemassakaan.

LSD luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi, ja se aiheuttaa aistiharhoja, kuten näköhallusinaatioita ja aistikokemusten muuttumista. Ajan ja paikan taju voivat hämärtyä täysin, samoin oma minäkäsitys. Lisäksi LSD voi aiheuttaa pelko- ja ahdistuskokemuksia, sekavuutta sekä vainoharhoja. Mikäli seurauksena on psykoottinen tila, se voi kestää muutamia päiviä tai pidempään. (Psykoosi on mielenterveyden häiriö, jolloin todellisuudentaju on hämärtynyt tai vääristynyt.)

Paljon tietoa huumeista (Youth Against Drugs ry)
Tietoa huumeista ja muista päihteistä (Päihdelinkki, A-klinikka)

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load