AIHEALUEET

Sienet

Psyykkisiin toimintoihin vaikuttavia sieniä tunnetaan Suomessa noin 15 lajia. Niitä käytetään syömällä, juomalla teeksi uutettuna tai polttamalla. Osa näistä sienistä on luokiteltu Suomessa laittomiksi päihteiksi. Niiden kerääminen, hallussapito, käyttö ja myynti on laitonta.

Huumesienet aiheuttavat käyttäjälle harha-aistimuksia. Niihin kehittyy nopeasti sietokyky, joten käyttäjä tarvitsee yhä suurempia annoksia. Riippuvuus on lähinnä psyykkistä. Huumesienten tyypillisiä haittavaikutuksia ovat sekavuus- ja paniikkireaktiot, kohonnut verenpaine ja pulssi. Suuret kerta-annokset aiheuttavat jäykkyyttä, korkeaa kuumetta, virtsaamisvaikeuksia ja pakkoliikkeitä. Samaa lajia olevien sieniyksilöiden päihdyttävien aineiden pitoisuudet voivat vaihdella, joten niiden vaarallisuutta on vaikea arvioida etukäteen. Lisäksi useat huumesienet muistuttavat hengenvaarallisia myrkkysieniä, joten ne sekoittuvat helposti keskenään.

Sienet – mitä ne ovat? (Päihdelinkki, A-klinikkasäätiö)
Sienet – Psilosybiini ja psilosiini (Päihdelinkki, A-klinikkasäätiö)

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load