Vaalit ja äänestäminen

AIHEALUEET

Vaalit ja äänestäminen

Suomen ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvat vaalit olivat vuoden 1907 eduskuntavaalit. Suomessa valtio ja kunnat toimivat edustuksellisen demokratian pohjalta, eli kansalaiset itse valitsevat vapaissa vaaleissa edustajat eduskuntaan, Euroopan parlamenttiin ja kunnallisiin päätöselimiin. Näissä päätöselimissä edustajat tekevät päätöksiä edustajien enemmistön mielipiteen perusteella.

Vaalipäivänä jokainen 18-vuotias Suomen kansalainen on oikeutettu äänestämään. Äänestyspakkoa ei ole. Myös muiden maiden kansalaiset ovat tietyin ehdoin oikeutettuja äänestämään kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Eduskuntavaalit ja kuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Presidentinvaali on kuuden ja EU-vaalit viiden vuoden välein.

 

Seuraavat vaalit:

eduskuntavaalit 2019

EU-vaalit 2019

kuntavaalit  2021

seurakuntavaalit 2022

presidentinvaalit 2024

 

Seurakuntavaaleissa voivat äänestää 16 vuotta täyttäneet evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsenet. Viimeisimmät vaalit järjestettiin vuonna 2018.

 

Äänioikeusilmoitus tulee äänioikeutetun kotiin postissa ennen vaaleja. Kullakin on yleisissä vaaleissa vain yksi ääni. Toisen puolesta ei voi äänestää, vaan äänestäjän on äänestettävä itse vaaliviranomaisen läsnä ollessa. Oikeuteen äänestää liittyy vaalisalaisuus. Kukaan ei saa tietää, ketä ehdokasta äänioikeutettu äänesti, eivät edes vaaliviranomaiset. Vaalijärjestelyt turvaavat vaalisalaisuuden säilymisen.

Vaaleihin osallistuvan puolueen tulee olla puoluerekisterissä. Ehdokkaita voivat asettaa myös valitsijamiesyhdistykset, jotka ovat asettuneet jonkun ehdokkaan taakse.

15–19-vuotiaat oululaiset voivat äänestää nuorisovaaleissa, joilla valitaan jäsenet Oulun Nuorten Edustajisto ONE:en. Lue lisää kohdasta Lasten ja nuorten osallisuus Oulussa.

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load