Alueelliset lasten ja nuorten osallisuusryhmät sekä Oulun nuorisovaltuusto ONE

AIHEALUEET

Alueelliset lasten ja nuorten osallisuusryhmät sekä Oulun nuorisovaltuusto ONE

Oulun jokaisella suuralueella toimii alueellinen lasten ja nuorten osallisuusryhmä, jossa lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin ja he voivat yhteisesti vaikuttaa alueen asioihin. Alueellisia osallisuusryhmiä on 15, ja niissä voi olla edustajia alueen ala- ja yläkouluista, toisen asteen oppilaitoksista sekä nuorisotiloilta.

Lisäksi 15–19-vuotiaille nuorille on oma edustajisto, Oulun nuorisovaltuusto ONE, joka toimii alueellisten osallisuusryhmien rinnalla koko kaupungin laajuisena. ONEn tehtävä on tuoda nuorten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. ONEn 24 jäsentä ja 6 varajäsentä valitaan nuorisovaaleilla kahden vuoden välein. Näissä vaaleissa voivat asettua ehdolle ja äänestää kaikki 15–19 -vuotiaat Oulussa asuvat tai opiskelevat nuoret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry tukee ja neuvoo nuorten vaikuttajaryhmiä ja edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Nuorisovaltuustoja on jo lähes kaikilla paikkakunnilla, ja ne työskentelevät nuorten asioiden parantamiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi oman kunnan alueella. Suomen Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry:n monimediajulkaisu: http://vaikute.net/.

 

Päivitetty 23.9.2019

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load