Alueelliset osallisuusryhmät ja Oulun Nuorten Edustajisto ONE

AIHEALUEET

Alueelliset osallisuusryhmät ja Oulun Nuorten Edustajisto ONE

logoOulun jokaisella suuralueella toimii alueellinen lasten ja nuorten osallisuusryhmä, jossa lapsia ja nuoria kuullaan ja jonka kautta he voivat vaikuttaa alueen asioihin. Alueellisia osallisuusryhmiä on 14, ja niissä on edustus alueen ala- ja yläkouluista, toisen asteen oppilaitoksista sekä nuorisotiloilta.

Lisäksi 15–19-vuotiaille nuorille on oma edustajisto, Oulun Nuorten Edustajisto ONE, joka toimii alueellisten osallisuusryhmien rinnalla koko kaupungin laajuisena. ONE:n tehtävä on tuoda nuorten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. ONE:n 21 jäsentä ja 7 varajäsentä valitaan nuorisovaaleilla kahden vuoden välein. Näissä vaaleissa voivat asettua ehdolle ja äänestää kaikki 15–19-vuotiaat Oulussa asuvat tai opiskelevat nuoret.

Suomen Nuorisovaltuustojen liitto Nuva Ry tukee ja neuvoo nuorten vaikuttajaryhmiä ja edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Nuorisovaltuustoja on useilla paikkakunnilla, ja ne työskentelevät nuorten asioiden parantamiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi oman kunnan alueella. Suomen Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry:n monimediajulkaisu: http://vaikute.net

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load