Osallisuus ja vaikuttaminen

AIHEALUEET

Kansalaisvaikuttamisella vaikutetaan yhteiskunnan asioihin – esimerkillä ja kulutusvalinnoilla vaikutetaan suoraan omaan ympäristöön

Kovaäänisestä lentää erilaisia sosiaalisessa mediassa käytettyjä emojeita.

Kuvitus: Jenni Alasimi 

Jokainen vaikuttaa omalla arjellaan ja valinnoillaan asioihin päivittäin myös huomaamattaan. Teot voivat olla hyvinkin pieniä, kuten yhden ostopäätöksen tekeminen.

Suurempia tekoja, joilla on enemmän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, voi olla esimerkiksi kansalaisaloitteen tekeminen. Kansalaisvaikuttamiseksi kutsutaan toimintaa, jolla pyritään muuttamaan tai säilyttämään yhteiskunnan asioita. Yksi keino toteuttaa kansalaisvaikuttamista on äänestäminen. Se ei kuitenkaan ole ainoa keino, jolla asioihin voi yrittää vaikuttaa. Esimerkiksi osallistuminen julkiseen keskusteluun, oman blogin perustaminen, tai ryhmäksi järjestäytyminen ovat keinoja tuoda näkemyksiään julki.

Perustuslaki turvaa suomalaiselle oikeuden tehdä kansalaisaloitteen lain säätämiseksi. Tätä varten on kerättävä 50 000 allekirjoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Kuntalaki puolestaan takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kuntalaisaloitteen kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Allekirjoittamalla kansalais- tai kuntalaisaloitteen tai adressin voi myös vaikuttaa.

Lue lisää kansalaisaloitteesta (kansalaisaloite.fi)

Mikä on kuntalaisaloite? (kuntalaisaloite.fi)

Työkalu adressien tekemiseen ja allekirjoittamiseen (adressit.com)

Järjestöissä on enemmän voimaa kuin yksilössä

Asioihin voi vaikuttaa myös liittymällä järjestöihin tai yhdistyksiin, jotka ajavat itselle tärkeitä asioita. Sellaisia voivat olla lasten ja nuorten asioihin, eläinten oikeuksiin, tai vaikkapa omaan harrastukseen, tai ammattiin liittyvät järjestöt. Monet kuuluvat esimerkiksi ammattiyhdistykseen.

Minkälaista järjestötoimintaa on Oulussa?

Nuoret voivat vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin vaikkapa oppilaskunnan hallituksessa. Siellä tehtävät päätökset vaativat vastuullista harkintaa, ja niillä voi olla vaikutusta koko oppilaitoksen ilmapiiriin. Useissa kunnissa toimii lasten ja nuorten vaikuttajaryhmiä, joiden taustalla ei ole järjestöjä tai yhdistyksiä. Näistä ryhmistä voi kysyä lisätietoa esimerkiksi opettajalta tai kunnan nuorisotyöntekijältä.

Lue lisää oppilaskunnasta (omaoppilaskunta.fi)

Alueelliset lasten ja nuorten osallisuusryhmät sekä Oulun nuorisovaltuusto ONE

Oulun jokaisella suuralueella toimii alueellinen lasten ja nuorten osallisuusryhmä, jossa lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin ja he voivat yhteisesti vaikuttaa alueen asioihin. Alueellisia osallisuusryhmiä on 15, ja niissä voi olla edustajia alueen ala- ja yläkouluista, toisen asteen oppilaitoksista sekä nuorisotiloilta.

Lisäksi 15–19-vuotiaille nuorille on oma edustajisto, Oulun nuorisovaltuusto ONE, joka toimii alueellisten osallisuusryhmien rinnalla koko kaupungin laajuisena. ONEn tehtävä on tuoda nuorten ääni kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. ONEn 24 jäsentä ja 6 varajäsentä valitaan nuorisovaaleilla kahden vuoden välein. Näissä vaaleissa voivat asettua ehdolle ja äänestää kaikki 15–19 -vuotiaat Oulussa asuvat tai opiskelevat nuoret.

Alueelliset lasten ja nuorten osallisuusryhmät (ouka.fi)

Oulun nuorisovaltuusto ONE (ouka.fi)

Nuorisovaalit Oulussa (ouka.fi)

Jokainen voi järjestää tai osallistua mielenosoitukseen tärkeäksi kokemansa asian puolesta

Julkisella paikalla järjestettävästä mielenosoituksesta (kutsutaan laissa yleiseksi kokoukseksi) on tehtävä ilmoitus paikkakunnan poliisille vähintään kuutta tuntia ennen tapahtumaa. Jos haluaa osoittaa mieltään yksin tai muutaman henkilön kesken, ei ilmoitusta tarvitse tehdä. Mielenosoituksen saa järjestää yleisellä paikalla, kuten kadulla, torilla tai aukiolla.

Ilmoitus julkisesta kokouksesta (poliisi.fi)

Kokoontumislaissa on määritelty, että järjestäjän on huolehdittava, ettei tapahtumasta ole vaaraa ihmisille tai omaisuudelle, eikä kohtuutonta haittaa ympäristölle. Mediaa kiinnostavat ajankohtaisiin asioihin liittyvät mielenosoitukset. Mielenosoituksesta kannattaakin lähettää tiedote paikallisille tiedotusvälineille. Asia saa näkyvyyttä laajasti, jos paikalle tulee toimittajia ja valokuvaajia.

Kokoontumislaki (Finlex.fi)

Kulutusvalinnoilla ja omalla käytöksellä voi vaikuttaa

Vaikuttamisen ei tarvitse olla aina julkista. Ostopäätökset, tai ostamatta jättämiset esimerkiksi tiettyjen kauppaketjujen myymälöistä ovat jo vaikuttamista, vaikka niitä ei ajattelisikaan sellaisena. Arjen valinnat ovat kuitenkin omaan elämänpiiriin keskittyvää poliittista toimintaa. Valitsenko auton, julkisen liikenteen vai pyörän? Voiko joitain tavaroita ostaa kirpputoreilta, tai lainailla kavereiden kesken sen sijaan, että ostaisi uutta?

Jokainen pieni arjen päätös vaikuttaa osaltaan asioihin. Ei myöskään pidä aliarvioida oman esimerkin vaikutusta. Annanko omalla käytökselläni hyvää esimerkkiä muille? Mitä tapahtuisi, jos kaikki käyttäytyisivät kuten minä?

Lue lisää arjen valinnoista

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load