hibaby

Osallisuus ja vaikuttaminen

AIHEALUEET

Osallisuus ja vaikuttaminen

Osallisuudella tarkoitetaan jokaisen oikeutta ja mahdollisuutta saada tietoa ja päästä vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin, kuten omaan elinympäristöön. Erilaisten vaikuttamiskanavien ja osallisuustoiminnan kautta jokaisella on mahdollisuus päästä vaikuttamaan päätöksentekoon itselle tärkeissä asioissa. Tästä tietoalueesta löydät lisätietoja ja tapoja, joilla voit vaikuttaa sekä saada omaa ääntäsi kuuluviin yhteisissä asioissa ja päätöksenteossa.

Vaikka alle 18-vuotiaat eivät ole äänioikeutettuja yleisissä vaaleissa, myös lapset ja nuoret pääsevät osallisiksi yhteisten asioiden hoitamisesta eri tavoin. Itselleen mieluisinta tapaa vaikuttaa ja osallistua kannattaa pohtia. Esimerkiksi jokaisella on mahdollisuus osallistua erilaisten järjestöjen ja ryhmien toimintaan – tai kirjoittaa mielipiteitä sanomalehtiin. On hyvä muistaa, että myös arjen pienet valinnat, kuten kulutustottumukset ja omat ostopäätökset, ovat tapoja vaikuttaa.

 

Kuvitus: Jenni Alasimi

 

Nuorten tapoja osallistua ja vaikuttaa:

* Nuortenideat.fi
* omat valinnat kuluttajana
* kansalaistoiminta järjestöissä ja yhdistyksissä
* oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta
* lasten ja nuorten osallisuusryhmät
* nuorten edustajisto ja äänestäminen nuorisovaaleissa
* kuntalaisaloitteen tekeminen
* nuorisoaloite ryhmässä
* mielipidekirjoittelu
* mielenosoitusten järjestäminen tai niihin osallistuminen

Lue lisää:

Valtikka (Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry)

Päätöksenteko Oulussa (Oulun kaupunki)

 

Päivitetty 23.1.2019

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load