Rahavaikeudet

AIHEALUEET

Rahavaikeudet

Rahaongelmilta välttyy parhaiten, kun suunnittelee rahankäyttöä pitkällä aikavälillä. Velaksi ostamisesta tai rahan lainaamisesta ei kannata tehdä tapaa, jos takaisinmaksun kanssa on ongelmia. Jos joudut rahavaikeuksiin, hae apua, ennen kuin ongelmat kehittyvät velkakierteeksi. Omat oikeudet taloudellisten tukien tai etuuksien saamiseen kannattaa selvittää.

Tietoa eri tukimuodoista elämän eri tilanteissa (Kela)

 

Päivitetty 19.12.2018

avatar
ulosotot
10.3.2016 13:46
Arrow
Kuka maksaa minun ulos-otot,kun kuolen?
avatar
NettiNappi Tuula
10.3.2016 15:11
Arrow
Kuolleen veloista vastaa kuolinpesä. Pääsääntönä on, että kuolinpesän osakas ei vastaa vainajan veloista. Toisin sanoen velat eivät automaattisesti periydy. Jos pesällä on enemmän velkaa kuin varoja, eli pesä on ylivelkainen, kuolinpesän osakas voi hakea kuolinpesän konkurssia. Kuolinpesää hoitavan osakkaan on syytä olla tarkkana, jottei vahingossa joudu henkilökohtaiseen vastuuseen velkojille. Jos pesää hoitava osakas laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinpäivästä, vastaa hän henkilökohtaisesti myös vainajan veloista. Lue lisää: http://andoms.fi/fi/lakiasiat-yksityisille/pesanselvitys http://www.allianssi.fi/ajankohtaista/2004-16.html http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040#L4
KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load