hibaby

Ongelmia työpaikalla

AIHEALUEET

Ongelmia työpaikalla

Työpaikalla voi ilmetä itsestä riippumattomia ongelmia, jos työnantaja ei ole selvillä velvollisuuksistaan, perehdytys työtehtäviin ei ole ollut riittävä tai välit työkavereiden kesken eivät ole kunnossa.

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena, jotta epäselvyyksiltä palkanmaksussa tai työtyösuhteen päättymisessä vältyttäisiin. Jos palkan maksussa ilmenee virheitä, työntekijän on pyydettävä työnantajalta palkanmaksun oikaisua.
Työsopimus (Työsuojelu)
Palkka (Työsuojelu)

Joskus suhteet työkavereihin saattavat huonontua ja työpaikolla voi ilmetä myös kiusaamista. Kaikki ristiriidat työpaikoilla eivät kuitenkaan ole kiusaamista. Ristiriidat kannattaa ottaa puheeksi esimiehen kanssa ja tarvittaessa voi olla yhteydessä omaan työsuojeluvaltuutettuun. Ammattiliittoon kuuluva voi olla yhteydessä myös omaan luottamusmieheen. Tilanteessa, jossa työpaikalla ei ole työsuojeluvaltuutettua eikä työntekijä kuulu mihinkään ammattiliittoon, voi työntekijä kysyä neuvoa esimerkiksi työsuojeluhallinnon puhelinneuvonnasta arkisin klo 9-15 puh. 0295 016 620.

Työsuojeluasioissa voi olla yhteydessä myös Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon, jonka päätoimipaikka sijaitsee Oulussa, osoitteessa Linnankatu 3. Virasto on avoinna ma-pe klo 8.00–16.15 puh. 0295 017 500 (vaihde).

 

Päivitetty 19.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load