Mistä apua ulkomailla?

AIHEALUEET

Mistä apua ulkomailla?

Huolimatta siitä, missä maassa asuu tai viettää aikaansa, elämässä voi tulla eteen tilanteita, joissa tarvitsee apua. Tällöin on tärkeää tietää, mistä apua voi hakea.

Jo ennen matkaa kannattaa selvittää, millaiset olot kohdemaassa vallitsevat. Onko poliittinen tilanne epäselvä? Millaisia luonnonmullistuksia alueella on ollut? Onko naisten asema erilainen kuin miehien asema? Millaisia alueita kannattaa vältellä? Nämä asiat voivat maasta riippuen vaikuttaa hyvinkin paljon kohdemaan tapoihin ja käytäntöihin. Tällaisia tietoja eri maista päivitetään jatkuvasti ulkoasiainministeriön nettisivuille, ja ne kannattaa katsoa läpi ennen matkustusta.

Jos esimerkiksi passi varastetaan tai joutuu pidätetyksi, auttaa tilanteessa kohdemaan Suomen edustusto. Mikäli oman maan edustustoa ei kohdemaassa ole, on EU-maan kansalaisella aina oikeus pyytää apua minkä tahansa muun EU-valtion suurlähetystöltä tai konsulaatilta. Apua voi saada niin isoihin kuin pieniinkin ongelmiin, aina passin katoamisesta kohdemaan olojen turvattomiksi muuttumiseen.

Kansainvälisen oikeuden mukaisesti kohdemaan viranomaiset ovat vastuussa sekä oman maansa kansalaisten että alueellaan oleskelevien ulkomaalaisten turvallisuudesta, ja matkailijan on syytä noudattaa paikallisten viranomaisten ohjeita. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että joissakin maissa viranomaisten kyky huolehtia tehtävistään on rajallinen.

Mikäli valmismatkalla ollessaan joutuu esimerkiksi sairaalahoitoon tai rikoksen uhriksi, on matkanjärjestäjällä avustusvelvollisuus. Omatoimimatkailijoiden kannattaa hankkia matkavakuutus, sillä he vastaavat itse omista matkapäätöksistään ja mahdollisten onnettomuuksien kustannuksista.

Maailmalla on paljon suomalaisia. Toisinaan heitä on myös alueilla, joilla tapahtuu vakava turvallisuutta uhkaava onnettomuus, kuten luonnonmullistus, suuronnettomuus tai maan sisäisen poliittisen tilanteen kärjistyminen sotatilaksi. Tällainen voi tapahtua hyvinkin nopeasti. Kriisitilanteissa Suomi toimii yhteistyössä muiden pohjoismaiden ja EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Avustustoimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti hengen ja terveyden suojaamiseen; omaisuuden suojaaminen ei kuulu edustuston tehtäviin.

Kriisitilanteessa edustusto pyrkii ottamaan yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin matkustajiin kriisialueella. Heidät pyritään siirtämään turvallisemmalle alueelle tai kotimaahan, mikäli tilanne sitä edellyttää. Evakuointi on vapaaehtoista ja tapahtuu evakuoitavan omalla kustannuksella. Jos ympäröivä tilanne vaikuttaa uhkaavalta, ei kannata jäädä odottelemaan edustuston puhelua, vaan hankkiutua suojaan ja olla itse yhteydessä edustustoon mahdollisuuksien mukaan.

 

Päivitetty 19.12.2018

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load