Koulunkäynti ja opiskelu

AIHEALUEET

Koulunkäynti ja opiskelu

Peruskoululaiset, lukio-opiskelijat ja Oulun konservatorion ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat voivat saada opinto-ongelmissa koulukuraattorin ja koulupsykologin palveluita.

Voit itse hakeutua keskustelemaan koulukuraattorin tai -psykologin kanssa. Voit päästä vastaanotolle myös huoltajien, opettajan tai kouluterveydenhoitajan yhteydenoton kautta. Tarvittaessa koulukuraattori ja -psykologi toimivat yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa. Peruskoululaiset voivat jutella ongelmista myös tukioppilaiden kanssa.

Koulukuraattori tukee oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia. Hän tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin ja opiskeluun, kaverisuhteisiin sekä perheongelmiin tai muihin elämänmuutoksiin.


Koulukuraattoriin voit olla yhteydessä, kun…

* koulunkäynti tai opiskelu ei suju (väsymys, stressi, keskittymisvaikeudet, mielialan muutokset, motivaatio hukassa, poissaolot)
* tarvitset tukea ihmissuhteissasi
* vapaa-aika tai kotiasiat mietityttävät
* nuoruusikään liittyvät muutokset mietityttävät
* tarvitset neuvoja taloudellisissa asioissa (esim. opintotuki tai asumisasiat).

Koulupsykologi puolestaan tukee oppilaiden ja opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia ja kehitystä. Koulupsykologi tarjoaa psykologista asiantuntemustaan ja tukeaan oppimiseen ja opiskeluun. Koulupsykologiin voit olla yhteydessä myös itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa.


Koulupsykologiin voit olla yhteydessä, kun…

* opiskelu ei suju tai kiinnosta
* sinulla on opiskelupaineita
* tunnet olosi väsyneeksi, stressaantuneeksi tai sinua jännittää
* tunteet vaivaavat (masentaa, ahdistaa)
* elämässäsi tapahtuu muutoksia
* tarvitset tukea ihmissuhteissasi (kaverit, perhe, seurustelu).


Peruskoulujen
koulukuraattoreiden ja -psykologien yhteystiedot löytyvät kunkin oppilaitoksen omilta sivuilta. Samoin lukioiden opiskeluhuollon henkilökunnan yhteystiedot löytyvät kunkin lukion omilta sivuilta. Oulun konservatorion opiskelijat voivat kysyä opiskelun tukipalveluita omasta opintotoimistostaan.


Ammatillisissa oppilaitoksissa
kuraattorit tukevat opiskelijoita opiskeluun ja elämänhallintaan liittyvissä sosiaalisissa ja psykologisissa ongelmatilanteissa. Opinto-ohjaajilta saa neuvoja opinto- ja urasuunnitteluun, ammatilliseen suuntautumiseen ja yleensä elämänhallintaan liittyen.

Oulun seudun ammattiopiston psykologi- ja kuraattoripalvelut (OSAO)
Oulun seudun ammattiopiston opinto-ohjaus (OSAO)


Ammattikorkeakouluissa
opintoihin liittyvää henkistä apua tarjoaa oman yksikön opinto-ohjaaja sekä oppilaitoksen opintopsykologi. Ammattikorkeakouluissa on järjestetty muitakin hyvinvointia edistäviä palveluita. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kannattaa kysyä neuvoja omalta tutor-opiskelijaltaan.
Opintojen ohjaus (Oulun seudun ammattikorkeakoulu)
Opintopsykologi (Oulun seudun ammattikorkeakoulu)


Yliopisto-opiskelijoita
auttaa opiskelu- ja motivaatiovaikeuksissa oppilaitoksen ohjauspalvelujen henkilökunta. Oman laitoksen tai osaston henkilökunta auttaa opintojen suunnittelussa. Useimmissa korkeakouluissa on opintopsykologi, johon voit ottaa yhteyttä, kun opiskeluasiat eivät suju esimerkiksi motivaation puutteen, ammatinvalintapohdintojen tai stressin takia. Opinnäytetyön tekemiseen liittyvissä ongelmissa saat vertaistukea myös graduryhmistä.
Opiskelijan hyvinvointisivusto (Oulun yliopisto)
Nyyti ry ylläpitää opiskelijoiden mielenterveyteen ja elämänhallintaan liittyvää sivustoa. Se sisältää myös opiskelutaitoon liittyviä vinkkejä.

 

Oman opiskelualan ja -paikan valinta saattaa tuntua hankalalta, koska vaihtoehtoja on runsaasti. Peruskoulun jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa olevat nuoret sekä toisen asteen opinnot keskeyttävät nuoret saavat apua ja ohjausta etsivästä nuorisotyöstä.
Neuvoja opiskeluun liittyvissä asioissa saat myös ottamalla yhteyttä Byströmin nuorten palveluihin.

 

Päivitetty 19.1.2.2018

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load