Sananvapauden rajat

AIHEALUEET

Sananvapaus tuo mukanaan vastuun

Sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Sananvapaus ei silti tarkoita, että netissä tai muualla voi kirjoittaa tai sanoa julkisesti mitä tahansa. Sananvapautta rajoittavat muut perusoikeudet kuten kunnian ja yksityiselämän suoja.

Rangaistavia tekoja ovat kunnianloukkaus, yksityiselämään liittyvän tiedon levittäminen sekä rasistisen tai ihmisryhmää kohtaan hyökkäävän tai väkivaltaan kehottavan aineiston julkaiseminen.

Kunnianloukkaus on rangaistava teko

Kunnianloukkaukseen syyllistyy, jos esittää toisesta julkisesti perättömän väitteen, joka voi vahingoittaa kohdehenkilöä. Kunnianloukkaus on rikos myös internetissä, ja siitä voi jäädä kiinni, vaikka käyttäisi nimimerkkiä.

Ihmisillä on oikeus yksityiselämän suojaan

Toisen ihmisen yksityiselämään liittyvän tiedon levittäminen on rikollista, jos tiedon levittäminen vahingoittaa tai saattaa hänet halveksittavaan asemaan. Yksityiselämän asioita ovat muun muassa terveystiedot, perhe-elämä ja seksuaaliset suhteet.

Kuvaaminen yksityisellä paikalla, esimerkiksi jonkun kotona, on kiellettyä ilman lupaa. Julkisella paikalla kuvaaminen on sallittua, paitsi julkisten tilojen yksityistiloissa, kuten pukukopeissa. Yksityishenkilöä loukkaavien kuvien tai videoiden julkaiseminen ilman lupaa on silti kiellettyä.

Kuvassa esiintyviltä henkilöiltä tulee aina kysyä lupa ennen kuvan julkaisua netissä. Alle 18-vuotiasta henkilöä esittävän kuvan julkaisemiseen tarvitaan lupa myös tämän huoltajalta.

Lue lisää yksityiselämään liittyvän tiedon levittämisestä ja kunnianloukkauksesta (finlex.fi)

Lue lisää mielipiteen- ja sananvapaudesta (ihmisoikeudet.net)

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load