Rikosoikeudellinen vastuu

AIHEALUEET

Rikosoikeudellinen vastuu

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Se tarkoittaa, että yli 15-vuotias voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita rikoksesta. Alle 15-vuotiaskin on silti korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista, sillä laissa ei ole määritelty vahingonkorvausvelvollisuuden alaikärajaa.

Alle 15-vuotiaanakaan ei selviä rikoksista ja lainvastaisuudesta ilman seurauksia. Rikoksesta kiinni jäävästä alle 15-vuotiaasta tehdään lastensuojeluilmoitus. Hänen rikoksensa ja muu tilanteensa käsitellään siis sosiaaliviranomaisten kanssa. Poliisi kirjaa niin sanottuun toimenpiderekisteriin kaikki tiedot henkilöstä, joihin kohdistuu poliisin toimenpiteitä, vaikka kyseessä ei olisi rikos.  Alle 15-vuotiaasta kirjatut tiedot poistuvat rekisteristä yleensä vuoden sisällä siitä, kun henkilö on täyttänyt 18 vuotta, mikäli uusia merkintöjä tilille ei ole tullut.

Nuoria rikoksentekijöitä eli 15–20-vuotiaita ei yleensä tuomita yhtä ankariin rangaistuksiin kuin aikuisia. Alle 18-vuotiaita tuomitaan harvoin ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

 

Päivitetty 19.12.2018

 

avatar
WaltterXD
03.10.2017 08:26
Arrow
Miten tämä sivu toimii onks taa joku chat
avatar
NettiNappi Hanna
03.10.2017 10:25
Arrow
Hei. NettiNapissa on mahdollisuus jättää kommentteja tietoalueelle ja mahdollisesti heränneitä kysymyksiä Pulmakulmaan. NettiNapin sivuilla toimii myös Byströmin nuorten palveluiden chat, joka on avoinna ma klo 20-22 ja ke klo 13-15. Chattiin pääsee sivujen oikeassa alalaidassa olevasta chatpalkista.
avatar
Mamma
16.11.2017 18:52
Arrow
Jos 15v puhuu täysin perättömiä asioita niin mitä asialle voi tehdä ? Voiko semmosesta nostaaa juttua
avatar
NettiNappi Liisa
22.11.2017 12:16
Arrow
Hei! Antamiesi tietojen perusteella emme pysty tarkalleen kertomaan, mitä asialle voisi tehdä. Joka tapauksessa rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Se tarkoittaa sitä, että nuori voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita rikoksesta. Perättömien asioiden puhuminen saattaa täyttää joissain tapauksissa kunnianloukkauksen määritelmän. Kunnianloukkaus on kyseessä silloin, kun joku esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen, joka aiheuttaa loukatulle vahinkoa, kärsimystä tai häntä halveksitaan sen vuoksi. Kunnianloukkaukseen voi syyllistyä halventamalla toista epäkunnioittavin sanoin, häpäisevin elein tai kuvin. Jos kyseessä on yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, se rikkoo yksityisyyden suojaa ja on lain mukaan rangaistava teko. Näistä voit lukea lisää Finlex-sivustolta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rikoslaki#L24 Lakeihin perustuvat tekstit ovat joskus vaikeasti ymmärrettäviä. Selventäviä tietoja ja vastauksia voit kysyä asuinpaikkakuntasi poliiseilta tai Rikosuhripäivystyksestä. Rikosuhripäivystyksen kautta voit saada tarkempia neuvoja tähän tilanteeseen, esimerkiksi juristin puhelinneuvonnasta: https://www.riku.fi/fi/palvelut/juristin+puhelinneuvonta+0800+161+177/
avatar
huolestunut äiti
04.1.2018 11:23
Arrow
Hei! 13v nuori jäi kiinni ilkivallasta ja siitä tehtiin rikosilmoitus poliisille. Ilmoittaako poliisi automaattisesti tapauksesta sosiaaliviranomaiselle? Miten ja millä aikataululla asia etenee? Poliisi ei ole vielä ottanut yhteyttä huoltajiin eikä mahdollisista vahingonkorvauksista ole tietoa. Ilkivalta tapahtui 4 hengen porukassa. Tuleeko mahdolliset vahingonkorvaukset kaikille saman suuruisina vai katsotaanko siinä kuinka paljon kukin nuori osallistui ilkivaltaan?
avatar
NettiNappi Saija
05.1.2018 14:35
Arrow
Vastaamme kysymykseen torstaihin 11.1. mennessä
avatar
NettiNappi Saija
09.1.2018 13:38
Arrow
Hei! Jos alaikäisestä, eli alle 18-vuotiaasta tehdään rikosilmoitus, se menee poliisilta automaattisesti lastensuojeluun tiedoksi. Ilmoitus vastaa silloin lastensuojeluilmoitusta. Lastensuojelun aikatauluista emme osaa sanoa. Asiaa voi hoitaa Oulun sovittelutoimistossa, mikäli osapuolet ovat siihen halukkaita (jos kyseessä on siis oululaiset henkilöt). Sovittelutoimistossa käydään läpi myös mahdolliset vahingonkorvaukset, ellei niitä ole muulla tavoin hoidettu asianomistajan kesken. Poliisi ei ota kantaa vahingonkorvauksiin. Jos olette oululaisia, voit ottaa yhteyttä nuorisorikosryhmän rikosylikonstaapeli Irmeli Korhoseen asian selvittämiseksi. Vastaus on laadittu yhdessä Oulun poliisin kanssa.
avatar
Mietteliäs äiti
07.2.2018 11:47
Arrow
Miten koulussa tapahtunut väkivalta alle 15.v kanssa voi edetä, muuten kuin rehtorin kanssa puhumisella? Tässä kaveri tuotti kaverille aivotärähdyksen, patti takaraivoon, sekä sormivamman, joka vaatii käsikirurgin arvion.
avatar
NettiNappi Hanna
12.2.2018 10:27
Arrow
Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Se tarkoittaa, että vain yli 15-vuotias voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita rikoksesta. Alle 15-vuotias on silti korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista, sillä laissa ei ole määritelty vahingonkorvausvelvollisuuden alaikärajaa. Mikäli väkivallasta on aiheutunut esimerkiksi lääkäri- tai hoitokuluja, voi väkivallantekijä olla velvollinen korvaamaan uhrille aiheutuneet hoitomaksut.   Koska väkivaltarikos tapahtui koulussa, koululla on velvollisuus selvittää tapahtunut. Mikäli koulun keinot eivät yksin riitä, on koulun henkilökunnalla velvollisuus pyytää poliisi paikalle selvittämään tapahtunutta yhdessä huoltajien kanssa ja kertomaan mahdollisista seurauksista. Asiaa voidaan yrittää myös sovitella. Väkivallasta voi tehdä rikosilmoituksen, vaikka tekijä olisikin alle 15-vuotias. Sovittelu tarkoittaa  lakisääteistä mahdollisuutta rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovittelu voidaan toteuttaa vain, jos kaikki rikoksen osapuolet ovat ilmaisseet suostuvansa sovitteluun sekä pystyvät ymmärtämään sovittelun ja siinä tehtävien ratkaisujen merkityksen. Sovittelu ei siis ole oikeudenkäynti. Sovittelulla pyritään vapaaehtoisesti, maksuttomasti, luottamuksellisesti, puolueettomasti sekä kohtuullisesti löytämään molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Palvelua tarjoaa Oulun alueella esimerkiksi Vuolle Setlementti ry (linkki alempana).   Rikoksesta kiinni jääneestä alle 15-vuotiaasta tehdään myös lastensuojeluilmoitus ja hänen rikoksensa ja muu tilanteensa käsitellään kunnan sosiaaliviranomaisen kanssa. Poliisi kirjaa niin sanottuun toimenpiderekisteriin kaikki tiedot henkilöstä, joihin kohdistuu poliisin toimenpiteitä, vaikka kyseessä ei olisi rikos (alle 15-vuotiaasta kirjatut tiedot poistuvat rekisteristä yleensä vuoden sisällä siitä, kun henkilö on täyttänyt 18 vuotta, mikäli uusia merkintöjä tilille ei ole tullut).   Suosittelenkin olemaan kouluun yhteydessä ja kysymään, että mihin toimenpiteisiin he ovat ryhtyneet koulun taholta tapauksen selvittelyn suhteen.   Lisää tietoa aiheesta löydät: Rikosuhripäivystyksen nuorille suunnatuilta nettisivuilta: http://nuoret.riku.fi/koulussa-tapahtuva-vakivalta/ Nuoren oikeusoppaasta: https://www.hel.fi/static/sote/julkaisut/Nuorten%20oikeusopas%20netti%202014.pdf Rikosprosessitietoa nuorille rikoksen uhreille -oppaasta: https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/0233481646df8dce157341afd5c0e42e/1518179143/application/pdf/2220125/Rikosprosessitietoa%20nuorille%20rikoksen%20uhreille%20%282%29.pdf Sovittelusta: http://vuolleoulu.fi/hyvinvointi-ja-yhteistyo/toiminnot/sovittelu/ 
avatar
Hakattu
29.8.2018 14:22
Arrow
Minut hakattiin koulumatkalla koulubussissa. Hakkaamaan tullut on 12 vuotias. Rehtorin mukaan koulukyytiin ei päde koulun rangaistuskäytännöt? Eli saako kiusaaja tehdä mitä vain koulubussissa/ilman seurauksia?
avatar
NettiNappi Karoliina
03.9.2018 10:02
Arrow
Hei. Todella ikävää, että olet joutunut fyysisen väkivallan kohteeksi koulumatkalla. Olethan kertonut asiasta myös vanhemmillesi tapahtuneen jälkeen? Koulujen käytännöt ovat hyvin erilaisia, mutta Oulussa koulut kyllä yleensä puuttuvat tilanteisiin, kun he vain saavat tietoa asiasta. Jos aikuiset eivät ole puuttuneet tilanteeseen vielä, niin suosittelen sinua olemaan vanhempiesi kanssa yhteydessä esimerkiksi koulupoliisiin (Oulussa Merja Rasinkangas ja Jarkko Kähkönen). Tapahtuneesta voi tehdä myös rikosilmoituksen, sillä kyseessä on pahoinpitely. Jos bussissa oli muita matkustajia tapahtuman aikaan, voivat he toimia todistajina. Vaikka rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15 -vuotiaana (yli 15- vuotias voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita rikoksesta), on alle 15 -vuotias silti korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista ja vastuussa teoistaan. Kiusaaminen on aina väärin ja epäkunnioittavaa. Ketään ei saa lyödä, potkia, haukkua tai satuttaa millään tavalla. Kiusaamistapausten selvittäminen kuuluu aikuisten vastuulle, joten on äärimmäisen tärkeää, että he tietävät asiasta. Avun pyytäminen on osoitus rohkeudesta. Tsemppiä sinulle tilanteen käsittelyyn!
avatar
kivapoika95
20.10.2018 17:22
Arrow
Mitä tehdä jos alaikäinen syyllistyy nettikiusaamiseen? Olen täällä miettinyt asiaa. Kun on sellanen tapaus ollut.
avatar
NettiNappi Karoliina
23.10.2018 14:27
Arrow
Moikka. Kiusaaminen on aina väärin, tapahtui se sitten kasvotusten tai netissä. Kiusaamistapausten selvittely on aikuisen vastuulla, joten jos itse kiusaat tai olet kiusaamisen kohteena, niin puhu asiasta vanhemmillesi tai jollekin muulle turvalliselle aikuiselle. Nettikiusaaminen on samalla tavalla kiusaamista, vaikka se tapahtuukin puhelimen tai tietokoneiden välityksellä. Pilkkaavat kommentit loukkaavat silti, vaikkei niitä sanottaisikaan kasvotusten. Usein saatetaan ajatella, että nettikiusaamisen jäljille ei päästä, sillä netissä voidaan esiintyä eri nimellä - nimettömänä ja kasvottomana. Nykyään on kuitenkin tarvittaessa hyvin helppoa selvittää kiusaajan henkilöllisyys palveluntarjoajien avulla. Myös nettikiusaamisessa voi täyttyä rikoslain tunnukset, jolloin tulee olla yhteydessä poliisiin. Nettipoliisilta voi myös kysyä apua nettikiusaamiseen liittyvissä asioissa. Jos kiusaamista kokee netissä, kannattaa häiriköt esimerkiksi poistaa/estää omista seuraajista. Palvelun ylläpidolle on myös hyvä ilmoittaa häiritsevästä käyttäytymisestä, jotta myös he voivat siihen puuttua. Viesteistä tai kuvista voi ottaa kuvakaappaukset mahdollisiksi todisteiksi, kun asiasta kertoo eteenpäin. Kun kiusaaminen on jatkuvaa, tulee siitä kertoa mahdollisimman pian vanhemmille, opettajalle tai tutulle aikuiselle, palvelun ylläpidolle ja tarvittaessa poliisille. Myös nettikiusaaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit. Netissäkin toisen henkilön uhkaaminen, halventaminen tai loukkaaminen voidaan tulkita rikokseksi. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Se tarkoittaa, että yli 15-vuotias voidaan asettaa syytteeseen ja tuomita rikoksesta. Alle 15-vuotiaskin on korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista, sillä laissa ei ole määritelty vahingonkorvausvelvollisuuden alaikärajaa. Alle 15-vuotiaana ei selviä rikoksista ja lainvastaisuudesta ilman seurauksia. Rikoksesta kiinni jäävästä alle 15-vuotiaasta tehdään lastensuojeluilmoitus ja hänen tilanteensa käsitellään sosiaaliviranomaisten kanssa. Toivottavasti sait kaipaamasi vastauksen. Aurinkoista syksyn jatkoa.
avatar
Paavo
18.1.2019 01:19
Arrow
Hei, ystavani lapsi pahoinpideltiin yli kymmenen hengen toimesta. Kuka on tasta vastuussa ja miten asiassa edetaan? Jos kyseessa on turvapaikanhakija, lahetetaanko heidat takaisin kotimaahansa valittomasti vai saavatko he odottaa vapaana maassa vuosia jolloinka he voivat kostaa taman oikeustoimen?
avatar
NettiNappi Karoliina
21.1.2019 14:20
Arrow
Hei. Vastuussa tilanteesta ovat siihen osalliset, eli pahoinpitelyn tekijät. Jos tapahtumasta ei ole vielä tehty rikosilmoitusta poliisille, se on syytä tehdä mahdollisimman pian. On tärkeää, ettei lasta painosteta kertomaan, vaan asian käsittely jätetään rikosilmoituksen tekemisen jälkeen asiantuntijoille. Jos lapsi kuitenkin oma-aloitteisesti kertoo tapahtuneesta, on hyvä kirjata ylös, mitä lapsi kertoo ja myös missä yhteydessä asia tuli esille sekä mahdollisesti esittämäsi kysymykset. Lapsen kannalta on tärkeä välttää puhumista asiasta muiden aikuisten kanssa kun lapsi on paikalla. Tärkeää on pyrkiä pitämään lapsen arki ennallaan. Perhe voi saada itselleen maksuttoman tukihenkilön uhripalveluista. Muuta tukea perhe voi saada Rikosuhripäivystyksen tai oman kunnan lastensuojelun kautta. Rikosprosessi on monivaiheinen ja usein saattaa kestää hyvin pitkään. Yksityiskohtainen tieto prosessin kulusta, lapsen ollessa uhri, löytyy oikeus.fi -sivustolta. Suosittelen sinua lukemaan prosessin kokonaisuudessaan kyseiseltä sivustolta. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että lapselle oman perheen tuki on tärkeintä. Se, tuomitaanko epäilty vai ei, voi vanhemmista tuntua toisinaan tärkeämmältä kuin lapsesta. Lapseen kohdistunut väkivaltarikosepäily voi tuntua erittäin raskaalta. Asian ilmitulossa on kuitenkin tärkeitä hyviä puolia: Viranomaiset tutkivat asiaa, ja lapsella sekä perheellä on mahdollisuus saada apua. Rikosprosessin edetessä lisää tietoa ja neuvoja saa esimerkiksi poliisilta. Viestissäsi kysyt, kuinka tilanteessa toimitaan, jos rikoksen tekijä on turvapaikanhakija. Oli rikoksen tekijän tausta mikä tahansa, käynnistää poliisi aina normaalin rikostutkinnan. Teon vakavuudesta riippuen epäilty voidaan vangita tutkinnan ajaksi ja tekijää rangaistaan aina Suomen lakien mukaisesti taustasta riippumatta. Sisäministeriön sivuilta löydät aiheeseen liittyen enemmän informaatiota.
avatar
Oobus
27.8.2019 21:11
Arrow
15v vie auton luvatta kaverin pihasta. Ajaa tolppaan. Sakko. 13km yli sallitun. Pojalla mautokortti. Mitä tästä seuraisi jos asia viedään poliisille?
avatar
NettiNappi Hanna
29.8.2019 11:12
Arrow
Hei. 15 vuotta täyttänyt kuljettaja on rikosoikeudellisessa vastuussa kaikista teoistaan. Hän on ottanut luvatta käyttöönsä ajoneuvon, ajanut sillä tolppaan ja rikkonut nopeusrajoitusta. Rikoslain mukaan seuraukset voivat olla mopokortin hyllylle päätyminen ja sakko- tai vankeusrangaistukset. Näihin asioihin emme valitettavasti voi antaa tämän tarkempia vastauksia vaan suosittelemme viemään asian poliisin tutkittavaksi. Joka ottaa luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon, on rikoslain mukaan tuomittava moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi. Tässä suoria lainauksia Rikoslaista: 10 § (30.4.1999/545) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta Joka kuljettaa, ohjailee tai ohjaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa, raitiovaunua, junaa, alusta tai ilma-alusta ajo-oikeudetta tai ilman vaadittavaa pätevyyttä osoittavaa lupakirjaa, on tuomittava kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta tuomitaan myös se, joka ilman vaadittavaa pätevyyttä ryhtyy junan, aluksen tai ilma-aluksen kulun turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavaan tehtävään. 1 § (30.4.1999/545) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Joka tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tieliikennelakia tai ajoneuvolakia taikka niiden nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, on tuomittava liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (11.12.2002/1094) 9 a § (12.7.2002/614) Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Joka ottaa luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon, on tuomittava moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.
avatar
Ihmeissään
24.11.2019 18:30
Arrow
Hei, jos alle 15v nuoren vanhempi tekee rikosilmoituksen yli 15v, meneekö tämä myös lastensuojeluun? Kyseessä uhkaus, mutta alle 15v nuori on sitä ennen tönäissyt ja lyönyt nuorta. Eteneekö nämä usein? Siinä tapauksessa toisen osapuolenkin täytyy tehdä rikosilmoitus väkivallasta. Entä jos nuori on loukannut toista ja tehdään kunnianloukkauksesta rikosilmoitus? Toinen osapuoli taas lyöttäytynyt väkisin toisten seuraan ja tökkinyt. Vain tämä kunnianloukkauksesta syytetty on syyllinen?
avatar
Poika02
28.11.2019 21:53
Arrow
Tuhmailin yhden tytön ja sen kavereiden kanssa noin kolme kuukautta sitten, ja viikko sen jälkeen he sanoivat että tekivät rikosilmoituksen seksuaalisesta häirinnästä
avatar
NettiNappi Karoliina
29.11.2019 15:05
Arrow
Hei. Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Alle 15-vuotiaat eivät joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan, mutta he voivat joutua vahingonkorvausvelvollisiksi. Lapsia ja nuoria kohdellaan yleensä rikosoikeudellisesti lievemmin kuin aikuisia ja rikoksiin puututaan lastensuojelullisin keinoin. Kerroit viestissäsi, että kahden nuoren välillä on ollut tönimistä, lyömistä sekä uhkailua. Kiusaamistilanteet ovat usein hyvin monimutkaisia, mutta ne tulee aina selvittää, ettei kiusaaminen enää jatku. Kiusaamistilanteet täyttävät toisinaan myös rikoksen tunnusmerkistön. Kiusaamistilanteissa yhdistyy useita rikoksen muotoja. Samoja, mitä sinä toit viestissäsi esiin. Rikos on aina rikos ja vastuu väkivallasta on tekijällä. Vaikka alle 15-vuotias ei voi saada rangaistusta rikoksesta, hän on joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Yli 15-vuotias voi saada tekemästään rikoksesta merkinnän rikosrekisteriin ja alle 15-vuotias voi saada merkinnän poliisin tietojärjestelmään. Kerroit, että alle 15 –vuotiaan nuoren huoltaja on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Alle 18-vuotiaista tehdyistä rikosilmoituksista menee tieto lastensuojeluun. Kun asiasta on tehty rikosilmoitus, etenee se poliisin tutkittavaksi. Tutkinnan aikana molempia osapuolia kuullaan. Alaikäisten rikosasioissa tilanteet pyritään ratkaisemaan pääsääntöisesti lastensuojelun sekä sovittelun avulla. Jos asia vielä mietityttää sinua, niin voit kysyä lisää tämän kommenttikentän kautta tai jättämällä yksityisen viestin Pulmakulmaan.
avatar
NettiNappi Anni
02.12.2019 10:12
Arrow
Hei. Vaikka mielessä olisi vain ”pitää hauskaa”, niin kertomasi ”tuhmailu” voi saada aikaan pahaa mieltä, erityisesti silloin kun kaikki eivät ole olleet siihen valmiita tai suostuvaisia. Tällaisissa tapauksissa flirttailu ja koskettelu muuttuvatkin häirinnäksi, jossa loukataan toisen ihmisen rajoja. Flirttailu on vastavuoroista puuhaa ja sen tarkoituksena on ”tunnustella”, onko toinen osapuoli kiinnostunut. Flirttailunkin tulee tuntua hyvältä molempien mielestä. Kannattaa siis miettiä tarkkaan millä tavoin toista henkilöä aikoo lähestyä, ettei yritystä koeta liian tungettelevaksi tai ahdistavaksi. Tärkeää on, ettei ole tahallaan epäkunnioittava ja osaa lopettaa flirtin, jos toinen ei siitä pidä. Seksuaalinen häirintä on sellaista seksuaalisävyistä huomiota tai käyttäytymistä, joka ei tunnu toisesta osapuolesta enää hyvältä. Häirintä voi tuntua ärsyttävältä, ahdistavalta ja pelottavalta. Seksuaalista häirintää on esimerkiksi tuijottaminen, viheltely, toisen kehon kommentointi tai koskettelu, joka toisen mielestä tuntuu pahalta. Se voi olla myös seksuaalisävytteistä ehdottelua tai ei-toivottujen viestien tai kuvien lähettelyä. Mikä toisesta tuntuu pahalta voi olla joskus hieman vaikeaa ennakoida. Helpoin tapa varmistaa asia on kysyä suoraan, että tunteeko toinen olonsa miellyttäväksi ja voiko tilannetta jatkaa. Jos toinen osapuoli yhtään epäröi, niin koskettelu täytyy lopettaa saman tien. Edes kaveri tai seurustelukumppani ei saa kosketella toista, jos siihen ei ole annettu lupaa. Luvan voi myös perua, jos koskettelu tuntuukin epämiellyttävältä, eikä sen tahdo jatkuvan. Jos tilanteesta on tehty rikosilmoitus, niin se tutkitaan huolellisesti ja kaikkien osapuolten näkemys huomioidaan tutkintaa tehdessä. Viestistäsi ei käy ilmi, minkä ikäisiä te olette. Jos tilanteessa on ollut mukana niin täysi-ikäisiä sekä alaikäisiä, niin vastuu teoista on aina aikuisella
avatar
Hämillän
09.12.2019 01:01
Arrow
Panin kahta 12 v muijaa ja he kuulemma tykkä sivät siitä sillä hetkellä mutta nyt sain kuulla että he tekivät rikos ilmoituksen
avatar
NettiNappi Hanna
11.12.2019 10:52
Arrow
Hei. Kerrot harrastaneesi seksiä kahden 12-vuotiaan tytön kanssa ja kerrot heidän myös pitäneen siitä tapahtumahetkellä. Jälkeenpäin he tekivät kuitenkin tapahtuneesta rikosilmoituksen. Tytöt ovat 12-vuotiaita ja sinä olet 17-vuotias, joten ikäeronne on suuri. Rikosilmoituksen jälkeen poliisi tekee esitutkinnan ja selvittää asian perusteellisesti. Tässä vaiheessa kaikkia osapuolia kuullaan. Sen jälkeen syyttäjä tekee syytteenharkinnan ja mahdollisesti asia etenee oikeudenkäyntiin. Väestöliiton nuorten sivuilla lukee näin: "Rikoslaissa on pykälä (Rikoslain 20. luku 6 §), jonka tarkoituksena on suojata lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä. 16 vuoden suojaikärajan tarkoituksena on pyrkiä vaikuttamaan siihen, ettei aikuinen tai alle 16-vuotiasta selkeästi vanhempi toinen nuori ryhtyisi seksuaaliseen tekoon (esimerkiksi seksuaaliset ehdotukset, hyväilyseksi, suuseksi) tai olisi yhdynnässä alle 16-vuotiaan kanssa. Alle 16-vuotiaan katsotaan olevan vielä seksuaalisessa kehityksessään keskeneräinen ja erityisen suojelun tarpeessa." Tämän lisäksi 15 vuotta täyttänyt on rikosoikeudellisessa vastuussa. Rikosilmoitus tapahtuneesta on tehty, joten voit odotella poliisin yhteydenottoa. Sinun kannattaa kertoa rehellisesti miten sinä itse koit tilanteen menneen.
avatar
napero
11.12.2019 20:57
Arrow
sain tuhmia ajatuksia eminemin musiikki videosta ! kun kerroin niistä tädilleni hän sanoi että ei hyvä onko tä mä rangaistus sain piiskaa, mutta jälkeenpäin en oikein pitänyt siitä 31 cm nahka ruoskasta
avatar
NettiNappi Hanna
12.12.2019 14:31
Arrow
Moi. On aivan normaalia fantasioida esimerkiksi musiikkivideoissa tapahtuvista asioista. Se kuuluu nuoruuusiän kehitykseen. Omista fantasioista voi puhua muille, kuten ystäville ja luotettaville aikuisille. Ei ole oikein, että tätisi rankaisi sinua tämän vuoksi piiskaamalla. Kerrothan tätisi kanssa sattuneesta tilanteesta omille vanhemmillesi. Voit halutessasi puhua tapahtuneesta myös koulussa opettajallesi. On tärkeää, että lähelläsi on turvallinen aikuinen, johon voit luottaa ja joka varmistaa, ettei vastaavaa pääse tapahtumaan enää.
avatar
mietteliäs
10.1.2020 23:25
Arrow
teemme 15-vuotiaasta rikosilmoituksen raiskauksesta kohdistuen minuun, mietin mikä tuomio tästä tekijälle tulee?
avatar
NettiNappi Hanna
15.1.2020 13:21
Arrow
Raiskauksesta määrättävä tuomio riippuu mm. teon aikaisista tapahtumista, mahdollisista muista tilanteen aikana tapahtuneista rikoksista ja uhrin ja iästä. Tapahtunut rikos selvitetään ja osapuolia kuullaan, jonka jälkeen on oikeuskäsittely. Rikoslaissa tuomio raiskauksesta on vähintään yksi vuosi ja enintään kuusi vuotta vankeutta. Voit halutessasi lukea lakitietoa tarkemmin Finlexin Rikoslaki-sivuilta. Lain 20 -luku koskee seksuaalirikoksia. Olen pahoillani, että olet joutunut kokemaan sellaista. Toivottavasti olet saanut riittävästi apua ja tukea asian käsittelyssä ja eteenpäin viemisessä. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä erilaisiin nuorille suunnattuihin chat- ja puhelinpalveluihin. Löydät tietoa eri palveluista Nuorten elämä -sivustolta. Myös Oulun Tyttöjen talolle voit olla yhteydessä, jos haluat puhua kokemuksistasi, tai tarvitset lisää tukea.
avatar
Mielenkiinnosta
20.1.2020 16:58
Arrow
Sain 16-vuotiaana sakkorangaistuksen alkoholituotteiden hallussapidosta ja mietin, että poistuuko alle 18-vuotiaana tehdyt rikokset rekisteristä, kun täyttää 18?
avatar
NettiNappi Karoliina
21.1.2020 14:28
Arrow
Morjens! Kaikista epäillyistä teoista tulee merkintä poliisirekisteriin, jonka tiedot ovat poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen käytettävissä. Tiedot poliisirekistereistä poistetaan yleensä 1–20 vuoden välillä riippuen siitä, minkälaisesta tiedosta on kyse. Esimerkiksi näpistyssakko ja vahingontekomerkintä poistuvat noin kolmessa vuodessa. Omia merkintöjä poliisirekistereissä voi käydä kyselemässä omalta poliisilaitokselta. Kyselyn voi tehdä kerran vuodessa ilmaiseksi.
KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load