Oikeudet ja velvollisuudet

AIHEALUEET

Vanhemmat tai huoltajat ovat vastuussa alle 18-vuotiaasta

Lasten ja nuorten oikeudet on turvattu YK:n lasten oikeuksien sopimuksella. Sopimus velvoittaa vanhempia, kuntia ja valtiota suojelemaan lasten, eli alle 18-vuotiaiden, hyvinvointia ja kehitystä. Myös monet järjestöt, esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry, tekevät töitä lasten oikeuksien puolustamiseksi.

Katso video nuoren oikeudesta päättää omista asioistaan (youtube.com)

YK:n lasten oikeuksien sopimukseen voit tutustua Unicefin -sivuilla (unicef.fi)

Pelastakaa Lapset ry:n toimintaan pääset tutustumaan tämän linkin kautta. (pelastakaalapset.fi)

Vanhempien on toimittava lapsen edun mukaisesti

Lasta on suojeltava erityisesti väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Suomen lain mukaan lapsen henkinen alistaminen ja ruumiillinen kurittaminen on kielletty. Väkivallan käyttö on rangaistava teko. Lasten oikeudet voivat joskus joutua koetukselle esimerkiksi vanhempien erotilanteissa tai alaikäisen tarvitessa sairaanhoitoa.

Lue lisää lapsen huoltajuudesta vanhempien erotilanteessa (vaestoliitto.fi)

Lue lisää alaikäisen potilaan asemasta (valvira.fi)

Alle 18-vuotiaalla on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, kun hänen kehitystasonsa sen sallii. Nuori voi osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon esimerkiksi järjestö- ja oppilaskuntatoiminnassa tai äänestämällä nuorisovaaleissa.

Nuoren rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana

Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen tarkoittaa sitä, että yli 15-vuotiasta voidaan syyttää ja tuomita rikoksesta. Alle 15-vuotias on silti korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista, koska laissa ei ole määritelty vahingonkorvausvelvollisuuden alaikärajaa.

Alle 15-vuotiaana ei selviä rikoksista ja rikkeistä ilman seurauksia

Rikoksesta kiinni jäävästä alle 15-vuotiaasta tehdään lastensuojeluilmoitus. Hänen rikoksensa ja muu tilanteensa käsitellään siis sosiaaliviranomaisten kanssa. Poliisi kirjaa niin sanottuun toimenpiderekisteriin kaikki tiedot henkilöstä, vaikka kyseessä ei olisi rikos.

Alle 15-vuotiaasta kirjatut tiedot poistuvat rekisteristä yleensä vuoden sisällä siitä, kun henkilö on täyttänyt 18 vuotta, mikäli uusia merkintöjä tilille ei ole tullut.

Nuoria rikoksentekijöitä eli 15–20-vuotiaita ei yleensä tuomita yhtä ankariin rangaistuksiin kuin aikuisia. Alle 18-vuotiaita tuomitaan harvoin ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Lue lisää nuorten rikoksentekijöiden rangaistuksista (Oikeus.fi)

Vanhemmat tai lailliset huoltajat ovat vastuussa lapsestaan, kunnes tämä täyttää 18 vuotta

Huoltajilla on velvollisuus elättää lastaan 18-vuotiaaksi asti. Opiskelijan huoltajilla on kuitenkin tietyissä tapauksissa elatusvelvollisuus pidempään, vaikka opiskelija olisikin täysi-ikäinen.

Vanhemmilla on oikeus saada tietoa alaikäistä koskevista asioista, jotka vaikuttavat oleellisesti hänen elämäänsä, sekä puuttua alaikäisen lapsensa päätöksiin. Vanhemmilla ja huoltajilla on myös oikeus päättää lapsensa puolesta tiettyjä asioita.

Vanhemmat ovat alle 18-vuotiaan edunvalvojia oikeudellisissa asioissa

15–17-vuotiaan huoltajilla on oikeus tulla kuulluiksi tätä koskevassa rikostutkinnassa ja oikeuskäsittelyssä.

Alaikäisellä ei ole samanlaista oikeutta solmia sopimuksia kuin aikuisella. Alle 18-vuotias ei voi esimerkiksi tilata lehteä, tehdä puhelinliittymä- tai vuokrasopimusta ilman huoltajan lupaa. Jos alaikäinen tekee sopimuksen ilman lupaa, huoltaja voi vaatia sopimuksen purkamista.

15 vuotta täyttänyt voi tehdä työsopimuksen itsenäisesti, mutta huoltajalla on oikeus purkaa työsopimus, jos hän pitää työsopimusta haitallisena nuoren kasvulle, kehitykselle tai terveydelle.

Lue lisää työskentelystä alaikäisenä

15 vuotta täyttänyt saa hallita itse ansaitsemiaan rahoja

15-vuotta täyttänyt voi avata oman pankkitilin ilman vanhempien lupaa, eikä vanhemmilla ei ole oikeutta käyttää hänen itse ansaitsemiaan rahoja. Alle 18-vuotias ei kuitenkaan saa tehdä suurisummaisia ostoksia itsenäisesti, vaan vanhemmat voivat halutessaan vaatia kaupan purkamista.

 

avatar
Joku
17.4.2020 15:28
Arrow
Mua ei koskaa kuunnella ku mua koskevia päätöksiä tehään, aina iskä viis veisaa siitä miltä musta tuntuu, ei kuuntele yhtään. MÄ EN JAKSA, MÄ LOPETAN SYÖMISEN KOKONAA ELLEI SE KUUNTELE JA ANNA MUN MENNÄ VKLPKS ÄITILLE
avatar
NettiNappi Hanna
20.4.2020 10:35
Arrow
Moikka Joku. Ikävä kuulla, että sinusta tuntuu, ettei sinua kuunnella sinua koskevissa asioissa. Sinulla on oikeus sanoa mielipiteesi ja se pitäisi huomioida myös sinua koskevia päätöksiä tehdessä. Koet, ettei isäsi kuuntele sinua. Voisit pyytää äitiäsi kuuntelemaan sinua ja puhumaan isällesi asiasta. Myös joku toinen luotettava aikuinen, esimerkiksi kummi tai isovanhempi voisi auttaa sinua puhumaan isäsi kanssa tilanteesta. Voit pyytää apua joltain läheiseltä aikuiselta. Joskus on kuitenkin niin, että sovituista asioista on pidettävä kiinni. Joitakin asioita ei voi muuttaa aina mielen mukaan. Esimerkiksi huoltajuuteen liittyvät asiat voivat olla tällaisia. Jos teillä on tarkasti sovitut ajat, milloin olet isäsi tai äitisi luona, niiden muuttaminen vaatii yhteistä keskustelua. Oma mielipide kannattaa tuoda esille ja pyytää, että vanhempasi puhuvat asiasta kanssasi. Syömisen lopettamisella voit saada kyllä isältäsi huomiota. Sinulle itsellesi tulee kuitenkin huono ja heikko olo, etkä oikein jaksa tehdä mitään. Uskon, että saat isäsi huomion myös rauhallisella keskustelulla. Kun perustelet mielipiteesi ja kerrot tunteistasi, hän varmasti kuuntelee sinua. Jos puhuminen tuntuu vaikealta, voit kirjoittaa kirjeen, sähköpostin tai vaikka whatsapp-viestin, jossa kerrot ajatuksistasi ja tunteistasi. Asiat ratkeaa parhaiten puhumalla, myös omista tuntemuksista kannattaa kertoa rohkeasti. Voimia sinulle!
avatar
Anonyymi
26.4.2020 16:01
Arrow
Mitä tarkoittaa suurisummaiset ostokset ja missä niiden raja liikkuu?
avatar
NettiNappi Karoliina
27.4.2020 14:35
Arrow
Moikka. Hyvä kysymys! Selvittelin hivenen ja mitään tiettyä summaa ei missään määritellä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kuitenkin toteaa näin: "Alle 18-vuotias voi tehdä ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta vain tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä ostoksia, joita ovat esimerkiksi taskurahoilla hankitut, kohtuullisen hintaiset, samanikäisten yleisesti ostamat tuotteet. Esimerkiksi lemmikkieläintä, ulkomaanmatkaa tai tatuointia ei voi hankkia ilman huoltajan lupaa. 15 vuotta täyttänyt voi käyttää ansioitaan, kuten kesätyörahoja, merkittävämpiinkin ostoksiin, mutta hän ei saa ostaa velaksi." Kokonaisuudessaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston artikkeli "Alaikäisen oikeus ostoksiin" löytyy tuon linkin takaa. Huomaathan, että linkki aukeaa uuteen ikkunaan.
avatar
Irma
22.5.2020 20:25
Arrow
Hei! Olen vuosia taistellut lapseni eteen ja hankkinut hänelle hoitoa autismin kirjon piirteiden aiheuttaman masennukseen ym. Koen todella vääränä itseäni ja lastani kohtaan, että en näe hänen reseptejään kantapalvelusta tai vammaistukihakemusta (jonka itse teen) Kelan sivuilta. Nyt viimeisimpänä hänen postinsa esim. itsemurhayrityksen jälkeen sairaalasta tulee hänen nimellään. Kirjesalaisuuden huomioiden, en saisi niitä edes lukea. Lapsi on 12-vuotias ja lain mukaan minun velvollisuuteni on huolehtia hänestä. En voi ymmärtää tätä toimintaa Suomen valtiolta!! Hänhän masentuu vain lisää saadessaan tuota postia.
avatar
NettiNappi Hanna
25.5.2020 11:12
Arrow
Hei. Suosittelen, että olet yhteydessä aiheeseen liittyen kaupungin terveyspalveluihin ja Kelaan. Lapsesi on 12-vuotias ja on myös hänen eden mukaistaan, että hänen huoltajansakin saa tiedon häntä koskevista asioista. Kanta.fi -palvelussa kerrotaan asiasta näin: "Tällä hetkellä huoltaja voi asioida Omakannassa alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta. Kaikkien alaikäisten puolesta asiointi otetaan käyttöön vaiheittain loppuvuodesta 2020 alkaen." Eli alaikäisen lapsen puolesta asiointiin on todennäköisesti tulossa muutoksia jo tämän vuoden lopussa.
avatar
Kukkakimppu
09.8.2020 22:46
Arrow
Hei! Minulla ja äidilläni on ollut lähiaikoina todella paljon erimielisyyksiä, etenkin rahan käyttöni suhteen. Olen ostanut poikaystäväni muutettua omilleen ruokaa, jotta söisin itse hänen luonaan ja hänkin sitten samalla kertaa. Tämä on suurin ongelma äidilleni. Olen töissä, joten ansaitsen itse rahani, ja poikaystäväni tarjoaa yhtälailla ruokaa. Rahasummat pyörivät 15e-30e, jos ruokaa ostan. Äitini on uhkaillut pankkikortin pois otolla yms..ja olen monia tekstejä lukenut ja pari laittanut äidillenikin, että yli 15 vuotiaalla on oikeus itse hallita omia rahojaan. Haluaisin faktoja pöytään, ja tiedon siitä pitääkö minun vain kuunnella äitiäni, vai onko minulla jotain oikeuksia sanoa vastaan, että hän ei voi asialle mitään?
avatar
Antti
11.8.2020 04:06
Arrow
Mitä voisin tehdä kun minut pakotettiin vuosisitten muuttamaan isälleni ja haluaisin asua äidilläni koska kaikki kaverini ovat siellä ja äiti kohtelee minua paremmin kuin isä ja vaikka kuinka yritän he sanovat että kouluni menevät isän luona paremmin niin en saa muuttaa takaisin äidilleni vaikka kuinka haluaisin ja minun mielestäni koulu sujuisi yhtä hyvin. Isän luona ahdistaa enkä saa unta kunnolla yhtenäkään yönä en syö mieli on kokoajan allapäin ja kaikki masentaa mutta äidin luona kaikki on paremmin mitä voisin tehdä että voisin muuttaa takaisin äitini luokse
avatar
NettiNappi Hanna
13.8.2020 11:54
Arrow
Hei Kukkakimppu. Olet aivan oikeassa siinä, että 15 vuotta täyttäneellä nuorella on oikeus hallita itse ansaitsemiaan rahoja. Voisit vielä keskustella äitisi kanssa siitä, miksi hän vastustaa sinun rahankäyttöäsi ruokaan. Äidilläsi on velvollisuus huolehtia asioistasi kunnes olet täysi-ikäinen. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta ilman todella hyviä perusteluita ottaa sinulta pankkikorttia pois tai estää sinua tekemästä pieniä hankintoja. Toivomiasi faktoja löydät holhouslaista. Laissa puhutaan vajaavaltaisesta, millä tarkoitetaan myös alaikäistä huollettavaa. Lain 4. luvussa 25 §:ssä todetaan, että vajaavaltaisella on oikeus hallita ja käyttää omalla työllä ansaittuja rahoja. Tässä suora lainaus pykälästä: "Vajaavaltaisella on oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut, ja siitä, minkä edunvalvoja on tämän lain 38 §:n mukaisesti antanut hänen vallittavakseen. Vajaavaltaisella on oikeus määrätä myös edellä mainitun omaisuuden tuotosta sekä siitä, mikä on tullut tällaisen omaisuuden sijaan. Jos vajaavaltainen käyttää oikeuttaan tavalla, joka on selvästi vastoin hänen etuaan tai jos siihen on ilmeinen vaara, edunvalvoja voi ottaa hoitoonsa 1 momentissa tarkoitettua omaisuutta siltä osin kuin se on tarpeen vajaavaltaisen edun suojaamiseksi. Jos toimenpide koskee vajaavaltaisen työansiota, siihen on hankittava holhousviranomaisen suostumus." (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990442) (Linkki avautuu uuteen välilehteen.) Myös kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta löytyy faktatietoa 15-vuotta täyttäneen oikeudesta käyttää rahojaan. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.) Kannustan sinua kuitenkin keskustelemaan avoimesti äitisi kanssa. Ehkä poikaystäväsikin voisi olla keskustelussa mukana. Voi olla, että äitisi tarkoittaa vain hyvää. Hän saattaa ajatella, että sinun olisi ehkä hyvä säästää tulevaisuutta varten. Sinulla on kuitenkin oikeus päättää ansaitsemistasi rahoista. Toivottavasti saatte asian sovittua. Tsemppiä sinulle.
avatar
NettiNappi Anni
13.8.2020 13:33
Arrow
Hei Antti. Onpa ikävä kuulla, että sinua ahdistaa asua isäsi luona. Oletko jutellut asiasta isäsi kanssa? Kerroit, että sinut pakotettiin muuttamaan isäsi luo. Sinulla on oikeus kertoa asiaan mielipiteesi ja suosittelenkin sinua juttelemaan asiasta sekä äitisi että isäsi kanssa. Jos ette saa keskustelua asiasta keskenään, voisit jutella asiasta jonkun luotettavan aikuisen kanssa. Huoltajuuteen liittyvät asiat eivät ole helppoja ja vanhempasi ovat varmasti ajatelleet sinun parastasi kun ovat päätyneet siihen, että asut isäsi luona. Kerro vanhemmillesi rohkeasti tunteistasi ja he varmasti kuuntelevat sinua. Jos suoraan puhuminen ei toimi, voit laittaa heille esimerkiksi sähköpostiviestin, jossa kerrot ajatuksesi ja toiveesi. Tsemppiä!
KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load