Oikeudet ja velvollisuudet

AIHEALUEET

Vanhemmat tai huoltajat ovat vastuussa alle 18-vuotiaasta

Lasten ja nuorten oikeudet on turvattu YK:n lasten oikeuksien sopimuksella. Sopimus velvoittaa vanhempia, kuntia ja valtiota suojelemaan lasten, eli alle 18-vuotiaiden, hyvinvointia ja kehitystä. Myös monet järjestöt, esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry, tekevät töitä lasten oikeuksien puolustamiseksi.

Katso video nuoren oikeudesta päättää omista asioistaan (youtube.com)

YK:n lasten oikeuksien sopimukseen voit tutustua Unicefin -sivuilla (unicef.fi)

Pelastakaa Lapset ry:n toimintaan pääset tutustumaan tämän linkin kautta. (pelastakaalapset.fi)

Vanhempien on toimittava lapsen edun mukaisesti

Lasta on suojeltava erityisesti väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Suomen lain mukaan lapsen henkinen alistaminen ja ruumiillinen kurittaminen on kielletty. Väkivallan käyttö on rangaistava teko. Lasten oikeudet voivat joskus joutua koetukselle esimerkiksi vanhempien erotilanteissa tai alaikäisen tarvitessa sairaanhoitoa.

Lue lisää lapsen huoltajuudesta vanhempien erotilanteessa (vaestoliitto.fi)

Lue lisää alaikäisen potilaan asemasta (valvira.fi)

Alle 18-vuotiaalla on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, kun hänen kehitystasonsa sen sallii. Nuori voi osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon esimerkiksi järjestö- ja oppilaskuntatoiminnassa tai äänestämällä nuorisovaaleissa.

Nuoren rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana

Rikosoikeudellisen vastuun alkaminen tarkoittaa sitä, että yli 15-vuotiasta voidaan syyttää ja tuomita rikoksesta. Alle 15-vuotias on silti korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista, koska laissa ei ole määritelty vahingonkorvausvelvollisuuden alaikärajaa.

Alle 15-vuotiaana ei selviä rikoksista ja rikkeistä ilman seurauksia

Rikoksesta kiinni jäävästä alle 15-vuotiaasta tehdään lastensuojeluilmoitus. Hänen rikoksensa ja muu tilanteensa käsitellään siis sosiaaliviranomaisten kanssa. Poliisi kirjaa niin sanottuun toimenpiderekisteriin kaikki tiedot henkilöstä, vaikka kyseessä ei olisi rikos.

Alle 15-vuotiaasta kirjatut tiedot poistuvat rekisteristä yleensä vuoden sisällä siitä, kun henkilö on täyttänyt 18 vuotta, mikäli uusia merkintöjä tilille ei ole tullut.

Nuoria rikoksentekijöitä eli 15–20-vuotiaita ei yleensä tuomita yhtä ankariin rangaistuksiin kuin aikuisia. Alle 18-vuotiaita tuomitaan harvoin ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Lue lisää nuorten rikoksentekijöiden rangaistuksista (Oikeus.fi)

Vanhemmat tai lailliset huoltajat ovat vastuussa lapsestaan, kunnes tämä täyttää 18 vuotta

Huoltajilla on velvollisuus elättää lastaan 18-vuotiaaksi asti. Opiskelijan huoltajilla on kuitenkin tietyissä tapauksissa elatusvelvollisuus pidempään, vaikka opiskelija olisikin täysi-ikäinen.

Vanhemmilla on oikeus saada tietoa alaikäistä koskevista asioista, jotka vaikuttavat oleellisesti hänen elämäänsä, sekä puuttua alaikäisen lapsensa päätöksiin. Vanhemmilla ja huoltajilla on myös oikeus päättää lapsensa puolesta tiettyjä asioita.

Vanhemmat ovat alle 18-vuotiaan edunvalvojia oikeudellisissa asioissa

15–17-vuotiaan huoltajilla on oikeus tulla kuulluiksi tätä koskevassa rikostutkinnassa ja oikeuskäsittelyssä.

Alaikäisellä ei ole samanlaista oikeutta solmia sopimuksia kuin aikuisella. Alle 18-vuotias ei voi esimerkiksi tilata lehteä, tehdä puhelinliittymä- tai vuokrasopimusta ilman huoltajan lupaa. Jos alaikäinen tekee sopimuksen ilman lupaa, huoltaja voi vaatia sopimuksen purkamista.

15 vuotta täyttänyt voi tehdä työsopimuksen itsenäisesti, mutta huoltajalla on oikeus purkaa työsopimus, jos hän pitää työsopimusta haitallisena nuoren kasvulle, kehitykselle tai terveydelle.

Lue lisää työskentelystä alaikäisenä

15 vuotta täyttänyt saa hallita itse ansaitsemiaan rahoja

15-vuotta täyttänyt voi avata oman pankkitilin ilman vanhempien lupaa, eikä vanhemmilla ei ole oikeutta käyttää hänen itse ansaitsemiaan rahoja. Alle 18-vuotias ei kuitenkaan saa tehdä suurisummaisia ostoksia itsenäisesti, vaan vanhemmat voivat halutessaan vaatia kaupan purkamista.

 

avatar
Joku
17.4.2020 15:28
Arrow
Mua ei koskaa kuunnella ku mua koskevia päätöksiä tehään, aina iskä viis veisaa siitä miltä musta tuntuu, ei kuuntele yhtään. MÄ EN JAKSA, MÄ LOPETAN SYÖMISEN KOKONAA ELLEI SE KUUNTELE JA ANNA MUN MENNÄ VKLPKS ÄITILLE
avatar
NettiNappi Hanna
20.4.2020 10:35
Arrow
Moikka Joku. Ikävä kuulla, että sinusta tuntuu, ettei sinua kuunnella sinua koskevissa asioissa. Sinulla on oikeus sanoa mielipiteesi ja se pitäisi huomioida myös sinua koskevia päätöksiä tehdessä. Koet, ettei isäsi kuuntele sinua. Voisit pyytää äitiäsi kuuntelemaan sinua ja puhumaan isällesi asiasta. Myös joku toinen luotettava aikuinen, esimerkiksi kummi tai isovanhempi voisi auttaa sinua puhumaan isäsi kanssa tilanteesta. Voit pyytää apua joltain läheiseltä aikuiselta. Joskus on kuitenkin niin, että sovituista asioista on pidettävä kiinni. Joitakin asioita ei voi muuttaa aina mielen mukaan. Esimerkiksi huoltajuuteen liittyvät asiat voivat olla tällaisia. Jos teillä on tarkasti sovitut ajat, milloin olet isäsi tai äitisi luona, niiden muuttaminen vaatii yhteistä keskustelua. Oma mielipide kannattaa tuoda esille ja pyytää, että vanhempasi puhuvat asiasta kanssasi. Syömisen lopettamisella voit saada kyllä isältäsi huomiota. Sinulle itsellesi tulee kuitenkin huono ja heikko olo, etkä oikein jaksa tehdä mitään. Uskon, että saat isäsi huomion myös rauhallisella keskustelulla. Kun perustelet mielipiteesi ja kerrot tunteistasi, hän varmasti kuuntelee sinua. Jos puhuminen tuntuu vaikealta, voit kirjoittaa kirjeen, sähköpostin tai vaikka whatsapp-viestin, jossa kerrot ajatuksistasi ja tunteistasi. Asiat ratkeaa parhaiten puhumalla, myös omista tuntemuksista kannattaa kertoa rohkeasti. Voimia sinulle!
avatar
Anonyymi
26.4.2020 16:01
Arrow
Mitä tarkoittaa suurisummaiset ostokset ja missä niiden raja liikkuu?
avatar
NettiNappi Karoliina
27.4.2020 14:35
Arrow
Moikka. Hyvä kysymys! Selvittelin hivenen ja mitään tiettyä summaa ei missään määritellä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kuitenkin toteaa näin: "Alle 18-vuotias voi tehdä ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta vain tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä ostoksia, joita ovat esimerkiksi taskurahoilla hankitut, kohtuullisen hintaiset, samanikäisten yleisesti ostamat tuotteet. Esimerkiksi lemmikkieläintä, ulkomaanmatkaa tai tatuointia ei voi hankkia ilman huoltajan lupaa. 15 vuotta täyttänyt voi käyttää ansioitaan, kuten kesätyörahoja, merkittävämpiinkin ostoksiin, mutta hän ei saa ostaa velaksi." Kokonaisuudessaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston artikkeli "Alaikäisen oikeus ostoksiin" löytyy tuon linkin takaa. Huomaathan, että linkki aukeaa uuteen ikkunaan.
avatar
Irma
22.5.2020 20:25
Arrow
Hei! Olen vuosia taistellut lapseni eteen ja hankkinut hänelle hoitoa autismin kirjon piirteiden aiheuttaman masennukseen ym. Koen todella vääränä itseäni ja lastani kohtaan, että en näe hänen reseptejään kantapalvelusta tai vammaistukihakemusta (jonka itse teen) Kelan sivuilta. Nyt viimeisimpänä hänen postinsa esim. itsemurhayrityksen jälkeen sairaalasta tulee hänen nimellään. Kirjesalaisuuden huomioiden, en saisi niitä edes lukea. Lapsi on 12-vuotias ja lain mukaan minun velvollisuuteni on huolehtia hänestä. En voi ymmärtää tätä toimintaa Suomen valtiolta!! Hänhän masentuu vain lisää saadessaan tuota postia.
avatar
NettiNappi Hanna
25.5.2020 11:12
Arrow
Hei. Suosittelen, että olet yhteydessä aiheeseen liittyen kaupungin terveyspalveluihin ja Kelaan. Lapsesi on 12-vuotias ja on myös hänen eden mukaistaan, että hänen huoltajansakin saa tiedon häntä koskevista asioista. Kanta.fi -palvelussa kerrotaan asiasta näin: "Tällä hetkellä huoltaja voi asioida Omakannassa alle 10-vuotiaan lapsensa puolesta. Kaikkien alaikäisten puolesta asiointi otetaan käyttöön vaiheittain loppuvuodesta 2020 alkaen." Eli alaikäisen lapsen puolesta asiointiin on todennäköisesti tulossa muutoksia jo tämän vuoden lopussa.
avatar
Kukkakimppu
09.8.2020 22:46
Arrow
Hei! Minulla ja äidilläni on ollut lähiaikoina todella paljon erimielisyyksiä, etenkin rahan käyttöni suhteen. Olen ostanut poikaystäväni muutettua omilleen ruokaa, jotta söisin itse hänen luonaan ja hänkin sitten samalla kertaa. Tämä on suurin ongelma äidilleni. Olen töissä, joten ansaitsen itse rahani, ja poikaystäväni tarjoaa yhtälailla ruokaa. Rahasummat pyörivät 15e-30e, jos ruokaa ostan. Äitini on uhkaillut pankkikortin pois otolla yms..ja olen monia tekstejä lukenut ja pari laittanut äidillenikin, että yli 15 vuotiaalla on oikeus itse hallita omia rahojaan. Haluaisin faktoja pöytään, ja tiedon siitä pitääkö minun vain kuunnella äitiäni, vai onko minulla jotain oikeuksia sanoa vastaan, että hän ei voi asialle mitään?
avatar
Antti
11.8.2020 04:06
Arrow
Mitä voisin tehdä kun minut pakotettiin vuosisitten muuttamaan isälleni ja haluaisin asua äidilläni koska kaikki kaverini ovat siellä ja äiti kohtelee minua paremmin kuin isä ja vaikka kuinka yritän he sanovat että kouluni menevät isän luona paremmin niin en saa muuttaa takaisin äidilleni vaikka kuinka haluaisin ja minun mielestäni koulu sujuisi yhtä hyvin. Isän luona ahdistaa enkä saa unta kunnolla yhtenäkään yönä en syö mieli on kokoajan allapäin ja kaikki masentaa mutta äidin luona kaikki on paremmin mitä voisin tehdä että voisin muuttaa takaisin äitini luokse
avatar
NettiNappi Hanna
13.8.2020 11:54
Arrow
Hei Kukkakimppu. Olet aivan oikeassa siinä, että 15 vuotta täyttäneellä nuorella on oikeus hallita itse ansaitsemiaan rahoja. Voisit vielä keskustella äitisi kanssa siitä, miksi hän vastustaa sinun rahankäyttöäsi ruokaan. Äidilläsi on velvollisuus huolehtia asioistasi kunnes olet täysi-ikäinen. Hänellä ei kuitenkaan ole oikeutta ilman todella hyviä perusteluita ottaa sinulta pankkikorttia pois tai estää sinua tekemästä pieniä hankintoja. Toivomiasi faktoja löydät holhouslaista. Laissa puhutaan vajaavaltaisesta, millä tarkoitetaan myös alaikäistä huollettavaa. Lain 4. luvussa 25 §:ssä todetaan, että vajaavaltaisella on oikeus hallita ja käyttää omalla työllä ansaittuja rahoja. Tässä suora lainaus pykälästä: "Vajaavaltaisella on oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut, ja siitä, minkä edunvalvoja on tämän lain 38 §:n mukaisesti antanut hänen vallittavakseen. Vajaavaltaisella on oikeus määrätä myös edellä mainitun omaisuuden tuotosta sekä siitä, mikä on tullut tällaisen omaisuuden sijaan. Jos vajaavaltainen käyttää oikeuttaan tavalla, joka on selvästi vastoin hänen etuaan tai jos siihen on ilmeinen vaara, edunvalvoja voi ottaa hoitoonsa 1 momentissa tarkoitettua omaisuutta siltä osin kuin se on tarpeen vajaavaltaisen edun suojaamiseksi. Jos toimenpide koskee vajaavaltaisen työansiota, siihen on hankittava holhousviranomaisen suostumus." (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990442) (Linkki avautuu uuteen välilehteen.) Myös kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta löytyy faktatietoa 15-vuotta täyttäneen oikeudesta käyttää rahojaan. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.) Kannustan sinua kuitenkin keskustelemaan avoimesti äitisi kanssa. Ehkä poikaystäväsikin voisi olla keskustelussa mukana. Voi olla, että äitisi tarkoittaa vain hyvää. Hän saattaa ajatella, että sinun olisi ehkä hyvä säästää tulevaisuutta varten. Sinulla on kuitenkin oikeus päättää ansaitsemistasi rahoista. Toivottavasti saatte asian sovittua. Tsemppiä sinulle.
avatar
NettiNappi Anni
13.8.2020 13:33
Arrow
Hei Antti. Onpa ikävä kuulla, että sinua ahdistaa asua isäsi luona. Oletko jutellut asiasta isäsi kanssa? Kerroit, että sinut pakotettiin muuttamaan isäsi luo. Sinulla on oikeus kertoa asiaan mielipiteesi ja suosittelenkin sinua juttelemaan asiasta sekä äitisi että isäsi kanssa. Jos ette saa keskustelua asiasta keskenään, voisit jutella asiasta jonkun luotettavan aikuisen kanssa. Huoltajuuteen liittyvät asiat eivät ole helppoja ja vanhempasi ovat varmasti ajatelleet sinun parastasi kun ovat päätyneet siihen, että asut isäsi luona. Kerro vanhemmillesi rohkeasti tunteistasi ja he varmasti kuuntelevat sinua. Jos suoraan puhuminen ei toimi, voit laittaa heille esimerkiksi sähköpostiviestin, jossa kerrot ajatuksesi ja toiveesi. Tsemppiä!
avatar
Anni
27.9.2020 15:13
Arrow
Olen tässä jo melkein puoli vuotta jutellut yhen ihanan pojan kanssa ja hän on käynytkin meillä. Ongelma tässä on se että vanhempani eivät kuulemma tahdo että minulla on poikaystävä näin nuorena. Asia on ahdistava koska välitän tästä pojasta oikeasti ihan tosi tosi paljon ja porukoiden suhtautuminen asiaan vaikeuttaa kaikkea ihan hirveästi. ymmärtäisin suhtautumisen jos tämä kyseinen poika olisi mulle jotenkin vaaraksi tai muuta vastaavaa mutta kun kyse on oikeasti ihan basic tyypistä. ollaan saman ikäsiä ja en vaan pysty käsittämään mikä tässä on niin kamalaa:(. jotenkin vaa tuntuu niin isolta ja ahistavalta kun vanhemmillani on kuitenkin kai oikeus päättää tollasista asioista mun puolesta vaik se ei mulle käviskään. haluaisin silti tietää onko mun puolella mitään oikeuksia tai faktoja sen suhteen että mun olisi parempi saada päättää tollasista asioista itse niin kauan kun se ei mulle itselleni ole vaaraksi?
avatar
NettiNappi Hanna
28.9.2020 13:40
Arrow
Moikka Anni. Kiva kuulla, että olet tavannut ihanan pojan, jonka kanssa haluat viettää aikaa. Ja hyvä, että hän on käynyt teilläkin ja ehkä vanhempasi ovat jo tavanneetkin hänet. Vanhempasi ovat kuitenkin sitä mieltä, että olet vielä liian nuori seurustelemaan. He todennäköisesti haluavat vain suojella sinua. Hyvä tapa osoittaa heille olevasi valmis seurustelusuhteeseen, on puhua asiasta heidän kanssaan. Voit kertoa, miksi haluat olla pojan kanssa ja mitä yleensä teette, kun olette yhdessä. Jos voit tuoda pojan teille kotiin käymään, vanhempasi voivat myös pitää teitä niin sanotusti silmällä. Jos pojan vanhemmat hyväksyvät seurustelunne, ehkä he voisivat jutella sinun vanhempiesi kanssa. Tämä voisi lisätä vanhmpiesi luottamusta poikaan. Sinulla on toki oikeus päättää kenen kanssa olet kaveri ja kenen kanssa seurustelet. Vanhempasi voivat vielä rajoittaa vapaa-ajan viettoasi ja teillä kotona käyviä vieraita. Siksi olisi hyvä, että saisitte juttelemalla tilanteen sovittua. Kerro vanhemmillesi myös, että haluaisit heidän luottavan sinuun. Voit sanoa, että heidän mielipiteillänsä on sinulle väliä ja toivoisit heidän hyväksyvän seurustelusuhteesi, koska pidät pojasta paljon. Toivottavasti pääsette asiassa yhteisymmärrykseen. Kivaa syksyn jatkoa.
avatar
joku
06.10.2020 17:57
Arrow
en tule hirveen hyvin toimeen perheeni kanssa ja olen pitkään salaa miettinyt muuttoa heti täysi-ikäisenä heti kun kykenen siihen. muuttoni tapahtuisi katoamalla vain yhtenä päivänä kotoota ja tietenkin kämppä ja asumiseen liittyvät asiat on jo ratkaistuna ennen katoamista. kysymykseni on, että onko vanhemmilla oikeutta saada tieto oman asuntoni kotiosoitteesta keneltäkään viranomaiselta?en siis halua kenenkään perheen jäseneni tietävän missä asun.
avatar
NettiNappi Karoliina
08.10.2020 10:21
Arrow
Hei. Siinä vaiheessa kun sinä olet täysi-ikäinen, niin viranomaiset eivät saa kertoa sinusta vanhemmillesi mitään tietoja, ilman sinun lupaasi. Osoitteet saa kuitenkin selville esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston osoitepalvelusta. Digi- ja väestötietovirastoon voi tehdä pyynnön siitä, että osoitetietojasi ei luovuteta eteenpäin. Lisää infoa seuraavan linkin takaa (linkki avautuu uuteen ikkunaan). https://dvv.fi/tietojen-luovuttamisen-kieltaminen
avatar
yeye
02.11.2020 12:12
Arrow
moi
avatar
NettiNappi Hanna
05.11.2020 10:25
Arrow
Moikka :)
avatar
Kukka
06.11.2020 17:51
Arrow
Moi! Mulla on vanhempien kanssa todella paljon ongelmia, enkä tule niiden kanssa hyvin toimeen. Haluaisin päästä pois kotoa, koska täällä oleminen ahdistaa. Mitä voin tehdä?
avatar
NettiNappi Tuula
09.11.2020 15:34
Arrow
Hei Kukka. Ikävä kuulla, että sinulla on ongelmia vanhempiesi kanssa, etkä koe teidän tulevan toimeen. Ensiksi haluan rohkaista sinua selvittelemään ongelmia vanhempiesi kanssa. Pyydä vaikka jotakin luotettavaa aikuista, esimerkiksi sukulaista tai kummia, avuksesi. Voit myös kirjoittaa vanhemmillesi kirjeen, jossa kerrot ajatuksista ja tunteistasi, jos puhuminen tuntuu liian vaikealta. Jos kuitenkin ajattelet, että et voi tai halua puhua ongelmista vanhempiesi kanssa, vaan haluat muuttaa pois kotoa, se voi onnistua tietyin edellytyksin. Ikäsi ja elämäntilanteesi vaikuttavat kuitenkin mahdollisuuksiisi. Ikä on olennainen seikka, sillä vanhemmat ovat vastuussa alaikäisestä nuoresta. Opiskelu, työssäkäynti tai työttömyys vaikuttavat myös erityisesti mahdollisuuksiin maksaa itsenäisen asumisen kuluja tai saada niihin tukea. Jos olet alaikäinen, voit tutkia asiaa tarkemmin Asuminen: Omaan kotiin alaikäisenä -osiosta. Jos taas olet täysi-ikäinen, löydät tietoa Asuminen -osiosta. Myös Nuorisoasuntoliiton nettisivuilta löytyy paljon tietoa omaan kotiin muuttamisesta. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.) Jos tarvitse henkilökohtaista apua ja olet oululainen, voit olla yhteydessä Byströmin Ohjaamoon. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.)
avatar
Maippi
21.11.2020 22:20
Arrow
Hei. Musta tuntuu siltä että mun vanhemmat vaatii multa liikaa ja laittaa mulle ihan liikaa vastuuta. Aloin loppu kesällä/alku syksyllä viiltelee(jatkuu edellee), koska musta tuntu siltä että mä en jaksa, oli jo ennen sitä mut sillo et mä vaa itkin. Halusin et vanhemmat huomais, ei ne huomannu. Äiti ei asu kotona(sossut pelissä)Kerroin vähä aikaa sit terkalle jne. Tajusin sillo ku keskustelin sen kans et kaikki johtuu kotioloista. Oon ollu tääl pikkuäitinä veljille ja omalle äitille psykiatrina viis vuotta, ku olin joku 8v äiti pakotti mut siivoo alakerran vessan joka päivä tai joka toinen pv muiden kotitöiden lisäksi mitä mun piti vanhimpana lapsista tehdä. Multa o mun vanhemmat ottanu mun mielest pois oikeuden olla lapsi/nuori. Mä jouduin käytännös järjestää syksyl mun omat rippijuhlat, ne meni ihan pipariksi😳😤🤐. Vanhemmat vaatii et joka päivä pitää tehä kotitöitä. Ja kun niitä ei tule tehtyä niin ne raivoo ja syylllistää ja uhkailee sijoituksella, sijaisperheellä ja huostaanotolla. Sen jälkee ku kerroin terkalle oon tietoisesti lopettanu eri asioitte tekemise, esim ruuanlaiton, sillo ku koton ei oo sitä lämmintä ruokaa vaikka pitäisi. Ihan tarpeeksi kotityötä mulle ku joudun huolehtii et ittel o puhdasta vaatetta, siivoo oman huoneen ja marsujeni häkit+et saisin ite lämmintä ruokaa joka päivä. Mulle pistetään koton ihan liikaa vastuuta, minkä iskän pitäs kantaa, mul o peruskoulun vika vuos, läksyt ja puhelinmyynti työ, marsut, oman huoneen siivous ja omie pyykkie pesu, se on se minkä mä jaksan kantaa. Äiti vaatii et pitäisin siihe yhteyttä ja et se sais nähä mua, mä en halua. Ja koska oon liia joustava ja mukautuva, ni mä en huomaa millon menee yli. Onks mun vanhemmil oikeest oikeus vaatii viel enemmän tai sitä et äiti sais tavata mua, tai sellast mitä oon kirjottanu tähä??😬
avatar
kampela
22.11.2020 17:10
Arrow
Mun vanhemmat ei anna mun ottaa toisia korvareikiä tai napakorua vaikka kävisin hakemassa ne mun itse ansaituilla rahoilla. Olen myös tarpeeksi vanha ja kyseessä on mun keho. Onko niillä oikeus puuttua tälläisiin asioihin
avatar
Lololol
24.11.2020 12:21
Arrow
Moro sano poro
avatar
NettiNappi Anni
24.11.2020 15:36
Arrow
Moikka Kampela. Moni lävistysliike ei tee lävistyksiä alaikäiselle, jos siihen ei ole lupaa vanhemmilta. Kuluttajaviraston sivuilla kerrotaan, että alle 18-vuotias voi itsenäisesti tehdä vain tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä ostoksia. Käytännössä tämä tarkoittaa taskurahoilla hankittuja, hinnaltaan kohtuullisia, samanikäisten yleisesti ostamia tuotteita. Voit lukea asiasta Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta. Linkki aukeaa uudessa välilehdessä. Kysymykseen alaikäisen oikeudesta ottaa lävistys Kuluttaja-asiamies on ratkaisussaan (Dnro 2003/41/2190) todennut että pääsääntöisesti alaikäiselle voi tehdä lävistyksiä vain huoltajan suostumuksella niihin liittyvän terveydellisen riskin vuoksi. Lävistysalan yritysten tulisi tarpeen mukaan varmistaa asiakkaan ikä ja alaikäisen asiakkaan kyseessä ollen edellyttää huoltajalta saatua suostumusta. Tarvittaessa suostumuksen aitous tulee erikseen varmistaa. Voit jutella asiasta vielä vanhempiesi kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä. Lävistystä ei kuitenkaan kannata ottaa ilman lupaa vaikka joku liike sen suostuisikin laittamaan. Toivottavasti asia ratkeaa.
avatar
NettiNappi Hanna
25.11.2020 12:02
Arrow
Moro poro.
avatar
NettiNappi Tuula
25.11.2020 12:35
Arrow
Hei Maippi! Kiitos rohkeasta viestistäsi. Tilanteesi kuulostaa kaikin puolin huolestuttavalta. Viestissäsi otat varsinaisten kysymystesi lisäksi esille monta muutakin asiaa ja yritänkin parhaani mukaan vastata myös sellaisiin asioihin, joista et oikeastaan kysy. Listaat viestissäsi paljon asioita, jotka ovat sinun vastuullasi. Vastuullasi on koulunkäynti, läksyt, puhelinmyyntityö, oman huoneen siivous, omien pyykkien pesu, ruoan laittaminen ja lemmikeistä huolehtiminen. Koet, että vanhempasi vaativat näiden töiden lisäksi sinulta vielä enemmän. Oletkin jo rajannut itse ainakin ruoanlaittoa. Hyvä, sillä koko perheen ruokahuolto ei voi olla sinun vastuullasi. On mielestäni myös hieman kyseenalaista, jos joudut toistuvasti huolehtimaan itse lämpimän ruoan itsellesi. Viestistäsi käy ilmi, että olet vanhin lapsi ja sinulla on ainakin pikkuveljiä. Herää kysymys, kuka huolehtii lämpimän ruoan veljillesi? Se on isäsi tehtävä, ei sinun. On vaikea asettaa rajaa sille, mikä on sopiva määrä vastuuta esimerkiksi kotitöistä. On toki hienoa, että osaat tehdä ja huolehtia paljon sellaisista asioista, joita monet ikäisesi eivät osaa, mutta kotitöistä ei saisi muodostua sinulle taakkaa. Koulu, siis opiskelu ja oppiminen on tällä hetkellä tärkein työsi. Sinulla on myös oikeus vapaa-aikaan, ystävien kanssa oleiluun ja harrastuksiin. Olen pahoillani, että rippijuhlasi eivät onnistuneet. Vanhemmiltasi olisi ollut huomaavaista järjestää juhlat yhdessä sinun kanssasi, jotta olisit saanut nauttia päivästäsi. Jokaisessa kodissa vastuut jaetaan perheelle sopivalla tavalla ja vastuunjaoista pitäisi pystyä keskustelemaan. Sinun ei tarvitse tehdä enempää, kuin mistä olette yhdessä sopineet ja mihin aikasi koulun käynnin lisäksi riittää. Sinulla on oikeus huolehtia omasta jaksamisestasi, eikä sinun tarvitse aina joustaa. Kysyt, onko vanhemmillasi oikeus vaatia, että äitisi saisi tavata sinua. Sinulla on lakiin kirjattu oikeus tavata äitiäsi. Tämä on siis oikeus, ei velvollisuus. Myös vanhempasi ovat voineet sopia, että tapaat äitiäsi, vaikka hän ei asukaan kotona. Äidilläsi on siis oikeus tavata sinua, mutta sinun oikeutesi kieltäytyä tapaamisista menee äitisi oikeuden edelle. Olet yli 12-vuotias, joten vanhempasi eivät voi pakottaa sinua tapaamaan äitiäsi vasten tahtoasi. Oulun kaupungin verkkosivuilla asia on muotoiltu näin: (tapaamisten) täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä, jos 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa tapaamisia. Sinulla on siis laillinen oikeus olla tapaamatta äitiäsi. Voit lukea asiasta lisää Oulun kaupungin verkkosivuilta kohdasta "Lapsen oikeus tavata muualla asuvaa vanhempaa". (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.) Kerrot, että olet jutellut tilanteestasi terveydenhoitajan kanssa. Hieno juttu! On todella rohkeaa puhua vaikeista asioista, mutta kuten itsekin olet huomannut, se kannattaa. Kerrot oivaltaneesi useita asioita keskustelunne jälkeen. Mene vielä uudelleen terkkarin puheille. Voit itse tai yhdessä terkkarin kanssa ottaa yhteyttä myös koulukuraattoriin, jonka avulla perheenne tilannetta voitaisiin lähteä tarkastelemaan sinun näkökulmastasi. Jos et tavoita koulukuraattoria terveydenhoitajasi kautta, pyydä apua esimerkiksi opettajalta tai koulunkäynninohjaajalta. Tärkeintä on, että et enää jää yksin, vaan haet itsellesi apua, niin kuin olet tehnytkin. Ympärilläsi olevien aikuisten tehtävä ja velvollisuus on auttaa sinua. On myös tärkeää, että kerrot mielialastasi ja viiltelystäsi, jotta voit saada näihinkin asioihin apua. Viestisi perusteella sinusta saa sellaisen kuvan, että olet tottunut pärjäämään yksin, mutta niin ei tarvitse olla. Sinullakin on oikeus saada apua, eikä kaikesta tarvitse selvitä yksin!
avatar
Huolestunut
29.11.2020 17:46
Arrow
Hei, olen saamassa kelalta tukia ja vanhempani väittävät että heillä on oikeus rahoihini ja aikovat sijoittaa ne tilille mille vain heillä on oikeudet. Saisin rahaa tietyn verran aina kun asiasta on keskusteltu. Mielestäni tämä ei kuitenkaan ole oikein ja olen jo 17 vuotias ja koen, että minulla on oikeudet tukien täyteen päätäntävaltaan, mutta mitä laki sanoo?
avatar
NettiNappi Tuula
01.12.2020 12:37
Arrow
Hei Huolestunut. Kysyin asiaa Kelan asiantuntijalta ja hän kertoi, että alle 18-vuotias on vajaavaltainen ja hänen puolestaan etuuksia hakee yleensä hänen edunvalvojansa. Edunvalvojalla tarkoitetaan henkilöä, joka holhoustoimilain nojalla hoitaa toisen taloudellisia ja muita laissa tarkoitettuja asioita. Alaikäisen edunvalvojana toimii yleensä alaikäisen huoltaja. Jos vanhempasi siis ovat huoltajiasi, he toimivat myös edunvalvojinasi ja täten voivat hoitaa taloudellisia asioitasi. Vastaus kysymykseesi riippuu tosin myös siitä, mistä etuudesta on kyse. Esimerkiksi työttömyysetuutta ei voi maksaa muille kuin sinun tilillesi. Juttele vielä vanhempiesi kanssa. He eivät varmasti tee asioita ilkeyttään, vaan ajattelevat sinun parastasi. Olisi hyvä, jos pystyisitte sopimaan asiasta teitä kaikkia tyydyttävällä tavalla. Lopulta vanhempasi kuitenkin voivat vielä päättää raha-asioistasi, kunnes täytät 18-vuotta. Voit halutessasi vielä selvitellä tilannettasi tarkemmin Kelasta. (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.)
avatar
NettiNappi Hanna
23.12.2020 13:13
Arrow
Hyvää joulua kaikille! Joululomien vuoksi vastauksissa voi olla tavallista enemmän viivettä. Vastaamme viesteihin taas 7.1.2021 alkaen. Onnellista uutta vuotta!
avatar
Yeet
30.12.2020 00:23
Arrow
Mulla on puhelimessa aikarajoitus, vaikkakin olen monseti pyytäny, anonut ja toivonut, että se voitaisiin ottaa poissa. Tosin voisin ottaa sen itse, mutten uskalla ,koskaen tiedä mitä tapahtuu. Vanhempani (isäni) point blank ei suostu tähän, koska hän joko ei jaksa, ei halua tai ei luota kykyyni hallita omaa mediankäyttöäni. Koetin tänään ostaa omaa puhelintani josta olen jo maksanut kaiken muun paitsi 100€, mutta äitini ja isäni sanoi minulle, että jos ostan sen niin he lopettavat minun puhelinliittymän ja wifin kokonaan. En tiedä saavatko he tehdä näin, koska en löytänyt vastausta mistään. Vanhempani eivät myöskään anna minun värjätä hiuksiani, vaikkakin mll sanoo että saisin päättää mitä teen hiustyylilleni. Olen jatkuvasti surullinen ja tuntuu kuin mikään ei onnistuisi, sekä vanhempani eivät tykänneet kun sanoin etten haluaisi olla täällä ja ettei minulla ei ole elämänhalua. (Minusta tuntuu koko ajan myös siltä niinkun he aina vaatisivat enemmän ja enemmän vaikka tekisin parhaani) 🥲🥲🥲 Voiko vanhempani tosiaan otta minulta puhelinliittymän poissa?
avatar
Hmm
05.1.2021 22:22
Arrow
Onko mun vanhemmilla oikeus päättää miltä näytän? Sillä he eivät anna minun esimerkiksi värjätä hiuksiani eikä pukeutua omalla tyylilläni. Ostaisin hiusvärin omalla rahalla ja eihän mun hiusten pitäs mitenkää niitten elämään vaikuttaa. Haluiasin myös ostaa spiked collar- kaulakorun mut mun vanhemmat ei kato asiaa hyvällä. Eivätkä he ole innoissaan myöskään emomaisesta vaatetyylustäni. Mitä voin tehdä et voin näyttää omalta iteltäni?
avatar
NettiNappi Anni
07.1.2021 13:57
Arrow
Hei Yeet. Onpa ikävä kuulla, että sinulla ja vanhemmillasi on erimielisyyksiä asioista. Kiellot voi tuntua sinusta rankalta mutta vanhempasi ajattelevat todennäköisesti vain sinun parastais. Kerroit, että epäilet että isäsi luota kykyysi hallita mediankäyttöäsi. Oletteko jutelleet asiasta? Ymmärrän, että sinua harmittaa aikarajoitus puhelimessasi. Voisittekin jutella asiasta vielä rakentavasti. Voihan olla, että vanhemmillasi on aikarajoitukseen jokin hyvä syy. Puhelinliittymän voi avata ainoastaan 18-vuotias käyttäjä. Vanhempasi ovat siis vastuussa liittymästäsi ja päättävät myös sen käytöstä. Asiasta voi kuitenkin jutella vielä. Jos tuntuu, että et pysty puhumaan asiasta vanhemmillesi, voisit puhua asiasta ensin jonkun toisen luotettavan aikuisen kanssa. Hän voisi tarvittaessa tulla mukaan keskusteluun vanhempiesi kanssa. Kampaamoalan ammattilaiset eivät suosittele hiusten värjäystä alle 16-vuotiaille nuorille. Kosmetiikka- ja hygieniateollisuuden sivuille kerrotaan seuraavaa: Kosmetiikkalaki ei suoraan kiellä alle 16-vuotiaiden hiusten värjäämistä, mutta Suomen kuluttajaturvallisuuslain huolellisuusperiaatteen mukaan kampaaja vastaa tarjoamansa palvelun turvallisuudesta. Lähes kaikissa kestovärien pakkausmerkinnöissä on varoitus: "Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille". Varoitus perustuu lainsäädäntöön ja sen taustalla on huoli kuluttajien herkistymisestä hiusväreille. Varoituksen tarkoitus on suojella kuluttajia. Hiusväreissä on käytetty voimakkaita kemikaaleja, joita vastaan voi syntyä voimakas allergiareaktio pitkän ajan ja useiden altistusten jälkeenkin. Vanhempasi siis voivat kieltää tämän vuoksi hiusten värjäämisen sinulta. Ehdit kyllä värjäämään hiuksiasi myöhemminkin. Kerroit myös, että sinulla ei ole tällä hetkellä elämänhalua. Murrosiässä mieli voi heitellä ääripäästä toiseen ja joskus voi tuntea olonsa masentuneeksi. Jos masentunut olotila on jatkuvaa, voisit jutella asiasta esimerkiksi kouluterveydenhoitajan kanssa. Myös muu koulun henkilökunta voi auttaa sinua, opettaja tai kuraattori. He voivat ohjata sinut tarvittaessa eteenpäin juttelemaan asioistasi. Pahaa oloa ei tarvitse sietää yksin. Mll:llä on chat ja auttava puhelin, johon voit myös tarvittaessa soittaa. Linkki aukeaa uuteen välilehteen. Voit myös laittaa meille viestiä aina halutessasi. Tsemppiä ja toivottavasti tilanne selviää puhumalla.
avatar
NettiNappi Tuula
11.1.2021 12:35
Arrow
Hei nimimerkki Hmm! Kiitos kysymyksestä. Vanhemmillasi ei ole oikeutta päättää siitä, miltä sinä näytät. Kuten MLL:n verkkosivuilla kerrotaan, ulkonäkö on nuoren yksityisasia siihen saakka, kun se ei uhkaa välillisesti tai välittömästi nuoren terveyttä tai turvallisuutta. Asia ei toki ole aina perheissä näin yksinkertainen. Nuoren ja vanhemman näkemykset siitä, mikä on sopivaa, voivat poiketa toisistaan paljonkin. Vanhemmat voivat esimerkiksi vaikuttaa nuoren vaatteisiin säännöstelemällä rahankäyttöä tai kieltäytymällä ostamasta nuorelle sellaisia vaatteita, kuin tämä haluaisi. Jos sinulla kuitenkin on käytössäsi omaa rahaa, vanhempasi eivät voi kieltää sinua ostamasta sellaisia vaatteita tai koruja, kuin itse haluat. Asiasta on turha riidellä, vaan omia hankintoja kannattaa perustella rauhallisesti.

Joistakin nuorten valinnoista voi tosiaan aiheutua välillistä tai välitöntä uhkaa terveydelle tai turvallisuudelle, ja vanhemmat voivat näillä perusteilla kieltää esimerkiksi hiusten värjäämisen alle 16-vuotiaalta. Tukesin, eli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston verkkosivuilla kerrotaan, että monet hiusten värjäykseen tarkoitetut valmisteet sisältävät herkistäviä ainesosia ja niiden käytöstä hiusvärivalmisteissa pitää varoittaa ja antaa ohjeita tuotteiden pakkauksissa. Yksi ohjeista on, että tällaiset tuotteet ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille. 16 vuotta täyttänyt voi sen sijaan ostaa hiusvärin ja värjätä hiuksensa, eivätkä vanhemmat voi tätä kieltää. Kannattaa kuitenkin muistaa noudattaa pakkauksen ohjeita tarkasti ja tehdä allergiatesti ennen hiusten värjäämistä.

Voisit yrittää keskustella vanhempiesi kanssa asiasta rauhallisesti rakentavasti. Pyydä vanhempiasi kuuntelemaan ja kerro oma näkemyksesi. Ole avoin myös heidän mielipiteilleen, vaikka ne eivät olisikaan sellaisia, kuin toivot. Voit miettiä jo etukäteen, mitä haluat sanoa ja kirjoittaa asioita vaikka paperille. Jos jutteleminen tuntuu vaikealta, voisit halutessasi kirjoittaa heille myös kirjeen. Laitan vastauksen loppuun muutaman linkin MLL:n verkkosivuille, joihin voit tutustua myös itse, mutta ne on suunnattu lähinnä nuorten vanhemmille. Voisit pyytää vanhempiasi lukemaan verkkosivut. Toivottavasti pääsette yhteisymmärrykseen, mutta lopulta sinun tyylisi on sinun, eikä sinun tarvitse pukeutua siten, kuin vanhempasi haluavat.

15–18-vuotiaan persoonallisuuden kehitys (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.) Anna tilaa nuoren kokeiluille (Linkki aukeaa uuteen välilehteen.)
avatar
Tipi
12.1.2021 13:56
Arrow
Voiko vanhemmat maksaa mun sairaala laskun mun rahoista kun oon alaikäinen?
avatar
NettiNappi Tuula
14.1.2021 15:13
Arrow
Hei Tipi, kiitos kysymyksestäsi. Kysyin asiaa lakimieheltä ja hän vastasi näin:

Tilanteeseen liittyy kaksikin asiaa. Ensinnäkin, miten lasku on maksettu. Onko lapsen vanhemmilla käyttöoikeus lapsen tiliin. Jos on, käyttöoikeuden haltija voi käyttää tilin varoja, mutta hänellä ei ole omistusoikeutta tilin varoihin. Tällaisissa tilanteissa käyttöoikeuden haltijan ja tilin omistajan tulisi sopia tilinkäytöstä keskenään, jolloin sopimus sitoo molempia osapuolia. Tilinkäyttöoikeuden voi halutessaan lopettaa, jolloin käyttöoikeutta kyseisellä henkilöllä ei enää ole. Henkilölle voidaan kuitenkin antaa esimerkiksi katseluoikeus tilille. Asiaa kannattaa tiedustella pankista.

Toiseksi, lähtökohtaisesti lapsen vanhemmat ovat vastuussa lapsensa elatuksesta 18 ikävuoteen saakka (täysi-ikäisyys). Elatusvastuuseen kuuluu muun muassa lapsen tarvitsema hoito, johon kyseiset sairaalakulut on luettavissa. Vanhemmat vastaavat elatuksesta kykynsä mukaan. Elatusvastuun laajuudessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan. Elatusvelvollisuus voi joissakin poikkeustapauksissa myös täysin poistua, jos lapsi esim. kykenee elättämään itsensä ansiotyöllään.

Jos lapsi ei halua, että vanhemmat käyttävät lapsen tilin varoja, kannattaa siinä tapauksessa tilinkäyttöoikeuteen tehdä muutoksia pankissa. Lähtökohtaisesti vanhemmat ovat siis vastuussa lapsensa elatuksesta. Ohjeistaisinkin jatkossa sopimaan tilin käyttöön liittyvistä asioista.

Eli ihan yksinkertainen ei vastaus kysymykseesi ole. Juttele vanhempiesi kanssa ja yritä päästä sopimukseen asiassa. Voit halutessasi näyttää heille tämän lakimiehen vastauksen. Voit myös halutessasi kysyä meiltä tarkentavia kysymyksiä, mutta silloin kannattaa kertoa tilanteesta hieman yksityiskohtaisemmin. Pulmakulman kautta kysymyksiä voi lähettää myös yksityisesti, jolloin saat vastauksen omaan sähköpostiisi. Voit lähettää kysymyksesi myös meille suoraan sähköpostilla: bystrom(at)ouka.fi.
KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load