Oikeudet ja velvollisuudet

AIHEALUEET

Oikeudet ja velvollisuudet

Nuorten oikeudet ja velvollisuudet

Lasten ja nuorten oikeudet on turvattu YK:n lasten oikeuksien sopimuksella. Sopimuksen mukaan jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Sopimus velvoittaa vanhempia, kuntia ja valtiota suojelemaan lasten hyvinvointia ja kehitystä. Myös monet järjestöt, esimerkiksi Pelastakaa lapset ry, tekevät töitä lasten oikeuksien puolustamiseksi.

Lasten oikeuksien sopimuksen mukaan vanhempien on toimittava lapsen edun mukaisesti ja lasta on suojeltava väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Suomen lain mukaan lapsen henkinen alistaminen ja ruumiillinen kurittaminen on kielletty. Väkivallan käyttö on rangaistava teko. Lasten oikeudet voivat joskus joutua koetukselle, esimerkiksi vanhempien erotilanteissa tai alaikäisen tarvitessa sairaanhoitoa.

Alle 18-vuotiaalla on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon silloin, kun hänen kehitystasonsa sen sallii. Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon nuori voi osallistua eri tavoin esimerkiksi järjestö- ja oppilaskuntatoiminnassa tai nuorisovaaleissa äänestämällä. Omista mahdollisuuksistaan osallistua ja vaikuttaa voi lukea lisää kohdasta Osallisuus ja vaikuttaminen.

 

Vanhempien oikeudet ja velvollisuudet

Vanhemmat tai lailliset huoltajat ovat vastuussa lapsestaan, kunnes tämä täyttää 18 vuotta. Huoltajilla on velvollisuus elättää lastaan 18-vuotiaaksi asti. Opiskelijan huoltajilla on kuitenkin tietyissä tapauksissa elatusvelvollisuus pidempään, vaikka opiskelija olisikin täysi-ikäinen. Vanhemmilla on oikeus saada tietoa alaikäistä koskevista asioista, jotka vaikuttavat oleellisesti hänen elämäänsä, sekä puuttua alaikäisen lapsensa päätöksiin. Vanhemmilla ja huoltajilla on myös oikeus päättää lapsensa puolesta tiettyjä asioita.

Vanhemmat ovat alle 18-vuotiaan edunvalvojia oikeudellisissa asioissa. 15–17-vuotiaan huoltajilla on oikeus tulla kuulluiksi tätä koskevassa rikostutkinnassa ja oikeuskäsittelyssä.

Alaikäisellä ei ole samanlaista oikeutta solmia sopimuksia kuin aikuisella. Alle 18-vuotias ei voi esimerkiksi tilata lehteä tai solmia liittymäsopimusta ilman huoltajan lupaa. Huoltaja voi vaatia alaikäisen omin päin tekemän sopimuksen, kuten vuokrasopimuksen, purkua.

15 vuotta täyttänyt voi tehdä työsopimuksen itsenäisesti, mutta huoltajalla on oikeus purkaa työsopimus, jos hän pitää työsopimusta haitallisena nuoren kasvulle, kehitykselle tai terveydelle.

15 vuotta täyttänyt saa hallita itse ansaitsemiaan rahoja ja perustaa niitä varten oman pankkitilin ilman vanhempien lupaa. Vanhemmilla ei ole oikeutta käyttää 15 vuotta täyttäneen itse ansaitsemia rahoja. Alle 18-vuotias ei kuitenkaan saa tehdä suurisummaisia ostoksia itsenäisesti, vaan vanhemmat voivat halutessaan vaatia kaupan purkamista.

 

Päivitetty 19.12.2018

avatar
yh
23.8.2017 09:23
Arrow
hyvä artikkeli, auttoi paljon oppilaita!:)
avatar
Tuomas
09.10.2019 17:56
Arrow
Saako vanhemmat laittaa nuoren kotiarestiin?
avatar
NettiNappi Hanna
11.10.2019 09:15
Arrow
Vanhemmat voivat laittaa nuoren kotiarestiin, jos he katsovat sen nuoren edun mukaiseksi. Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus kasvattaa lastaan, ja näin ollen myös oikeus kohtuullisissa rajoissa rajoittaa nuoren liikkumisvapautta. Vanhempien kasvatusoikeuksista ja -velvollisuuksista on määrätty laissa: Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeuksista, 1.luku, 1§.
KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load