Laki nuorelle

AIHEALUEET

Suomessa jokainen on tasavertainen ja oikeutettu samaan oikeusturvaan

Lakien avulla turvataan kaikkien tasavertaisuutta ja oikeuksia. Lait on säädetty yhteisiksi pelisäännöiksi, joita kaikkien tulee noudattaa rangaistuksen uhalla. Alle 18-vuotiaat eivät ole oikeudellisesti täysivaltaisia, mutta lapsilla ja nuorilla on iästä riippuen erikseen sovittuja oikeuksia. Vanhemmilla on kuitenkin oikeus tehdä päätöksiä alaikäisten lastensa puolesta. Iän karttuessa nuoren oikeudet ja vastuut lisääntyvät.

Vaan yhdessä kupissa istuu nuori ja toisessa laki.

Kuvitus: Jenni Alasimi

 

Poliisi ja viranomaiset valvovat, että lakia noudatetaan. Lisäksi poliisi ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta. Poliisin ohjeita ja käskyjä tulee aina noudattaa. Lain rikkomisesta voi olla pitkäaikaisia seurauksia, jotka voivat vaikuttaa elämään ja esimerkiksi työpaikan saamiseen vuosiakin. Tietämättömyys ei ole puolustus, jos on tehnyt jotakin laitonta. Myöskään omaa väärää toimintaa ei voi perustella kaverien painostuksella tai suostuttelulla. Jokainen on aina vastuussa omasta käytöksestään.

Kaikkien sopimusten tekemisen yhteydessä pitää muistaa, että sopimukset ovat sitovia. Netissä sopimuksia tai niiden hyväksymisiä tehtäessä kannattaa olla huolellinen. Jos allekirjoittaa tai hyväksyy sähköisesti sopimuksen netissä, samalla tulee hyväksyneeksi kaiken, mistä siinä sovitaan. Jokainen kohta sopimuspaperista kannattaa siis lukea. Alaikäisen vanhemmilla on oikeus vaatia alaikäisen tekemän sopimuksen purkamista.

Lue lisää:

Tutustu kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin (suomi.fi)

Finlexistä löydät muun muassa ajantasaisen lainsäädännön (finlex.fi)

Voit tutustua tarkemmin Poliisin toimintaan täältä (poliisi.fi)

Työsuojeluhallinnon sivuilta saat lisää tietoa alaikäisen työntekoon liittyen (työsuojelu.fi)

Rikosuhripäivystys parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa tuottamalla tukipalveluita. (riku.fi)

Oikeudet ja velvollisuudet

Lasten ja nuorten oikeudet on turvattu YK:n lasten oikeuksien sopimuksella. Sopimuksen mukaan jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Sopimus velvoittaa vanhempia, kuntia ja valtiota suojelemaan lasten hyvinvointia ja kehitystä. Myös monet järjestöt, esimerkiksi Pelastakaa lapset ry, tekevät töitä lasten oikeuksien puolustamiseksi.

Tutustu YK:n lasten oikeuksien sopimukseen (unicef.fi)

Lue lisää nuorten oikeuksista ja velvollisuuksista

Tutustu Pelastakaa lapset ry:n toimintaan (pelastakaalapset.fi)

Sananvapaus tuo mukanaan myös vastuun

Sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista, julkaista ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Sananvapaus ei silti tarkoita, että netissä tai muualla voi kirjoittaa tai sanoa julkisesti mitä tahansa.

Lue lisää sananvapaudesta

Mistä apua – Lakiasiat ja rikokset

Kiireellisissä tapauksissa, joissa apua tarvitaan välittömästi, tulee soittaa hätänumeroon 112. Jos joutuu tai epäilee joutuneensa rikoksen kohteeksi, tulee ottaa yhteys poliisiin.

Oulun poliisilaitoksen  pääpoliisiasema sijaitsee keskustassa, osoitteessa Saaristonkatu 8, p. 0295 416 195.

Vähäisestä rikoksesta voi tehdä rikosilmoituksen netissä sähköisesti. Sivuilla olevat ohjeet kannattaa lukea ensin tarkkaan. Perättömän rikosilmoituksen tai ilmiannon tekeminen on rikos, josta rangaistaan.

Tutustu sähköiseen rikosilmoitukseen Poliisin-sivuilla (poliisi.fi)

Jos on itse tehnyt rikoksen tai todistanut rikosta, tulee ilmoittautua poliisille. Ilmoittautumalla voit ehkäistä ongelmien kehittymisen entistä pahemmaksi ja mahdollisesti lievittää seurauksia. Avunanto ja toisen yllyttäminen rikokseen on laitonta.

Sovittelutoimisto käsittelee riita-asioita ja lieviä rikoksia sovittelumenettelyn avulla. Voit tutustua sovitteluun tästä linkistä. (vuolleoulu.fi).

Alle 15-vuotiaiden oululaisten tekemät näpistykset ja muut omaisuusrikokset käsitellään Näppihaukka-toimintamallin avulla. Näppihaukka-toiminta on kaupungin sosiaalitoimen ja nuorisopalveluiden yhteinen toimintamalli nuorten rikollisuuden ehkäisemiseen.

Lakimiesten ja asianajajien yhteystietoja voi etsiä yrityshakemistoista. Valtion ylläpitämästä oikeusaputoimistosta voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla, jos ei  taloudellisesti pysty hankkimaan itselleen maksullista apua.

Lue lisää Oulun oikeusaputoimiston palveluista (oikeus.fi)

 

Rikosuhripäivystys antaa apua rikoksen uhreille, uhrien omaisille ja rikosten todistajille

Rikosuhripäivystyksen auttava puhelin: p. 116 006, ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21.

Rikosuhripäivystyksen juristin puhelinneuvonta:  p. 0800 161 177, ma-to klo 17-19.

Rikosuhripäivystyksen yhteystiedot ja lisää tietoa toiminnasta (riku.fi)

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load