Yliopistot

AIHEALUEET

Yliopistot

Yliopistoja on Suomessa yhteensä 14. Lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulussa voi suorittaa sotilasalan korkea-asteen tutkintoja. Oppiaineet ja koulutusohjelmat kuuluvat laitoksiin, jotka muodostavat tietyn tieteenalan tiedekunnan tai  yksikön. Tutkintoon voi halutessaan yhdistää joustavasti eri alojen opintoja.

Yliopisto-opiskelulle on tyypillistä vapaus suunnitella opintoja itsenäisesti. Yleensä opintoihin sisältyy pääaine- ja sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, harjoittelua ja opinnäytetyö.
Mitä yliopistossa voi opiskella? (Opintopolku)

Yliopistoihin ja niihin rinnastettaviin tiede- ja taidekorkeakouluihin haetaan verkossa osoitteessa opintopolku.fi. Useimpien yliopistojen hakuaika on keväisin korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutus alkaa syksyllä. Mahdolliset valintakokeet järjestetään pääosin touko–kesäkuussa, mutta tässä on erilaisia käytäntöjä eri yliopistoissa. Joihinkin yliopistoihin tulee tehdä myös ennakkotehtäviä ennen valintakokeita. Yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin on hakuaika tammikuussa. Lisätietoja eri oppilaitosten valintakäytännöistä löydät koulujen omilta verkkosivuilta.

Yliopistoilla on käytössään ensikertalaiskiintiö, eli osa yhteishaun opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

Yliopistoissa on tarjolla myös eri alojen maisteriohjelmia, joihin voi hakea vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittanut. Maisterintutkinnon suorittaminen kestää ohjelmassa noin kaksi vuotta. Maisteriohjelmat (Opintopolku)

Maanpuolustuskorkeakoulu, Teatterikorkeakoulu, Sibelius-akatemia ja Kuvataideakatemia sekä Aalto-yliopistoon kuuluvat Teknillinen korkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu rinnastetaan yliopistoihin, vaikka niiden nimessä ei esiinny sanaa yliopisto. Niissä suoritettavat tutkinnot ovat akateemisia loppututkintoja. Sama koskee ruotsinkielisiä Åbo Akademita ja Svenska handelshögskolania.

 

Päivitetty 21.12.2018

 

avatar
Kristiina
27.8.2019 09:15
Arrow
Hei! Olen osallistumassa kauppakorkean pääsykokeeseen keväällä 2020, minulle todettiin lukihäiriö n. 5 vuotta sitten ja haluaisin käydä uusimassa lukitestin koetta varten mutta en tiedä missä sen voisi tehdä.
avatar
NettiNappi Hanna
27.8.2019 10:17
Arrow
Hei. Voit ottaa yhteyttä Oulussa toimivaan Byströmin Ohjaamoon. Se on oululaisille nuorille suunnattu palvelukeskus, jossa on tarjolla erilaisia maksuttomia ohjaus- ja neuvontapalveluita. Voit varata ajan lukitestiä varten Ohjaamossa työskentelevälle ammatinvalintapsykologille. Puhelinnumero Ohjaamoon on 050 599 2293. Ohjaamo sijaitsee osoitteessa Hallituskatu 5a ja on avoinna arkisin klo 9-16.
KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load