Valintakokeet

AIHEALUEET

Valintakokeet

Ammatillisessa koulutuksessa voi olla pääsy- ja soveltuvuuskokeita, joilla pyritään selvittämään, onko hakijalla tarvittavia henkilökohtaisia ominaisuuksia alalle. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan kokeisiin.  Valintaperusteet ammatilliseen koulutukseen

Useimpiin ammattikorkeakouluopintoihin on valintakokeet eli pääsykokeet. Yleensä hakukelpoiset hakijat kutsutaan kokeeseen erillisellä kutsukirjeellä. Haastatteluihin kutsuttavien määrä voi vaihdella oppilaitoskohtaisesti. Opiskelijavalintaan voivat lisäksi vaikuttaa todistusarvosanat, työkokemus ja ammattikorkeakoulun päättämät muut asiat, esimerkiksi aiemmat opinnot. Korkeakoulu määrittelee hakukohteittain, mitkä valintaperusteet ovat käytössä, sekä antaa valintatapakohtaiset aloituspaikat. Hakija voi tulla valituksi vain yhdellä valintatavalla. Miten ammattikorkeakoulujen opiskelijat valitaan?

Yliopistojen opiskelijavalinnassa otetaan valintakokeen lisäksi yleensä huomioon myös hakijoiden ylioppilastodistuksen arvosanat, mutta ei lukion päättötodistuksen arvosanoja. Valintaperusteissa on kuitenkin suuria eroja koulutusaloittain. Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa, valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Miten opiskelijat valitaan yliopistoon?

Valintakokeisiin täytyy alasta riippuen lukea kirjallisuutta tai tehdä ennakkotehtäviä. Yliopistojen pääsykokeita varten luetaan yleensä alan kirjallisuutta, ja kokeisiin täytyy valmistautua hyvissä ajoin etukäteen. Omaa vastaustekniikkaa ja kirjoitustaitoa kannattaa hioa harjoitustehtävien avulla, esimerkiksi tutustumalla aikaisempien vuosien valintakoekysymyksiin. Jotkin valintakokeet ovat aineistopohjaisia, eli kokeisiin ei lueta etukäteen mitään, vaan aineistoon pääsee tutustumaan vasta koetilanteessa. Valintakokeisiin ja koulutuksiin hakeutumiseen järjestetään myös erillisiä maksullisia valmennuskursseja.

Korkeakoulujen (ammattikorkeakoulut ja yliopistot) on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load