Hakuvelvoite yhteishaussa

AIHEALUEET

Hakuvelvoite yhteishaussa

Alle 25-vuotiaan ammattikouluttamattoman nuoren, jolla ei ole opiskelupaikkaa, on haettava kevään yhteishaussa vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen perusteet hän täyttää. Haettavan koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishaun piiriin, vaan se voi olla myös muuta tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta.

Jos ilman pätevää syytä jättää hakeutumatta koulutukseen, kieltäytyy koulutuksesta tai omalla menettelyllään aiheuttaa, ettei tule valituksi koulutukseen, menettää oikeuden työmarkkinatukeen syyslukukauden alusta lukien (1. päivä syyskuuta). Opintojen keskeyttämisestä ilman pätevää syytä seuraa työmarkkinatukioikeuden menettäminen heti keskeyttämisestä alkaen. Koulutuksiin hakemisen velvollisuus koskee myös työttömyyspäivärahaa ja ansiosidonnaista päivärahaa hakevia nuoria.

Oikeuden työttömyysetuuteen voi saada takaisin, kun nuori on

* täyttänyt 25 vuotta tai

* valmistunut ammattiin tai

* ollut työssäoloehtoon luettavassa työssä, työvoimakoulutuksessa, työnhakuvalmennuksessa, uravalmennuksessa, työkokeilussa, koulutuskokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa taikka työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä taikka opiskellut päätoimisesti yhteensä 21 kalenteriviikkoa

* sekä hakeutunut aktiivisesti koulutukseen.

Hakuvelvoite opiskelemaan (TE-palvelut)

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load