Ammatillinen koulutus

AIHEALUEET

Ammatillinen koulutus

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Ammatillisen tutkinnon suorittamisen kestoon vaikuttaa pohjakoulutus ja aiemmin hankittu osaaminen.

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea ympäri vuoden jatkuvan haun kautta. Peruskoulun tai lukion päättävä nuori hakee ensisijaisesti kevään yhteishaussa. Opintopolusta löytyy kaikki ammatilliset perustutkinnot sekä muut opinnot, joihin voi hakea yhteishaussa. Ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin haetaan aina jatkuvan haun kautta.

Oppilaitokset tarjoavat ohjaus- ja neuvontapalveluita hakemiseen. Tavoitteena on selvittää yksilöllisesti sopiva koulutus ja koulutuksen vaativuustaso. Sopivan koulutuksen valinnassa huomioidaan myös aiemmin hankittu osaaminen. Tällaista aiemmin hankittua osaamista on saattanut kertyä esimerkiksi työelämässä, harrastuksissa, vapaaehtoistyössä tai järjestötoiminnassa.

Ammatillisia perustutkintoja on tarjolla eri koulutusaloilla. Ammatillista peruskoulutusta voi suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena. Ammatilliseen perustutkintoon hakeutumiseen ei vaadita alan aiempaa osaamista. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Ammattitutkintoon hakeutuvilla tulisi olla vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta.

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta (vähintään 5 vuotta). Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta.

Ammatilliset perustutkinnot (OSAO)
Ammattitutkinnot (OSAO)
Erikoisammattitutkinnot (OSAO)

OSAO Ovi on Oulun seudun ammattiopiston hakijapalvelu. OSAO Ovi palvelee ammatilliseen koulutukseen hakeutuvia ja muita hakuneuvontaa tarvitsevia. OSAO Ovi sijaitsee Oulun keskustassa ja palvelee myös verkossa.


Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load