bodrum escort escort bodrum antalya escort escort antalya

Opiskelu aikuisena

AIHEALUEET

Opiskelu aikuisena

Yhä useampi nuori jatkaa opintojaan jossain muodossa vielä aikuisiällä. Ehkä aiempi ala ei enää tunnukaan omalta, töitä ei tunnu löytyvän tai halutaan uusia haasteita. Opiskelumahdollisuuksia aikuisiällä on runsaasti. Opiskelun yhdistäminen perhe-elämään tai töihin voi tuntua haastavalta, mutta onneksi erilaisia vaihtoehtoja löytyy niin, että opiskelu on mahdollista useimmille elämäntilanteesta riippumatta.

Aikuisten mahdollisuuksia opiskella pyritään koko ajan parantamaan edistämällä itseopiskelua, etäopiskelua ja verkko-opiskelua. Nykyään monet aikaisemmat opinnot voidaan myös hyväksilukea osaksi uusia opintoja. Osaaminen, jota on hankittu niin opiskelemalla, työssä tai vapaa-ajalla, voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa, mikä nopeuttaa valmistumista ja lyhentää opiskeluaikaa.

Koulutukseen hakeutuminen
Eri koulutuksiin haetaan eri aikoina ja eri tavoin, joten on tärkeää perehtyä hakuaikoihin ja olla oma-aloitteinen. Aikuislukioon ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen. Ne aikuiset, joilla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea myös nuorten ammatilliseen koulutukseen. Mikäli olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et yleensä voi hakea yhteishaussa.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtaviin opintoihin haetaan yhteishaussa, kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi yliopistoissa on erillisvalintoja, joihin haetaan suoraan yliopistoon.

Vapaatavoitteisista, esimerkiksi kielten tai taideopinnoista ja niiden hakuajoista saat tietoa koulutuksen järjestäjiltä.

Toimeentulo aikuisopiskelijana
Aikuiskoulutus toteutetaan usein joustavammin opiskelijoiden ehdoilla, mikä mahdollistaa opintojen suorittamisen jopa kokopäivätyön ohella. Joihinkin koulutuksiin on mahdollista hakea myös opintotukea, aikuiskoulutustukea tai muita etuuksia, kuten työmarkkinatukea. Aikuiskoulutustuen saaminen ehdottaa tiettyjen, melko tiukkojen ehtojen täyttymisen. Voit lukea siitä lisää täältä: https://www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/ ja laskea mahdollisen tukesi määrän.

Jos opinnot ovat päätoimisia, ammatilliseen perustutkintoon johtavia tai ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta, saatat saada niihin myös Kelalta opintotukea. Ammattitutkinnon suorittamiseen on mahdollista hakea myös Koulutusrahaston myöntämää ammattitutkintostipendiä.

Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta sekä kulukorvausta. Myös omaehtoinen opiskelu on mahdollista menettämättä työttömyysetuutta, jos opiskelu on päätoimista ja tutkintoon johtavaa.

Lue myös:

Mietityttääkö aikuisopiskelu? Opintopolku.fi –palvelusta löydät paljon tietoa aikuiskoulutuksesta.
Aikuis-koulutus.fi  -sivustolla voit tutustua mm. erilaisiin aikuiskoulutuksen mahdollisuuksiin sekä opintojen rahoittamiseen.
PSK-Aikuisopisto

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load