bodrum escort escort bodrum antalya escort escort antalya

Opiskelijan talous

AIHEALUEET

Opiskelijan talous

Suomessa opiskelu on pääosin maksutonta. Tällä pyritään takaamaan, että kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua riippumatta esimerkiksi perheen varallisuustasosta. Yhteiskunta myös tukee opintoja. Opintojen aikaisen elämisen rahoittaminen voi kuitenkin herättää huolta ja kysymyksiä. Opiskelija voi rahoittaa opintojaan niin tukien avulla kuin tekemällä töitä opintojen ohella.

Opintotuki
Opiskelijan tärkein tulonlähde on usein opintotuki, joka koostuu opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Sitä voi saada 17 ikävuodesta eteenpäin ammatilliseen ja lukiokoulutukseen sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin, jotka ovat päätoimisia ja kestävät vähintään kaksi kuukautta. Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaisia korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa. Kelan sivuilta löydät tietoa mm. siitä, kuka opintotukea voi saada, kuinka paljon ja miten sitä haetaan. Opintorahaa ei tarvitse maksaa takaisin, mutta opintolaina pitää.

Opintolaina on valtion takaama laina.
Valtiontakauksen voivat saada Kelan opintorahaan tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukeen oikeutetut henkilöt, ja sen suuruus riippuu iästä ja oppilaitoksesta. Takausta opintolainalle haetaan Kelasta. Myönteisen takauspäätöksen saatuaan, voi opintolainaa hakea valitsemastaan pankista. Opintolainan korosta ja takaisinmaksun aikataulusta sovitaan pankin kanssa. Opintolainan määrää voi arvioida Kelan laskurilla. Lisätietoa opintolainasta löytyy Kelan verkkosivuilta.

Asumistuki
Opintotuen lisäksi opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot. Täältä voit tutustua mm. siihen, kuka voi saada yleistä asumistukea, tulojen vaikutuksesta siihen sekä hakuohjeisiin. Kela maksaa asumistuen yhteisesti koko ruokakunnalle. Yleistä asumistukea voivat saada myös ne alle 17-vuotiaat opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja opintorahaan, mutta joille on myönnetty oikeus opintolainaan.

Ulkomailla opiskelevat sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevat opiskelijat, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa voivat saada opintotukeen kuuluvaa asumislisää.


Opintojen ohella työskentely

Monet opiskelijat rahoittavat opintojaan myös työskentelemällä opiskelun ohella. Se onkin hyvä tapa tienata hieman lisää ja saada samalla tuntumaa ja suhteita työelämään. Se saattaa kuitenkin hidastaa opintoja ja olla pidemmän päälle raskasta. Sopivan työ- ja opiskelutahdin löytäminen on tärkeää: myös ystäville ja levolle on oltava aikaa.

Työskentely opintojen ohella vaikuttaa opintotukeen alentavasti. Kela neuvoo, kuinka paljon saat tienata ilman että tuet vähenevät. Jos tukia on maksettu liikaa, Kela voi periä ne takaisin. Mikäli havaitset tulorajojen ylittyvän, ota yhteyttä Kelaan. Tukien vapaaehtoinen palauttaminen on takaisinperintää edullisempaa ja tällöin tuet säilyvät myöhempää käyttöä varten. Täällä voit arvioida, miten tulosi vaikuttavat opintotukeen.

Opintojen ohella työskentelystä voit lukea lisää täältä: https://nettinappi.fi/tietoalue/tyo-ja-yrittajyys/tyonteko-opiskelujen-ohessa/.

Muut mahdollisuudet
Opintoja voi rahoittaa myös apurahoilla tai stipendeillä. Niitä myöntävät erilaiset järjestöt ja säätiöt ja niitä voi hakea esimerkiksi ulkomailla opiskelua, päättötyötä tai jatko-opintoja varten. Osa apurahoista on kohdennettu tietyille erityisryhmille, kuten ruotsinkielisille tai tietyn alan opiskelijoille. Ohjeita hakemiseen saa suoraan apurahaa myöntävältä taholta.

Suomen ylioppilaskuntien liiton sivuilta voit etsiä erilaisia apurahoja ja stipendejä.

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load