Ilman opiskelupaikkaa

AIHEALUEET

Ilman opiskelupaikkaa

Peruskoulun tai toisen asteen koulutuksen jälkeen voi koittaa tilanne, ettei tulekaan valituksi haettuihin kouluihin. Näin voi käydä etenkin silloin, jos hakeutuu hyvin suositulle alalle tai oppilaitokseen, jonne on paljon hakijoita. Toisaalta voi myös käydä niin, että aloitetussa koulutuksessa huomaa, ettei ala ole yhtään sopiva itselle.

Jos jää ilman opiskelupaikkaa, tarjolla on runsaasti vaihtoehtoja. Peruskoulun arvosanoja voi korottaa kymppiluokalla tai tutustua ammattiopiston opintoihin VALMA-opinnoissa.

Seuraavaan yhteishakuun voi saada lisäpisteitä ja arvokasta kokemusta esimerkiksi työkokeilun avulla. Jos toisen asteen koulutuksen jälkeen jää ilman korkeakoulupaikkaa, voi lähes jokaisessa korkeakoulussa opiskella avoimen korkeakoulun opintoja. Opiskelemalla avoimia korkeakouluopintoja saa kerättyä opintopisteitä ja kerättyä lisää tietoja ja taitoja seuraavaan kouluhakuun. Avoimessa korkeakoulussa suoritettuja kursseja voidaan myös tapauskohtaisesti lukea osaksi suoritettuja opintoja, kun on tullut valituksi oppilaitokseen.
Avoin ammattikorkeakoulu (Opintopolku)
Avoin yliopisto (Opintopolku)

Peruskoulun jälkeen yksi vaihtoehto on hakea kansanopistoihin. Kansanopistoissa on tarjolla laajasti erilaisia kursseja. Kansanopistoissa on mahdollisuus suorittaa myös lukion tai ammatillisen peruskoulutuksen oppimäärä.

Mikäli haluat pohtia opiskelu- tai muita tulevaisuudensuunnitelmia, voit olla yhteydessä etsivään nuorisotyöhön. Etsivän nuorisotyön ohjaajat neuvovat kaikkia ilman opiskelu- tai työpaikkaa olevia ja koulutuksen keskeyttäneitä alle 29-vuotiaita.
Oulun kaupungin etsivä nuorisotyö, Byströmin nuorten palvelut.

Voit lukea lisää eri mahdollisuuksista oululaisista Ilman opiskelupaikkaa-oppaista:
Ilman opiskelupaikkaa – Mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2019-2020
Ilman opiskelupaikkaa – Mahdollisuuksia lukion jälkeen 2019

Oppilaitokset Oulussa:
Oulun seudun ammattiopisto
Ammattiopisto Luovi erityistukea tai kuntoutusta tarvitseville
Oulun Palvelualan Opisto
Suomen Diakoniaopisto
Oulun konservatorio
Oulun lukiot
Maahanmuuttajaopetus

Oulun ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Avoin ammattikorkeakoulu
Oulun yliopisto
Oulun avoin yliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
PSK-Aikuisopisto
Vuolle-opisto
Oulu-opisto harrastuskursseja
Virpiniemen liikuntaopisto
Markkinointi-instituutti

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load