Peruskoulun jälkeen

AIHEALUEET

Peruskoulun jälkeen

Oppivelvollisuus päättyy peruskoulun päättötodistuksen saamiseen. Viimeistään silloin alkavat pohdinnat siitä, mitä tulevaisuudessa haluaisi tehdä. Joillekin on pitkään ollut selvää ala tai ammatti, jota kohti pyrkiä, ja toiset miettivät vielä, mitä he haluaisivat alkaa opiskella. Valinnanmahdollisuuksia eri aloille on runsaasti. Yleisimpiä vaihtoehtoja peruskoulun jälkeen on lähteä jatkamaan opiskeluja joko lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen.
Peruskoulun jälkeen (Nuortennetti, MLL)

Lukio-opinnot kestävät noin kolme vuotta, ja sen aikana suoritetaan vähintään 75 kurssia. Lukiossa opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Omia kurssivalintoja voi painottaa sen mukaan, mitkä oppiaineet itseä kiinnostavat eniten. Opiskelupaikkana voi olla myös erikoislukio, kuten urheilu-, musiikki- tai kuvataidepainotteinen lukio. Erikoislukioita ei ole kaikilla paikkakunnilla, ja suosittuihin lukioihin saattaa olla pääsyvaatimuksena korkea keskiarvo. Lukiosta saadaan lukion päättötodistus ja halutessaan voi valmistua ylioppilaaksi suorittamalla ylioppilaskokeet. Lukion jälkeen voi hakeutua jatkamaan opintojaan esimerkiksi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.
Lukio (Opintopolku.fi)
Minne lukion jälkeen (TAT)

Ammatillinen peruskoulutus on vaihtoehto lukiolle. Ammatillista peruskoulutusta tarjoavat muun muassa ammatilliset oppilaitokset, kansanopistot ja ammatilliset erityisoppilaitokset. Koulutuksesta saa perustutkinnon, joka on 120 opintoviikon laajuinen. Opintoihin sisältyy myös työssäoppimista. Ammatillisesta peruskoulutuksesta valmistuminen vaihtelee oman etenemistahdin, aiempien opintojen sekä mahdollisen työkokemuksen mukaan. Ammatillisen peruskoulutuksen jälkeen on mahdollista siirtyä työelämään tai hakeutua jatkamaan opintojaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Oppilaitokset tekevät myös yhteistyötä keskenään, mikä mahdollistaa sekä ylioppilastutkinnon että ammattikoulutuksen käymisen, eli kaksoistutkinnon suorittamisen. Kolmoistutkinnosta puhutaan silloin, kun opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän, eli saa lukion päättötodistuksen.
Ammatillinen koulutus (Opintopolku.fi)

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load