bodrum escort escort bodrum antalya escort escort antalya

Oppivelvollisuus

AIHEALUEET

Oppivelvollisuus

Suomessa on lakisääteinen oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että jokaisen lapsen on suoritettava peruskoulu tai muilla keinoin hankittava perusopetusta vastaavat tiedot. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta, ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisuus jatkuu aina lukuvuoden loppuun asti sinä lukuvuonna, jona nuori täyttää 17 vuotta. Oppivelvollisuus ei siis pääty 17-vuotispäivänä.

Mahdollisuus opiskella ja käydä peruskoulu on etuoikeus, jota läheskään kaikilla maailman lapsilla ei ole. Vaikka koulu tuntuu välillä ärsyttävältä ja turhalta, koulunkäymisellä ja oppimisella mahdollistetaan monet tärkeät taidot ja opit, joita tarvitaan tulevaisuudessa. Lapsen koulunkäynnistä ovat vastuussa huoltajat. Huoltajien tehtävänä on varmistaa, että lapsen oppivelvollisuus tulee suoritetuksi.

Koulunkäynti ei ole aina mukavaa ja mieluista. Jotkin oppiaineet voivat tuntua itsestä turhilta tai vaikeilta, ja niiden opiskelu voi ärsyttää. Peruskoulun tehtävä on kuitenkin tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle tasavertaiset tiedot, taidot ja mahdollisuudet syventää oppimistaan jatkokoulutuksissa. Aina ei voi myöskään tietää, mitä tietoja tulee tarvitsemaan myöhemmin tulevaisuudessa. Koulussa ärsyttävältä tuntuneet oppiaineet ja opiskelut saattavat tulla tarpeeseen myöhemmin esimerkiksi kesätöissä. Peruskoulussa ahkerasti opiskelemalla voi myös vahvistaa omia mahdollisuuksiaan jatko-opiskeluihin hakeutumisessa.
Koulu (Nuortennetti, MLL)

Opiskelun ja oppimisen lisäksi koulu on tärkeä paikka, jossa vietetään aikaa omien ikätovereiden seurassa sekä luodaan ja ylläpidetään ystävyyssuhteita. Koulussa on monta luotettavaa aikuista – kuten koulukuraattorit, opettajat ja kouluterveydenhoitajat – joiden puoleen voi kääntyä itseä mietityttävissä asioissa.

Lue lisää koulutuksesta ja opiskelusta:

Ajankohtaista koulutuksesta ja opiskelusta Oulussa (Oulun kaupunki)
Koulutukset ja uravalinnat (TAT)
Nuorisotakuu
Opiskelujen suunnittelu ja opintoihin haku (Opintopolku)

 

Päivitetty 21.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load