Toisen asteen jälkeen

AIHEALUEET

Lukion tai ammatillisen koulutuksen jälkeen voi hakea korkeakouluun

Lukion jälkeen on haettava korkeakouluun tai ammatilliseen koulutukseen, jotta on oikeutettu työttömyysetuuteen, jos ei opiskelupaikkaa saisi.

Tutustu Mahdollisuuksia lukion jälkeen -oppaaseen (issuu.com)

Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon saamisen jälkeen ei ole pakko hakea opiskelemaan, koska on jo ammattikoulutettu. Ammatillisella tutkinnolla voi kuitenkin myös hakea opiskelemaan korkeakouluun.

Ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulututkinnon (AMK) laajuus on joko 210, 240 tai 270 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää 3,5−4,5 vuotta. Tutkintoihin sisältyy perusopintoja, ammattiopintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö.

Lue lisää: Mitä AMK:ssa voi opiskella? (opintopolku.fi)

Ammattikorkeakouluihin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa tai korkeakoulujen omissa erillishauissa. Vieraskielisiin ja aikuisille tarkoitettuihin koulutusohjelmiin on erilliset yhteishaut eri aikaan kuin nuorten koulutukseen.

Tutustu ammattikorkeakoulujen yhteishakuun (opintopolku.fi)

Useimpiin koulutusohjelmiin järjestetään valintakoe, johon ei yleensä lähetetä erikseen kutsua. Joihinkin ammattikorkeakouluihin täytyy tehdä ennakkotehtäviä. Koulukohtaiset tiedot soveltuvuuskokeista ja muista oppilaitoksen käytännöistä löytyy koulujen omilta verkkosivuilta.

Lue lisää: Miten opiskelijat valitaan ammattikorkeakouluun? (opintopolku.fi)

Yliopisto

Yliopistoissa oppiaineet ja koulutusohjelmat kuuluvat laitoksiin, jotka muodostavat tietyn tieteenalan tiedekunnan tai  yksikön. Tutkintoon voi halutessaan yhdistää joustavasti eri alojen opintoja.

Yliopisto-opiskelulle on tyypillistä vapaus suunnitella opintoja itsenäisesti. Yleensä opintoihin sisältyy pääaine- ja sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, harjoittelua ja opinnäytetyö.

Maanpuolustuskorkeakoulu, Teatterikorkeakoulu, Sibelius-akatemia ja Kuvataideakatemia sekä Aalto-yliopistoon kuuluvat Teknillinen korkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Helsingin kauppakorkeakoulu rinnastetaan yliopistoihin, vaikka niiden nimessä ei esiinny sanaa yliopisto. Niissä suoritettavat tutkinnot ovat akateemisia loppututkintoja. Sama koskee ruotsinkielisiä Åbo Akademita ja Svenska handelshögskolania.

Tutustu tarkemmin yliopistojen koulutustarjontaan (opintopolku.fi)

Useimpien yliopistojen hakuaika on keväisin korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutus alkaa syksyllä. Mahdolliset valintakokeet järjestetään pääosin touko–kesäkuussa, mutta tässä on erilaisia käytäntöjä eri yliopistoissa.

Lue lisää yliopistojen yhteishausta (opintopolku.fi)

Joihinkin yliopistoihin tulee tehdä myös ennakkotehtäviä ennen valintakokeita. Yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin on hakuaika tammikuussa. Lisätietoja eri oppilaitosten valintakäytännöistä löydät koulujen omilta verkkosivuilta.

Tutustu tarkemmin: Miten opiskelijat valitaan yliopistoon? (opintopolku.fi)

Yliopistojen maisteriohjelmiin voi hakea myös ammattikorkeakoulututkinnolla

Yliopistoissa on tarjolla myös eri alojen maisteriohjelmia, joihin voi hakea vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittanut. Maisteritutkinnon suorittaminen kestää ohjelmassa noin kaksi vuotta.

Lue lisää yliopistojen maisteriohjelmista (opintopolku.fi)

Yhteishaun korkeakoulupaikkoja voi ottaa vastaan vain yhden kerrallaan

Hakija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Lukukausi tarkoittaa syys- tai kevätlukukautta, ei kokonaista lukuvuotta.

Yhteishaussa opiskelupaikan saamisesta ilmoitetaan sähköpostilla. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä, sillä muuten paikan menettää.

Lue lisää siitä, miten korkeakoulupaikka vastaanotetaan yhteishaussa (opintopolku.fi)

Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishaussa mukana olevia ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutuksia. Se ei koske yliopistojen erillishaussa olevia koulutuksia eikä ammattikorkeakoulujen vieraskielistä aikuiskoulutusta tai vieraskielisiä ylempiä ammattikorkeakouluopintoja.

Lue miten korkeakoulupaikka vastaanotetaan erillishaussa (opintopolku.fi)

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load