Peruskoulun jälkeen

AIHEALUEET

Mitä peruskoulun jälkeen?

Kun peruskoulu loppuu, usein lähdetään opiskelemaan lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Muita vaihtoehtoja ovat kymppiluokka, oppisopimus, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus ja lukioon valmistava koulutus.

Nuorisotakuu takaa jokaiselle peruskoulun päättäneelle koulutuspaikan. Nuorisotakuu tarjoaa myös jokaiselle alle 25-vuotiaalle sekä alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta.

Lue lisää nuorisotakuusta (te-palvelut.fi)

Ammatillinen koulutus

Ammatillisia perustutkintoja on tarjolla eri koulutusaloilla. Ammatillista peruskoulutusta voi suorittaa oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena. Ammatilliseen perustutkintoon hakeutumiseen ei vaadita alan aiempaa osaamista. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä. Vastaava osaaminen on vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan työkokemuksen alalta (vähintään viisi vuotta).

Tutustu tarkemmin ammatillisen koulutuksen valintaperusteisiin (opintopolku.fi)

Lue lisää OSAO:n ammatillisista perustutkinnoista (osao.fi)

Lue lisää OSAO:n ammattitutkinnoista (osao.fi)

Lue lisää OSAO:n erikoisammattitutkinnoista (osao.fi)

Lukiokoulutus antaa pohjan korkeakouluopintoihin

Lukiokoulutuksen suorittanut ei ole opiskellut itselleen ammattia, minkä takia opintoja pitää jatkaa korkeakoulussa tai opiskella itselleen ammatti ammattillisesssa oppilaitoksessa.

Lukiossa voi itse vaikuttaa opintojen sisältöön valitsemalla enemmän esimerkiksi luonnontieteiden kursseja, historiaa tai kieliopintoja. Lukion lopussa tehdään yleensä ylioppilastutkinto, johon valitut aineet vaikuttavat korkeakouluopiskelijoiden valinnassa. Hyvillä ylioppilastutkinnon arvosanoilla voi saada suoraan opiskelupaikan korkeakoulusta.

Tutustu Oulun aikuislukion valmentavaan koulutukseen (ouka.fi)

Lue lisää lukioon valmistavasta koulutuksesta vieraskielisille (opintopolku.fi)

Tutustu lukiokoulutuksen valintaperusteisiin (opintopolu.fi)

Lue lisää Oulun lukioista (ouka.fi)

Lisää tietoa lukiokoulutuksesta (opintopolku.fi)

Tutustu lukioiden yhteishakuun (opintopolku.fi)

Jos opiskelupaikka ei ole vielä selvillä, voi hakea kymppiluokalle ja erilaisiin koulutuksiin

Kymppiluokalle voi hakea, jos tulevaisuuden opiskeluvalinnat eivät ole vielä selvillä tai haluaa korottaa päättötodistuksen numeroita.

Lue lisää kymppiluokalla opiskelusta (opintopolku.fi)

Peruskoulun jälkeen on myös mahdollista osallistua ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen, jossa tutustutaan monipuolisesti eri aloihin ja niiden vaatimuksiin.

Tutustu Oulun seudun ammattiopiston ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (osao.fi)

Tutustu Luovin ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (luovi.fi)

Yleistietoa ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta löydät opintopolusta (opintopolku.fi)

Lisää tietoa Oulun aikuislukion valmentavasta koulutuksesta (Ouka.fi)

Mitä jos jää ilman opiskelupaikkaa?

Peruskoulun arvosanoja voi korottaa kymppiluokalla tai tutustua ammattiopiston opintoihin ammatilliseen koulutukseen valmentavissa opinnoissa. Seuraavaan yhteishakuun voi saada lisäpisteitä ja arvokasta kokemusta esimerkiksi työkokeilun avulla.

Tutustu mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen 2020-2021 -oppaaseen (ouka.fi)

 

Etsivä nuorisotyö auttaa pohtimaan tulevaisuuden suunnitelmia

Mikäli haluat pohtia opiskelu- tai muita tulevaisuuden suunnitelmia, voit olla yhteydessä etsivään nuorisotyöhön. Etsivän nuorisotyön ohjaajat neuvovat kaikkia ilman opiskelu- tai työpaikkaa olevia ja koulutuksen keskeyttäneitä alle 29-vuotiaita.

Oulun kaupungin etsivä nuorisotyö (ouka.fi)

 

Kansanopistoissa voit opiskella lyhyitä kursseja tai suorittaa ammatillisia opintoja

Kansanopistoissa on tarjolla laajasti erilaisia hyödyllisiä kursseja. Kansanopistoissa on mahdollisuus suorittaa myös lukion tai ammatillisen peruskoulutuksen oppimäärä.

Oulua lähimpänä sijaitsevat kansanopistot:

Vuolle-opisto

Limingan Taidekoulu

Haapaveden opisto

Raudaskylän Kristillinen Opisto

Peräpohjolan Opisto

Pohjantähti-opisto

Oppilaitokset Oulussa

Oulun seudun ammattiopisto

Ammattiopisto Luovi erityistukea tai kuntoutusta tarvitseville

Oulun Palvelualan Opisto

Suomen Diakoniaopisto

Oulun konservatorio

Oulun lukiot

Maahanmuuttajaopetus

Diakonia-ammattikorkeakoulu

PSK-Aikuisopisto

Vuolle-opisto

Oulu-opisto tarjoaa harrastuskursseja

Virpiniemen liikuntaopisto

Rastor -instituutti

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load