Opiskelijan talous

AIHEALUEET

Miten opintoja voi rahoittaa?

Suomessa opiskelu on yleensä maksutonta. Maksuttomalla koulutuksella tarjotaan kaikille samat mahdollisuudet päästä opiskelemaan. Tällä tavalla heikko rahatilanne ei estä opiskelua. Lisäksi yhteiskunta tukee opiskelua rahallisesti esimerkiksi opintotuella ja opintolainalla. Opiskelija voi rahoittaa opintojaan niin tukien avulla kuin tekemällä töitä opintojen ohella.

Opiskelijan tärkein tulonlähde on opintotuki

Opintotuki koostuu opintorahasta ja valtion takaamasta opintolainasta. Sitä voi saada 17 ikävuodesta eteenpäin ammatilliseen ja lukiokoulutukseen sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin, jotka ovat päätoimisia ja kestävät vähintään kaksi kuukautta.

Opintotuen määrä ja myöntämisehdot ovat erilaisia korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa. Opintorahaa ei tarvitse maksaa takaisin, mutta opintolaina pitää.

Lisää tietoa opintotuesta ja opintolainasta (kela.fi)

Valtio takaa opintolainan

Valtiontakauksen voivat saada Kelan opintorahaan tai Koulutusrahaston aikuiskoulutustukeen oikeutetut henkilöt, ja sen suuruus riippuu iästä ja oppilaitoksesta. Takausta opintolainalle haetaan Kelasta.

Myönteisen takauspäätöksen saatuaan, voi opintolainaa hakea valitsemastaan pankista. Opintolainan korosta ja takaisinmaksun aikataulusta sovitaan pankin kanssa.

Lue lisää opintolainasta (kela.fi)

Opintotuen lisäksi opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tulot. Kela maksaa asumistuen yhteisesti koko ruokakunnalle. Yleistä asumistukea voivat saada myös ne alle 17-vuotiaat opiskelijat, jotka eivät ole oikeutettuja opintorahaan, mutta joille on myönnetty oikeus opintolainaan.

Lue lisää yleisestä asumistuesta (kela.fi)

Ulkomailla opiskelevat sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevat opiskelijat, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa voivat saada opintotukeen kuuluvaa asumislisää.

Lue lisää asumislisästä (kela.fi)

Monet opiskelijat rahoittavat opintojaan myös työskentelemällä opiskelun ohessa

Työn tekeminen hyvä tapa tienata hieman lisää ja saada samalla tuntumaa ja suhteita työelämään. Se saattaa kuitenkin hidastaa opintoja ja olla pidemmän päälle raskasta. Sopivan työ- ja opiskelutahdin löytäminen on tärkeää. Pitää muistaa, että ystäville ja levolle on oltava myös aikaa.

Työskentely opintojen ohella voi vaikuttaa opintotuen määrään. Tukia voidaan periä ne takaisin, jos niitä on maksettu liikaa.

Mikäli havaitset tulorajojen ylittyvän, ota yhteyttä Kelaan. Tukien vapaaehtoinen palauttaminen on takaisinperintää edullisempaa ja tällöin tuet säilyvät myöhempää käyttöä varten.

Arvioi miten tulot vaikuttavat opintotukeen (kela.fi)

Opintoja voi rahoittaa myös apurahoilla tai stipendeillä

Apurahoja ja stipendejä myöntävät erilaiset järjestöt ja säätiöt ja niitä voi hakea esimerkiksi ulkomailla opiskelua, päättötyötä tai jatko-opintoja varten. Osa apurahoista on kohdennettu tietyille erityisryhmille, kuten ruotsinkielisille tai tietyn alan opiskelijoille. Ohjeita hakemiseen saa suoraan apurahaa myöntävältä taholta.

Suomen ylioppilaskuntien liiton -sivulta löydät erilaisia apurahoja ja stipendejä opiskeluun (syl.fi)

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load