Koulutus ja opiskelu

AIHEALUEET

Peruskoulu ja sen jälkeiset opinnot

Oppimisen ja opiskelun lisäksi koulu on tärkeä paikka, jossa vietetään aikaa omien ikätovereiden seurassa sekä luodaan, että ylläpidetään ystävyyssuhteita. Koulussa on myös monta luotettavaa aikuista, joiden puoleen voi kääntyä itseä mietityttävissä asioissa. Näitä luotettavia aikuisia ovat esimerkiksi koulukuraattorit, opettajat ja kouluterveydenhoitajat.

Mahdollisuus opiskella ja käydä peruskoulu on etuoikeus, jota läheskään kaikilla lapsilla maailmassa ei ole. Vaikka koulu tuntuu välillä ärsyttävältä ja turhalta, koulunkäymisellä ja oppimisella mahdollistetaan monet tärkeät taidot ja opit, joita tarvitaan tulevaisuudessa.

Ajankohtaisia asioita koulutukseen ja opiskeluun liittyen Oulussa (ouka.fi)

Kuusi nuorta seisoo rivissä. Neljällä heistä on päällään haalarit, joita korkeakouluopiskelijat pitävät usein päällään opiskelijatapahtumissa.

Kuvitus: Jenni Alasimi 

Jokaisen on suoritettava peruskoulu tai hankittava sitä vastaavat tiedot

Oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että jokaisen lapsen on suoritettava peruskoulu tai muilla keinoin hankittava perusopetusta vastaavat tiedot. Yleensä oppivelvollisuus alkaa samana vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Velvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Huoltajien tehtävänä on varmistaa, että lapsen oppivelvollisuus tulee suoritetuksi.

Peruskoulun jälkeen

Kun peruskoulu loppuu, usein lähdetään opiskelemaan lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Muita vaihtoehtoja ovat kymppiluokka, oppisopimus, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus ja lukioon valmistava koulutus. Yksi vaihtoehto on myös tehdä töitä.

Kunkoululoppuu -sivustolta löydät vinkkejä ja vaihtoehtoja siihen, mitä voit tehdä peruskoulun jälkeen (kunkoululoppuu.fi)

Lue lisää peruskoulun jälkeisistä koulutusmahdollisuuksista

Oppisopimuksella saa palkkaa ja ammattitutkinnon

Oppisopimuskoulutuksen aloittamiseen tarvitaan sopiva työpaikka ja koulutuksen toteuttamisesta kiinnostunut työnantaja. Kun nämä ovat löytyneet, koulutustarkastajan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma tutkinnon suorittamiseksi.

Oppisopimuksen suorittava saa työstä työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuskoulutuksessa tehdään työtä työpaikalla ja suoritetaan teoriaopintoja oppilaitoksessa, jonka jälkeen saadaan samanlainen ammattitutkinto kuin kokonaan oppilaitoksessa järjestettävässä koulutuksessa. 15 vuotta täyttänyt voi solmia oppisopimuksen ja opiskelija on itse vastuussa sekä opinnoista ja tutkinnon tavoitteiden toteutumisesta.

Teoriaopintojen määrä vaihtelee muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen vuodessa. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää oppisopimuksella  1–3 vuotta.

Ohjausta ja neuvontaa oppisopimuskoulutukseen liittyvissä asioissa löydät täältä (ouka.fi)

Tästä pääset tutustumaan Oulun seudun ammattiopiston koulutustarjontaan oppisopimuksella (osao.fi)

Täältä löydät ammattiopisto Luovin mahdollisuudet oppisopimukselle (luovi.fi)

PSK-Aikuisopiston sivustolta voit tutustua tarkemmin oppisopimuskoulutukseen (psk.fi)

Toisen asteen jälkeen

Lukion jälkeen on haettava korkeakouluun tai ammatilliseen koulutukseen, jotta on oikeutettu työttömyysetuuteen, jos opiskelupaikkaa ei saa. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon saamisen jälkeen ei tarvitse hakea opiskelemaan, koska on jo ammattikoulutettu.

Lue lisää korkeakouluista ja valintakokeista

Aikuisena voi myös opiskella

Jos aikaisempaa ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa ei ole, voi hakea nuorten ammatilliseen koulutukseen. Jos on suorittanut ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, ei välttämättä voi hakea yhteishaussa. Tuolloin koulutukseen on mahdollista hakea jatkuvan haun kautta.

Tietoa aikuiskoulutuksesta löydät Opintopolku.fi -palvelusta (opintopolku.fi)

Pohjois-Suomen Koulutuskeskus tarjoaa myös erilaisia aikuiskoulutuksen mahdollisuuksia (psk.fi)

Yhä useampi nuori jatkaa opintojaan jossain muodossa vielä aikuisiällä. Ehkä aiempi ala ei enää tunnukaan omalta, töitä ei tunnu löytyvän tai halutaan uusia haasteita. Opiskelumahdollisuuksia on runsaasti myös aikuisiällä. Opiskelun yhdistäminen perhe-elämään tai töihin voi tuntua haastavalta, mutta erilaisia vaihtoehtoja löytyy niin, että opiskelu on mahdollista useimmille elämäntilanteesta riippumatta.

Aikuisten mahdollisuuksia opiskella pyritään koko ajan parantamaan edistämällä itseopiskelua, etäopiskelua ja verkko-opiskelua. Nykyään monet aikaisemmat opinnot voidaan myös hyväksilukea osaksi uusia opintoja. Osaaminen, jota on hankittu niin opiskelemalla, työssä tai vapaa-ajalla, voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa, mikä nopeuttaa valmistumista ja lyhentää opiskeluaikaa.

Toimeentulo aikuisopiskelijana

Aikuiskoulutus toteutetaan usein joustavammin opiskelijoiden ehdoilla, mikä mahdollistaa opintojen suorittamisen jopa kokopäivätyön ohella. Joihinkin koulutuksiin on mahdollista hakea myös opintotukea, aikuiskoulutustukea tai muita etuuksia, kuten työmarkkinatukea.

Aikuiskoulutus -sivustolla voit tutustua erilaisiin aikuiskoulutuksen mahdollisuuksiin sekä opintojen rahoittamiseen (aikuis-koulutus.fi).

Lue lisää aikuiskoulutustuesta ja tuen määrästä (tyollisyysrahasto.fi).

Jos opinnot ovat päätoimisia, ammatilliseen perustutkintoon johtavia tai ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta, saatat saada niihin myös Kelan opintotukea. Ammattitutkinnon suorittamiseen on mahdollista hakea myös Koulutusrahaston myöntämää ammattitutkintostipendiä.

Työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta sekä kulukorvausta. Myös omaehtoinen opiskelu on mahdollista menettämättä työttömyysetuutta, jos opiskelu on päätoimista ja tutkintoon johtavaa.

 

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load