Työnteko ulkomailla

AIHEALUEET

Työnteko ulkomailla

Kansainväliset työkokemukset tarjoavat arvokasta kokemusta ja hyötyä ammattitaidon kehittämiseen. Kielitaito paranee, suhdeverkosto laajenee ja toimiminen toisessa kulttuurissa opettaa itsenäisyyttä. Suomen kansalainen voi työskennellä toisessa Euroopan talousalueen (ETA) maassa samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin oman maan kansalaiset. ETA-maiden ulkopuolelle tarvitaan yleensä työlupa.

EURES on eurooppalainen työnvälitysverkosto, johon myös Suomen työ- ja elinkeinohallinto kuuluu.  Työ- ja elinkeinotoimistot eivät välitä alueen ulkopuolisia työpaikkoja, mutta ne voivat tiedottaa näidenkin maiden harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksista. ETA-maiden ulkopuolelle lähtijöiden tulee itse selvittää vaadittavat työlupavaatimukset ja -menettelyt. Lisätietoja antavat eri maiden edustustot.

Yksi mahdollisuus erityisesti nuorelle on au pairiksi lähteminen. Yleensä au pair asuu perheessä, hoitaa lapsia ja tekee kotitöitä. Hän on oikeutettu taskurahaan ja aterioihin sekä majoitukseen. Au pair -paikkoja ei julkaista työvoima- ja elinkeinohallinnon sivuilla. Niitä välittävät useat organisaatiot, kuten järjestöt ja yksityiset työnvälitysyritykset.

Ulkomaille voi lähteä myös vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoiseksi voi lähteä erilaisten järjestöjen kautta. Tarjolla on muutaman viikon työleirejä ja useamman kuukauden kestäviä vapaaehtoistyön jaksoja. Vapaaehtoisen alaikäraja on yleensä 18 vuotta, tosin 16–17 -vuotiaat voivat hakea joihinkin paikkoihin.

Ulkomaille lähtiessä kannattaa ottaa huomioon oma kielitaito ja oman alan työllisyystilanne kohdemaassa. Sopeutuminen toisenlaiseen kulttuuriin ja uuteen maahan ei välttämättä ole helppoa. Se on kuitenkin tärkeää, jotta kohdemaassa viihtyy ja työkokemuksesta saa mahdollisimman paljon hyötyä. Kohdemaan verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmistä tulee hankkia tietoa ennen töihin lähtöä itsenäisesti. Huolellisella suunnittelulla ja tarpeeksi tietoa hankkimalla lähtö ulkomaille helpottuu.

Lue lisää työskentelystä ulkomailla:

Maastamuuttajan muistilista (TE-palvelut)
Kysymyksiä ja vastauksia ulkomaille lähdöstä (TE-palvelut)
Ulkoasiainministeriö

 

Päivitetty 19.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load