Opiskelu ulkomailla

AIHEALUEET

Opiskelu ulkomailla

 

Opiskelu ulkomailla parantaa kielitaitoa ja opettaa toimimaan itsenäisesti vieraassa kulttuurissa. Ulkomailla opiskelun kokemukset voivat olla myös suuri vahvuus tulevaisuudessa työelämässä. Ulkomaille voi lähteä lyhyeksi ajaksi jo alaikäisenä – eikä koskaan ole liian myöhäistä.

Mikäli ulkomailla lomailuun haluaa yhdistää lyhytkestoista opiskelua sekä vieraan kielen harjoittelua, voi oikea vaihtoehto olla kielimatka. Kielimatkat kestävät yleensä pari viikkoa ja niille voi osallistua myös alaikäisenä. Matkoja järjestää moni taho ja kohdemaita on valittavana useita.

Kielimatkoja pidempi ulkomaankokemus kertyy vaihto-oppilaana. Vaihtovuoden aikana ehtii paneutua paikallisiin tapoihin ja kulttuuriin perusteellisesti ja kielitaito vahvistuu huomaamatta osana arkea. Lue lisää.

Peruskoululaiset voivat lähteä lyhyille ulkomaanjaksoille esimerkiksi oman koulun ystävyyskoulutoiminnan tai kansainvälisten hankkeiden kautta.

Lukiolaiset ja ammattikoululaiset voivat viettää kokonaisen vaihto-oppilasvuoden ulkomailla. Myös osa ammatillisista oppilaitoksista on mukana kansainvälisissä hankkeissa, joiden kautta opiskelijat voivat lähteä opiskelemaan ulkomaille. Usein opiskeluun liittyy myös työssäoppimista.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat voivat lähteä ulkomaille opiskelemaan joko opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai omatoimisesti. Vaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä ulkomaille opiskeluaikana.

Monilla oppilaitoksilla on omat vaihto-ohjelmansa, ja useiden korkeakoulujen koulutusohjelmat kannustavatkin opintoihin ulkomailla. Useat oppilaitokset tarjoavat myös mahdollisuuden suorittaa työharjoittelun ulkomailla. Lisätietoja vaihto-opiskelusta ja työharjoittelusta ulkomailla saa omasta oppilaitoksesta.

Myös kokonaisen tutkinnon voi suorittaa ulkomailla. Tämä vaatii aktiivisuutta ja perehtymistä asiaan jopa vuosia ennen suunniteltua lähtöä. Sopivan oppilaitoksen ja opiskelupaikan, asunnon ja rahoituksen tulee olla järjestyksessä hyvissä ajoin. Ennen lähtöä kannattaa myös selvittää, onko tutkintosi vastaavuus sama Suomessa. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa

Opiskelu ulkomailla saattaa yllättää kustannuksillaan. Lukukausimaksut vaihtelevat maittain, ja esimerkiksi ilmainen kirjaston käyttö ei ole joka maassa itsestään selvää. Joissakin kouluissa ulkomailla maksuja voidaan periä myös tenttiin osallistumisesta. Kaikki nämä kannattaa selvittää ennen matkalle lähtöä ja tutustua kohdemaan koulutuskäytäntöihin huolella. Ulkomailla suoritettaviin opintoihin on myös mahdollista saada opintotukea.

Jotkut maat vaativat ulkomaisilta opiskelijoilta oleskeluluvan. Sen saa paikallisilta viranomaisilta. Kannattaa myös selvittää, tarvitseeko kohdemaahan hankkia viisumia. Se hankitaan ennen lähtöä kohdemaan Suomen lähetystöltä tai konsulaatista.

 

Lue lisää:

Opiskelu ulkomailla (Maailmalle.net)
Opiskelu ulkomailla (Kilroy)

 

Päivitetty 19.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load