Muutto ulkomaille

AIHEALUEET

Muutto Euroopan Unionissa vai EU:n ulkopuolelle?

Euroopan Unionissa voi asua, opiskella ja tehdä töitä aika vapaasti

Euroopan Unionin jäsenmaihin voi muuttaa asumaan, opiskelemaan ja tekemään töitä. Toisessa EU-maassa työskentelevä suomalainen saa samoja oikeuksia kuin paikallinen väestö. Etuudet tuovat mukanaan myös vastuuta, eli ulkomaille muuttaneen tulee noudattaa maan lainsäädäntöä.

Lue lisää oleskeluoikeudesta EU-maissa (europa.eu)

Maiden väliset sopimukset säätelevät ulkomaille muuttamista EU:n ulkopuolella

Pohjoismaiden kansalaiset saavat liikkua vapaasti ilman passia ja mennä toiseen Pohjoismaahan töihin. Pohjoismaiden ja EU:n ulkopuolisiin maihin tarvitaan yleensä viranomaisluvat opiskeluun, oleskeluun ja työntekoon.

Lue lisää: Ulkomaiden edustustoista voi hakea oleskelulupaa (um.fi)

Ulkomailla asuva suomalainen maksaa veroa vain yhteen maahan. Verotus ja sosiaaliturva ovat sidoksissa työpaikkaan, työsuhteeseen ja oleskeluun.

Sosiaaliturvaan vaikuttaa se, että muuttaako ulkomaille tilapäisesti vai pysyvästi ja mihin maahan muuttaa.

Muuttoilmoitus pitää tehdä, jos asuu ulkomailla yli kolme kuukautta

Kun suomalainen muuttaa ulkomaille yli kolmeksi kuukaudeksi, hänen on tehtävä muuttoilmoitus maistraattiin Suomessa tai paikalliseen Suomen edustustoon. Ilmoitus tehdään myös palatessa kotimaahan sekä muutettaessa ulkomailla osoitteesta toiseen.

Tee muuttoilmoitus maistraattiin (posti.fi)

Myös Kela tarvitsee tiedon muutosta ulkomaille,paluusta Suomeen ja muista elämäntilanteiden muutoksista.

Kelan ohjeita ulkomaille muuttajalle (kela.fi)

Ulkomaille muutto on iso muutos elämässä

Uusi koti uudessa maassa ja uudet ihmiset ympärillä vaativat totuttelua Mitä enemmän paikallinen kulttuuri poikkeaa Suomessa totutusta, sen haastavampaa uusien tapojen omaksuminen yleensä on. Kohdemaasta kannattaa etsiä tietoa hyvissä ajoin ennen muuttoa ja varautua mahdollisiin haasteisiin etukäteen.

Ulkomailla asuvien suomalaisten yhteisöistä voi kysyä neuvoja muuttoon ja uudessa maassa oleskeluun. Myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko tekee yhteistyötä paikallisten kirkkojen kanssa sekä omissa ulkosuomalaisseurakunnissaan.

Lisätietoja ulkomaille muuttamisesta (suomi.fi)

Info Pohjola -neuvontapalvelu helpottaa liikkuvuutta Pohjoismaissa (norden.org)

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load