Muutto ulkomaille

AIHEALUEET

Muutto ulkomaille

Maiden väliset sopimukset sääntelevät muuttamista ulkomaille. Pohjoismaiden kansalaiset saavat liikkua vapaasti ilman passia ja mennä toiseen Pohjoismaahan töihin. Myös muihin Euroopan Unionin jäsenmaihin voi vapaasti muuttaa asumaan, opiskelemaan ja tekemään töitä. Toisessa EU-maassa työskentelevä suomalainen saa samoja oikeuksia kuin paikallinen väestö. Etuudet tuovat mukanaan myös vastuuta, eli ulkomaille muuttaneen tulee noudattaa maan lainsäädäntöä.

Mikäli muuttaa Pohjoismaiden ja EU:n ulkopuolisiin maihin, tarvitaan yleensä viranomaisluvat opiskeluun, oleskeluun ja työntekoon.

Ulkomailla asuva suomalainen maksaa veroa vain yhteen maahan. Verotus ja sosiaaliturva ovat sidoksissa työpaikkaan, työsuhteeseen ja oleskeluun. Sosiaaliturvaan vaikuttaa se, onko kyse lyhytaikaisesta – yleensä alle vuoden mittaisesta – vai vakinaisesta muutosta ulkomaille, sekä se, mihin maahan muutetaan.

Kun suomalainen muuttaa ulkomaille yli kolmeksi kuukaudeksi, hänen on tehtävä muuttoilmoitus maistraattiin Suomessa tai paikalliseen Suomen edustustoon. Ilmoitus tehdään myös palatessa kotimaahan sekä muutettaessa ulkomailla osoitteesta toiseen.

Myös Kela tarvitsee tiedon muutosta ulkomaille, paluusta Suomeen, ulkomailla tehtävän työn, opintojen tai tutkimuksen alkamisesta ja päättymisestä sekä pääsystä oleskelumaan sosiaaliturvan piiriin.
Kelan ohjeita ulkomaille muuttajalle.

Ulkomaille muutto on iso muutos elämässä. Uusi koti uudessa maassa uusine ihmisineen ympärillä vaatii aluksi totuttelemista. Mitä enemmän paikallinen kulttuuri poikkeaa Suomessa totutusta, sen haastavampaa uusien tapojen omaksuminen yleensä on. Kohdemaasta kannattaa etsiä tietoa hyvissä ajoin ennen muuttoa ja varautua mahdollisiin haasteisiin etukäteen.

Ulkomailla asuvien suomalaisten yhteisöistä voi kysyä neuvoja muuttoon ja uudessa maassa oleskeluun. Myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko tekee yhteistyötä paikallisten kirkkojen kanssa sekä omissa ulkosuomalaisseurakunnissaan.

Lisätietoja ulkomaille muuttamisesta (Suomi.fi)
Haloo Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu, jonka tavoitteena on helpottaa liikkuvuutta Pohjoismaissa.

 

Päivitetty 19.12.2018

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load