Seurustelun portaat

AIHEALUEET

Jokainen pari ja seurustelusuhde etenevät omaan tahtiinsa

Seurustelun etenemistä on esimerkiksi seksin aloittaminen, vanhemmille ja suvulle esittäytyminen, yhteen muutto, yhteisen omaisuuden hankkiminen ja kihlautuminen. Ei ole olemassa sääntöjä siitä, miten tai missä tahdissa seurustelun pitäisi edetä.

Seurustelu ja tunteet kehittyvät ja vahvistuvat ajan kanssa

Haluun sitoutua tai edetä suhteessa vaikuttavat myös edelliset kokemukset ihmissuhteissa. Vaikeat tai raskaat kokemukset edellisissä ihmissuhteissa saattavat vaikuttaa hyvinkin pitkään. Käsittelemättömät hankalat asiat saattavat varjostaa uutta suhdetta. Asioista, peloista ja omista tunteista on hyvä puhua yhdessä toisen kanssa ennen seurustelusuhteessa etenemistä.

Toista ei saa pakottaa etenemään seurustelussa tai tekemään valintoja, joihin ei ole valmis. Seurustelussa ei pidä kiirehtiä sen vuoksi, että kaveritkin niin tekevät tai kokee ulkopuolelta tulevaa painostusta.

Seurusteleva pari määrittelee itse oman seurustelunsa

Toisen kanssa voidaan sopia ja muodostaa yhteiset käytännöt sille, miten usein ollaan yhdessä, mitä asioita toisen kanssa jaetaan ja millaista yhteinen ajanvietto on. Yhteisten pelisääntöjen tulee pohjautua molempien vapaaehtoisuuteen ja halukkuuteen tehdä yhteisiä päätöksiä.

Toista ei voi käskeä tai pakottaa sitoutumaan tai jakamaan elämäänsä enemmän tai nopeammin. On myös tärkeää pohtia rehellisesti omaa valmiuttaan seurustelussa. Ei pidä tehdä mitään sellaista, mihin ei itse koe olevansa valmis.

Seurustelussa eteneminen on ajankohtaista silloin, kun molemmat sitä haluavat

Asioista on hyvä pystyä keskustelemaan. Seuraavan askeleen ottaminen seurustelusuhteessa tulee aina pohjautua yhteiseen haluun, luottamukseen ja avoimeen keskusteluun. Painostaminen, pakottaminen tai kerjääminen erolla uhkaillen ei ole oikea tapa edistää tai kehittää suhdetta.

Seurustelun paikoillaan pysyminen ei ole jämähtämistä tai suhteen laimentumista. Seurustelua ei tarvitse kiirehtiä ja askelia hyppiä vain etenemisen vuoksi. Seurustelu ja yhdessä oleminen voivat olla aivan yhtä ihanaa, vakavaa ja sopivaa vaikka portaikon yhdelle askelmalle pysähdyttäisiin pitkäksikin ajaksi. Jotkut seurusteluparit eivät edes yhteisestä päätöksestä halua edetä, vaan ovat tyytyväisiä nykytilanteeseen.

Joskus voi herätä ajatus, että seurustelun vieminen seuraavalle tasolle poistaa ongelmia

”Ehkä riitelemme vähemmän, jos muutamme nyt yhteen?” Seurustelusuhteessa seuraavalle portaalle astuminen ei ole kuitenkaan ratkaisu ongelmiin tai pakokeino. Suhde on valmis etenemään seuraavalle askelmalle, kun asiat ovat kunnossa ja seurustelusuhde voi hyvin. Vakaalle ja vahvalle pohjalle on hyvä alkaa rakentaa uutta.

KOMMENTOI AIHETTA
Ikä näkyy vain ylläpidolle
Load